کارنامه آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، کارنامه آزمون اختصاصی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه قرار گرفت.

داوطلبان آزمون های مذکور جهت مشاهده کارنامه خود می توانند به سایت www.azmoon.org مراجعه کنند.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد