اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ۹۹

اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ٩٩ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، متن اطلاعیه منتشر شده به شرح زیر است:

کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهت اطلاع از زمان، مکان و نحوه ثبت نام در تاریخ ٩٩/١١/٨ به سامانه اینترنتی دانشگاه پذیرفته شده مراجعه نمایند. عدم ثبتنام ھر یک از پذیرفته شدگان در تاریخ ھای مقرر به منزله انصراف بوده و ھیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

تذکر مهم :

۱- زمان شروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواھد شد.

۲- کلیه ضوابط آزمون دفترچه ھای راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل و اطلاعیه ھا برای این مرحله نیز جاری می باشد.

۳- ھمانگونه که قبلاً نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

۴- داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم به ثبتنام در یکی از دو محل میباشند و در صورت محرز شدن ثبتنام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشتهھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

مدارک ثبت نام مورد نیاز میبایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواھد گرفت. در صورت محرز شدن الف- عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج- مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد .

الف: مدارک اولی های که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه شود:

۱- ۶ قطعه عکس ٣*۴ تھیه شده در سال جاری

۲- اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)

۳- اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دھنده فراغت ازتحصیل باشد. لازم به ذکر است دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی بایستی تا تاریخ ٩٩/٧/٣٠فارغ التحصیل شوند. بدیھی است در صورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی بعھده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

۴- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشاندھنده وضعیت نظام وظیفه آقایان میباشد.

۵- مدارک و مستندات ٢سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ٩٩/۶/٣١ با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمی باشد) برای کلیه پذیرفته شدگان رشته ھای : مدیریت پرستاری، پرستاری مراقبتھای ویژه، پرستاری مراقبتھای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس

ب: مدارک مورد نیاز برای سھمیه رزمندگان

۱- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

۲- اصل وکپی مدارک نشاندھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسیار مھم: در صورتی که در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

ج: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه ھای علوم پزشکی بقیه ا… و ارتش

پذیرفته شدگان این ٢دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل میبایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بوده و در صورت عدم احراز شرایط و ھمچنین اعلام آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد.

۱- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

۲- اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده وضعیت استخدام (رسمی،پایور) میباشد. مدرک ارائه شده میبایست در سال ٩٨صادر شده باشد.

د : مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان

۱- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف (تاریخ فراغت از تحصیل ٩٩/۶/٣١)

۲- نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه ” تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مصوب ” ٨٩/١٠/٢١

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات