اعلام نتایج ارشد بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام این دانشگاه، اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور (استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به شرح زیر است.

لازم به ذکر است این لیست قطعی نمی‌باشد و ممکن است تغییراتی اعمال شود.

کد ملی رشته و گرایش قبولی
۶۰۲۰۰۷۱۴۰۵فیزیک- اپتیک و لیزر
۱۳۶۲۷۵۸۷۸۷فیزیک-ماده چگال
۱۳۶۲۸۴۱۹۳۵فیزیک-ماده چگال
۱۷۰۰۱۷۸۹۳۸فیزیک- اپتیک و لیزر
۰۰۲۳۴۸۷۷۳۹فیزیک-اپتیک و لیزر
۱۳۶۲۶۶۰۹۵۷فیزیک-اپتیک و لیزر
۱۵۷۰۵۵۳۱۳۰فیزیک- فیزیک ماده چگال
۱۳۶۲۶۸۴۸۰۵فیزیک- فیزیک پلاسما
۱۳۶۲۸۱۳۲۹۱فیزیک- فیزیک ماده چگال
۱۳۶۲۷۱۱۹۰۱فیزیک-اپتیک و لیزر
۱۳۶۲۷۱۱۹۱۸فیزیک-اپتیک و لیزر
۱۳۶۲۸۳۹۵۰۷فیزیک-اپتیک و لیزر
۱۳۶۲۵۷۵۱۱۹فیزیک- فیزیک پلاسما
۵۰۶۰۱۲۹۵۹۴ریاضی-بهینه
۵۶۰۰۰۹۹۲۹۰ریاضی-عددی
۶۲۳۰۰۲۰۵۴۸ریاضی- هندسه
۱۵۴۰۵۲۶۵۴۲ریاضی- آنالیز ریاضی
۱۵۷۰۵۵۷۱۱۱ریاضی-بهینه
۵۲۵۰۳۱۸۰۵۳ریاضی-بهینه
۱۳۶۲۶۱۱۰۰۱ریاضی- هندسه
۱۳۶۲۵۲۰۵۶۱ریاضی- هندسه
۱۳۶۲۶۶۶۰۵۱شیمی-شیمی تجزیه
۱۷۰۰۱۷۳۷۶۶شیمی شیمی آلی
۵۶۷۰۰۸۶۱۸۱شیمی- شیمی معدنی
۱۳۶۲۵۲۱۰۴۳شیمی- شیمی کاربردی
۱۳۶۲۸۱۲۹۵۱شیمی- شیمی کاربردی
۱۳۶۲۸۰۳۹۱۱شیمی- شیمی کاربردی
۱۳۶۲۸۱۱۵۹۹شیمی-شیمی تجزیه
۰۰۲۳۲۹۶۷۰۴فیتوشیمی
۱۳۶۲۶۳۲۸۳۱شیمی- شیمی آلی
۴۳۱۱۴۴۸۳۹۲زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱۶۹۰۱۸۴۵۶۶زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱۳۶۲۳۵۶۰۵۰زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱۷۲۰۱۶۷۵۶۷بیوشیمی
۱۷۰۰۱۸۷۸۹۹بیوشیمی
۲۷۴۱۶۹۹۲۱۶بیوشیمی
۲۶۱۰۱۴۰۸۷۸زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱۳۶۳۱۷۳۳۹۱بیوشیمی
۱۳۶۲۴۶۴۵۲۱علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی
۱۳۸۲۲۵۸۵۲۶علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی
۵۰۵۰۱۰۲۸۸۱حشره شناسی کشاورزی
۱۷۰۰۱۷۱۹۱۷حشره شناسی کشاورزی
۵۰۵۰۰۹۷۸۰۰مهندسی مواد
۱۶۱۰۴۲۶۳۴۷مهندسی مواد
۱۳۶۲۷۲۳۹۰۸مهندسی برق- مدارات مجتمع الکترونیک
۱۵۴۰۵۲۵۵۲۱مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
۱۴۹۰۵۱۴۷۶۷مهندسی برق- سیستم های قدرت
۲۸۶۰۴۶۴۷۱۹مهندسی برق- سیستم های قدرت
۱۳۶۲۶۹۱۷۴۷مهندسی برق-مخابرات سیستم
۱۳۶۲۴۲۶۸۲۲مهندسی عمران-سازه
۱۳۶۲۷۵۶۳۲۶مهندسی عمران-سازه
۱۳۶۲۷۷۹۹۷۰مهندسی عمران-ژئوتکنیک
۱۳۶۲۶۴۳۶۴۵مهندسی عمران-سازه
۱۳۶۲۷۰۵۲۷۶مهندسی عمران-ژئوتکنیک
۱۳۶۲۶۳۸۳۸۲مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
۱۳۶۲۶۴۰۱۶۶مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
۴۲۸۰۵۴۷۳۶۱مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
۱۴۵۱۱۹۰۹۲۱مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
۰۴۴۰۸۳۱۳۹۳مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
۲۷۹۰۸۲۵۴۵۹مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
۱۴۵۱۵۲۶۶۱۱مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
۱۷۳۰۲۱۲۷۶۱مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
۱۳۶۲۸۵۱۸۳۳زبان و ادبیات فارسی-محض
۱۷۳۰۲۰۵۰۶۲زبان و ادبیات فارسی-ادبیات معاصر
۲۸۴۰۴۸۴۳۳۱زبان و ادبیات فارسی-محض
۱۳۶۲۶۸۳۲۰۵زبان و ادبیات فارسی-محض
۱۵۷۰۵۶۰۸۷۰زبان و ادبیات فارسی- ادبیات معاصر
۱۳۶۲۸۰۲۶۸۹زبان و ادبیات فارسی-محض
۱۳۶۲۷۹۲۹۴۲زبان و ادبیات فارسی- ادبیات معاصر
۱۳۶۲۵۴۷۱۶۶ادبیات عربی
۱۷۲۰۱۸۷۳۴۷مترجمی زبان عربی
۱۳۶۲۷۷۷۳۵۸مترجمی زبان عربی
۱۳۶۲۷۶۷۰۸۵ادبیات عربی
۱۳۶۲۸۵۹۱۷۶ادبیات عربی
۱۳۶۱۹۶۴۷۶۶مترجمی زبان عربی
۱۳۶۲۶۷۹۵۶۹زبان و ادبیات انگلیسی
۱۳۶۲۶۷۵۲۶۱مترجمی زبان انگلیسی
۱۳۶۲۴۸۲۵۰۱آموزش زبان انگلیسی
۱۱۹۰۲۶۷۵۸۶آموزش زبان انگلیسی
۳۷۵۰۴۷۰۷۵۸علوم قرآنی-ادبی
۱۳۶۱۸۷۵۰۱۱علوم قرآن و حدیث
۱۳۸۱۷۹۳۶۲۲علوم قرآن و حدیث
۱۳۶۲۶۴۷۵۹۴علوم قرآنی-ادبی
۱۳۶۲۷۹۱۰۳۲علوم قرآن و حدیث
۱۶۹۰۱۷۹۵۹۷علوم قرآنی-ادبی
۴۹۳۰۱۱۰۶۶۱علوم قرآنی-ادبی
۱۱۱۰۷۷۴۳۶۲فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۷۰۰۱۸۰۸۳۵فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۳۶۲۸۴۳۶۷۹فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۳۶۲۷۷۱۷۳۲فقه و مبانی حقوق اسلامی
۶۳۶۰۰۰۶۴۹۹فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۳۶۲۷۷۶۱۴۹ادیان و عرفان
۱۳۶۲۸۱۱۰۱۷ادیان و عرفان
۱۳۶۲۴۲۷۵۲۷ادیان و عرفان
۱۶۹۰۱۹۳۵۸۱فلسفه و کلام اسلامی
۱۵۷۰۵۳۵۵۹۰فلسفه دین
۴۲۷۱۳۶۲۹۶۴فلسفه دین
۱۳۶۲۶۷۵۰۹۱فلسفه و کلام اسلامی
۱۳۶۲۷۸۸۰۵۸فلسفه و کلام اسلامی
۲۷۴۱۶۸۴۶۹۳ادیان و عرفان
۲۷۴۱۶۶۸۳۶۱فلسفه و کلام اسلامی
۲۷۴۱۶۵۹۲۹۱فلسفه و کلام اسلامی
۲۷۴۱۶۱۷۲۱۱علوم قرآن و حدیث
۱۳۶۲۵۱۵۰۴۳گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
۱۳۶۲۶۸۷۳۷۵گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
۱۳۶۲۷۴۰۵۲۷فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۷۲۰۰۰۶۷۲۵فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۳۶۲۶۱۴۵۴۸فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی وتندرستی
۱۶۸۰۲۳۲۲۵۸فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۳۶۲۸۱۱۴۹۱روانشناسی-علوم شناختی
۱۵۷۰۴۶۸۷۹۶روانشناسی-علوم شناختی
۱۶۹۰۲۰۲۹۳۹روانشناسی-علوم شناختی
۱۳۸۰۲۰۵۱۱۵روانشناسی-علوم شناختی
۱۵۰۲۴۲۴۷۸۹روانشناسی-علوم شناختی
۱۶۴۰۳۰۳۱۷۰روانشناسی-روانشناسی عمومی
۲۸۹۰۳۰۶۶۱۵روانشناسی-روانشناسی عمومی
۲۷۴۱۴۶۷۴۸۱روانشناسی-روانشناسی عمومی
۱۴۹۰۴۶۸۹۹۴روانشناسی-روانشناسی عمومی
۱۴۹۰۴۶۴۶۱۱روانشناسی-روانشناسی عمومی
۱۳۸۲۵۰۰۶۹۶روانشناسی-روانشناسی عمومی
۵۱۹۰۲۴۲۶۱۷علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی
۱۴۹۰۴۹۸۷۹۶علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی
۱۳۶۲۸۳۰۱۳۵علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی
۱۳۶۲۵۸۸۳۰۱علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی
۱۳۶۲۷۴۸۴۷۱علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی
۱۳۶۲۷۴۰۱۴۴علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
۱۵۷۰۵۲۸۷۵۶علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
۱۳۶۲۸۹۳۰۶۴علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
۱۳۶۲۶۹۳۵۸۸علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
۱۳۶۲۷۳۱۰۸۰علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
۱۶۹۰۲۰۲۳۳۵علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
۱۵۴۰۵۱۸۶۶۳علوم تربیتی- آموزش و بهسازی منابع انسانی
۲۷۹۰۷۵۲۸۴۲علوم تربیتی- تحقیقات آموزشی
۱۶۹۰۲۰۵۷۴۱روانشناسی- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
۱۳۶۲۶۴۸۳۶۱روانشناسی- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات