رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی: امکان ثبت نام مجدد برای داوطلبان کارشناسی ارشد پزشکی سال ۱۴۰۰ وجود ندارد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد