فهرست اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام این دانشگاه، فهرست نهایی متعاقبا، پس از درج در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. بدیهی است پذیرش قطعی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

لازم است پذیرفته شدگان در صورت وجود هرگونه مشکل در فهرست ذیل، مراتب حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان اعلام شود.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد