مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ از ۲۳ فروردین‌ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام مرکز سنجش پزشکی، با توجه به اتمام مھلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و درخواست داوطلبان، فرصت مجدد جھت ثبت نام جدید یا تصحیح اطلاعات از تاریخ ١۴٠٠/١/٢٣ لغایت ١۴٠٠/١/٢۵در نظر گرفته شده است.

۱- داوطلبانی زیر می توانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش یا تکمیل مدارک در زمان یاد شده اقدام کنند:

الف- موفق به ثبت نام نشده اند

ب- ھزینه ثبت نام را پرداخت نموده ولی به دلیل اتمام مھلت ثبت نام نتوانسته اند ثبت نام نمایند

ج- افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند

۲- پس از پرداخت ھزینه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، داوطلب میبایست با وارد نمودن کد ملی خود از گزینه ثبت نام جدید و پرداخت ھزینه اقدام به ثبت نام نماید.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد