شهریه دوره های شبانه، مجازی و پردیس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش مسترتست، شهریه دوره های کارشناسی ارشد نوبت دوم، آموزش الکترونیکی (مجازی) و پردیس دانشگاه اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به شرح زیر است:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد