فراخوان پذیرش ارشد بدون کنکور دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۴۰۱

دانشگاه علامه طباطبائی حداقل معدل لازم جهت ثبت‌نام متقاضیان پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان از سایر دانشگاه‌ها را ۱۷ اعلام کرد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد بر اساس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره های روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دوره روزانه کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نماید.

جهت دریافت رشته‌های دارای پذیرش ارشد بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه علامه طباطبایی کلیک کنید.

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه علامه طباطبایی

۱- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم از کل واحدهای درسی دوره، به لحاظ میانگین کل، جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی (از مجموع دوره های روزانه و شبانه خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال (۹ نیمسال طبق سرفصل درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی) دانش آموخته شوند.

تبصره: دانشجویانی که در طول شش نیمسال دانش آموخته شوند باید به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند. (قید هم رشته و غیرهم ورودی در گواهی دانشگاه مبدا الزامی است).

زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه علامه طباطبایی

۲- حداقل میانگین کل تا پایان نیمسال ششم برای کلیه رشته های تحصیلی متقاضیان سایر دانشگاه‌ها ۱۷ بوده و متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ از مقطع کارشناسی خود فارغ التحصیل شوند.

٣- دانشجویانی که دارای هر گونه محکومیت انضباطی (از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت عتف) با هر درجه و عنوان باشند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند، و دانشگاه مختار است در صورت اطلاع از آن در هر مرحله از ثبت نام، پذیرش، تحصیل و حتى فراغت از تحصیل با دانشجو مطابق ضوابط و مقررات برخورد نماید.

نکات مهم

١- پذیرش از میان دانشجویان واجد شرایط دانشگاه های دولتی انجام می گیرد، لذا به تقاضای سایر دانشجویان دانشگاه های غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، پردیس خودگردان، پردیس بین الملل، پیام نور، علمی – کاربردی و دوره های نیمه حضوری، غیر حضوری، مجازی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نمی شود.

۲- مدارک تحصیلی کلیه متقاضیان توسط کمیته منتخب گروه آموزشی رشته های ذیربط مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویانی که موفق به کسب حد نصاب لازم (۵۰ درصد از کل امتیاز) شوند، به ترتیب اولویت و در چارچوب ظرفیت پذیرش مصوب، پذیرش خواهند شد.

تبصره خیلی مهم: گزینش نهایی متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد با لحاظ کردن معدل شش نیمسال داوطلب به نسبت ۶۰ و نمره ارزیابی اساتید گروه آموزشی مربوطه به نسبت ۴۰ محاسبه خواهد شد.

تبصره خیلی مهم: رتبه نهایی داوطلب برای پذیرش صرفا پس از اعمال ضریب ۶۰ (معدل شش نیمسال داوطلب) و ۴۰ (نمره ارزیابی اساتید) مشخص و اعمال خواهد شد. لذا رتبه های دانشجویان در لیست اولیه ۱۵ درصد برتر ملاک پذیرش نهایی نمی باشند.

تبصره خیلی مهم: بدلیل کمبود ظرفیت های پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به تعداد دانشجویان مندرج در لیست اولیه ۱۵ درصد برتر، ارزیابی و امتیاز دهی گروه‌های آموزشی جهت کنترل کیفیت دانشجویان مورد پذیرش، اعمال ضریب ۶۰ درصد (معدل شش نیمسال داوطلب) و ۴۰ درصد (نمره ارزیابی اساتید مطابق مصوبات داخلی دانشگاه بدلیل توجه به معیارهای کمی و کیفی در فرایند پذیرش دانشجوی استعداد درخشان؛ لازم است کلیه دانشجویان توجه کافی به سایر اقدامات پذیرشی همانند ارائه درخواست به دیگر دانشگاه ها و یا آماده سازی خود برای کنکور کارشناسی ارشد را در دستور کار قرار دهند، تا در صورت عدم قبولی خود، فرصت پذیرش از طرق دیگر را از دست ندهند.

تبصره خیلی مهم: ارزیابی گروه های آموزشی به دو شیوه انجام خواهد گرفت؛

روش اول بررسی مدارک، مستندات ارائه شده و نمرات دانشجویان و روش دوم برگزاری مصاحبه در صورت تشخیص گروه آموزشی رشته مورد تقاضای داوطلب.

به عبارت دیگر انتخاب روش بررسی و امتیازدهی به پرونده های متقاضیان از بین دو روش مذکور (روش ارزیابی مدارک و مستندات و شیوه مصاحبه) در اختیار گروه های آموزشی و به تشخیص ایشان می باشد.

٣- ثبت نام در این فراخوان به منزله پذیرش قطعی نمی باشد و دانشگاه علامه طباطبائی در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار است و ملزم به تکمیل ظرفیت پذیرش خود نمی باشد.

۴- پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاه های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه های خارج از کشور اخذ کرده اند و دانشجویانی که بدون آزمون به دوره کارشناسی راه یافته اند و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، با استفاده از ضوابط این فراخوان امکان پذیر نیست.
۵- اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد می باشد. بدیهی است در صورت عدم تطابق رشته کارشناسی با رشته مورد تقاضا، متقاضی از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.

۶- هر داوطلب (غیر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی) فقط مجاز به انتخاب یک رشته گرایش بوده ضمن آنکه امکان پذیرش در بیش از یک رشته / گرایش نیز وجود ندارد.

تبصره: دانشجویان ۱۵ درصد برتر دانشگاه علامه طباطبائی مجاز به انتخاب سه رشته می باشند.

تبصره مهم: با توجه به اهمیت رشته های انتخابی توسط دانشجویان، آن دسته از دانشجویانی که با هر رتبه ای در لیست اولیه ۱۵ درصد برتر و یا لیست نهایی در رشته های انتخابی خود مورد پذیرش قرار نگیرند، نسبت به فرایند پذیرش خود حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

۷- دانشجویان برای انتخاب رشته مورد تقاضا جهت ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد باید آن دسته از رشته هایی را انتخاب نمایند که بین رشته مورد تقاضا و رشته کارشناسی آنها ارتباط وجود داشته باشد.

تبصره: با توجه به احتمال تغییر در رشته های مورد پذیرش دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مطابق مصوبات داخلی دانشگاه، هر گونه تغییر در این خصوص اعلام خواهد شد. لذا دانشجویان در صورت احتمال حذف یک رشته از مجموع رشته های مورد پذیرش دانشگاه برای سال تحصیلی مذکور، نسبت به انتخاب آن هیچگونه حقی نخواهند داشت. لازم به ذکر است این دسته از دانشجویان خواهند توانست رشته جایگزین آن را انتخاب نمایند.

۸- چنانچه بعد از تایید کمیته معاونت آموزشی دانشگاه و ثبت اطلاعات پذیرفته شدگان در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و یا بعد از تایید نهایی توسط آن سازمان، دانشجویی از ادامه تحصیل انصراف دهد، جایگزینی پذیرش نخواهد شد. قبل از آن نیز، تعیین جایگزین فقط با نظر کمیته مذکور میسر خواهد بود.

۹- تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۱۰- بر اساس اعلام این دانشگاه هزینه ثبت نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. لذا، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم مفاد آگهی را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

۱۱- در صورت تشخیص گروه به انجام مصاحبه، داوطلب موظف است در جلسه مصاحبه (مطابق شرایط اعلامی توسط گروه آموزشی) حضور بهم رساند. عدم شرکت در مصاحبه (در صورت اعلام توسط گروه آموزشی ذیربط)، به منزله انصراف از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تلقی خواهد شد.

۱۲- پس از محاسبه امتیازات، مراتب در کمیته معاونت آموزشی دانشگاه اعتباریابی، تأیید و اسامی پذیرفته شدگان اولیه از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

۱۳- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصرا پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

۱۴- داوطلبان در دوره روزانه کارشناسی ارشد پذیرش شده و ادامه تحصیل آنان رایگان خواهد بود.

مدارک لازم ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۱

١- گواهی پانزده درصد برتر دوره کارشناسی

تبصره: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی نیازی به بارگذاری گواهی ۱۵ درصد برتر خود ندارند.

۲- یک نسخه تصویر از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)

۳- ریزنمرات کامل مقطع کارشناسی (نیازی به تایید اداره آموزش دانشگاه ندارد)

توجه و تاکید: ریزنمرات کامل، حتما با شماره گزارش ۱۰۰ از سیستم گلستان اخذ گردد.

۴- بارگذاری یک قطعه عکس ۳ در ۴ جدید

۵- پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (صد هزار تومان) از طریق سامانه ثبت نام

تبصره: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی نیازی به پرداخت وجه ندارند.

۶- یک نسخه از گواهی اخذ شده مربوط به کسب یکی از فعالیت ها با افتخارات ذیل (چنانچه داوطلبان موفق به کسب افتخاراتی شده و یا در فعالیت های علمی شرکت داشته اند، باید گواهی آن را ضمیمه کنند) از قبیل:

 • برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با ارائه گواهی معتبر از مرکز المپیاد علمی کشور

 • دانشجویان نمونه کشوری با ارائه گواهی معتبر از معاونت دانشجویی وزارت متبوع

 • دارا بودن گواهی ثبت اختراع اخذ شده از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 • برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی

 • فارابی رازی و ابن سینا (با ارائه گواهی معتبر)

 • نفر اول مسابقات ورزشی کشوری یا وزارتی یا بین المللی (فقط ویژه رشته های تربیت بدنی با ارائه گواهی معتبر)

 • نفر اول مسابقات قرآن و نهج البلاغه کشوری و یا حافظان کل قران کریم یا نهج البلاغه (ویژه رشته های علوم قرآن و حدیث) با ارائه گواهی

 • دارا بودن عنوان مخترع – مبتکر و پژوهشگر برجسته با ارائه گواهی معتبر

  برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با ارائه گواهی معتبر

 • دارا بودن سوابق فعالیت در انجمن های علمی، دوره های مهارت افزایی در رشته مرتبط، فعالیت های حوزه کار آفرینی و سایر فعالیت های علمی خارج از دانشگاه و سایر موارد مربوط

 • دارا بودن سوابق پژوهشی مقالات، همایش ها و طرحهای پژوهشی و

 • احراز توانمندی در یکی از زبان‌های معتبر (انگلیسی – آلمانی – فرانسه – اسپانیایی – عربی و …)

 • دارا بودن رتبه یک یا دو رقمی در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور با ارائه گواهی معتبر

 • سایر موارد مربوط به رزومه تحصیلی، شغلی و موارد مرتبط

زمان و نحوه ثبت نام الکترونیکی داوطلبان ارشد بدون کنکور دانشگاه علامه

۱. داوطلبان واجد شرایط می بایست تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه اقدام نمایند. به مدارکی که ناقص بارگذاری گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲. سایت ثبت نام الکترونیکی: azmoon.atu.ac.ir

۳. پس از ورود به سایت ثبت نام؛ از بخش استعداد درخشان وارد شده و جهت ثبت نام و بارگذاری مدارک در خواستی خود اقدام نمائید.

۴. نحوه ورود به سیستم ثبت نام: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که اسامی آنها به عنوان لیست ۱۵ درصد برتر هر رشته اعلام شده جهت ثبت نام در سامانه از طریق کدملی (کد کاربری) و شماره دانشجویی مقطع فعلی (کد پیگیری ثبت نام یا همان رمز عبور) وارد شوند. لذا پس از اولین ورود؛ توصیه می شود دانشجویان نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایند.

۵. نحوه ورود به سیستم ثبت نام: دانشجویان سایر دانشگاه‌ها پس از ثبت نام اولیه در سایت مذکور و دریافت کد پیگیری، جهت ثبت نام خود اقدام کنند.

تمدید پذیرش ارشد بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه علامه طباطبایی

بازه زمانی تمدید ثبت نام؛ از ساعت ۲۳:۵۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ الی ساعت ۱۵ عصر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ خواهد بود.

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه علامه طباطبایی کی است؟

فرصت ثبت نام جهت پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه علامه طباطبایی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ است. در متن این مقاله جزئیات نحوه و زمان ثبت نام توضیح داده شده است.

شرایط ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه علامه طباطبایی چیست؟

کلیه اطلاعات لازم درخصوص پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۴۰۱ در متن مقاله آورده شده است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۳ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
mahdi
دی ۴, ۱۴۰۰ ۷:۱۴ ب٫ظ

ببخشید ترم تابستان هم جزو ترم ها حساب میشه؟

Sim
آذر ۲۰, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۷ ق٫ظ

کسی که کارشناسیش رو با سوابق تحصیلی پذیرش شده میتونه تو این فراخوان شرکت کنه؟

مهسا
آذر ۲۷, ۱۴۰۰ ۱:۱۲ ق٫ظ
پاسخ به  Sim

سلام
خیر متاسفانه امکان شرکت در این فراخوان در صورت پذیرش بدون کنکور با سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی نیست.