شهریه دوره های شبانه و مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش مسترتست، شهریه دوره های نوبت دوم و مجازی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه مالک اشتر به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد