شهریه دوره های شبانه و پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش مسترتست، شهریه دوره های شبانه و پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد