پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

اعلام میزان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

براساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، اعتبار پژوهانه در نظر گرفته شده برای حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، هفت میلیون تومان خواهد بود.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان، در مسیر اجرای مأموریت‌های خود در زمینۀ برنامه ریزی و سیاستگذاری برای اجتماع نخبگانی کشور، بر اساس الزامات سند راهبردی کشور در امور نخبگان (راهبرد کلان ۴ سند) از پایان نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های مقطع دکتری، در محورهای پژوهشی زیر حمایت می‌کند:

الف. بازنگری، بهبود و تکامل اهداف، رویکردها و اقدامات تعیین شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای اجتماع نخبگانی، بر اساس آسیب شناسی ها، تجارب و ارزیابی عملکرد و نتایج کسب شده؛

ب. بررسی میزان تطابق برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان و سایر اجزای نظام نخبگانی برای اجتماع نخبگانی، با رویکردهای سند راهبردی کشور در امور نخبگان و میزان موفقیت این برنامه‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده؛

ج. پیشنهاد اصلاح، حذف یا تدوین برنامه‌های جدید در زمینه‌های:

ج -۱. شناسایی، هدایت و توانمندسازی اجتماع نخبگانی برای اثرگذاری بیشتر در ارتقای علم و فناوری و توسعه متوازن کشور؛

ج -۲. اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تحقق نظام نخبگانی مطلوب و اجتماع نخبگانی کارآمد؛

ج -۳. پایش مطلوب‌تر اجتماع نخبگانی و عملکرد نظام نخبگانی کشور.

بر اساس محورهای کلی فوق، اهم موضوعات مدنظر بنیاد ملی نخبگان در این خصوص، به طور دقیق‌تر، شامل موارد ذیل است:

۱ .احصای شاخص‌های ارزیابی اثربخشی اهداف کلان و اقدام‌های ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛

۲ .ارزیابی اهداف و راهبردهای تعیین شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان ( ارزیابی هدف)

۳. ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛

۴ .طراحی نظام اعتبار دهی، اعتبارسنجی و رتبه بندی جشنواره‌ها، رقابت‌ها، انجمن‌ها و سایر نهادهای تخصصی- حرفه‌ای؛

۵ .طراحی مدل‌ها و شاخص‌های شناسایی فعال و غیرخود اظهارانه برای شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر کشور و راهکارهای تحقق آن؛

۶ .بازمهندسی چشم انداز و مأموریت‌های بنیاد ملی نخبگان برای همگامی با نیازهای اجتماع نخبگانی کشور؛

۷ .شناسایی مسائل و نیازهای اجتماع نخبگانی کشور در سطوح مختلف و سنجش میزان همگامی برنامه‌های جاری بنیاد با آنها؛

۸ .ارائه الگوی مناسب برای مهارت افزایی مستعدان برتر بر اساس شناسایی و اولویت مهارت‌های مورد نیاز؛

۹ .بررسی روش‌های بهره مندی از ظرفیت نهادهای تخصصی و حرف‌های به منظور توانمندسازی اجتماع نخبگانی؛

۱۰ .پدیدارشناسی تجربه زیستۀ دانشجویان فعال در هسته‌های دانشجویی مسئله محور) طرح شهید احمدی روشن وهمچنین دانشجویان مشمول پشتیبانی‌های بنیاد در مقاطع تحصیلی مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر؛

۱۱ .آسیب شناسی رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در ارائه تسهیلات به استادیاران جوان و ارائه الگوی هدفمند برای افزایش اثربخشی آن؛

۱۲ .طراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در نظام حکمرانی کشور

۱۳. ارائه مدل مدیریت استعداد و جانشین پروری در دستگاه‌های اجرایی کشور، به منظور افزایش اثربخشی اجتماع نخبگانی کشور؛

۱۴ .طراحی الگوی شکل گیری و توسعۀ شرکت‌های کارگزاری منابع انسانی متخصص؛

۱۵ .بررسی موانع و آسیب شناسی فرایند بکارگیری اجتماع نخبگانی در دستگاه‌های اجرایی و ارائه پیشنهادهای سیاستی؛

۱۶ .بررسی الگوهای نگه داشت نخبگان در دستگاه‌های دولتی و خصوصی بر اساس تجربیات جهانی؛

۱۷ .شناسایی، گردآوری و اولویت بندی مسائل کشور در یکی از حوزه‌های علم و فناوری، انرژی، آب و کشاورزی، محیط زیست، مسکن، حمل و نقل، تولید و اشتغال، اقتصاد، نظام سالمت و آسیب‌های اجتماعی؛

۱۸ .طراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در حل مسائل دستگاه‌های اجرایی کشور

۱۹. طراحی الگوی جذب و اثرگذاری نخبگان، به منظور رویارویی با چالش‌های مهم کشور؛

۲۰ .طراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در حل مسائل و نوآوری‌های اجتماعی؛

۲۱ .بررسی مدل‌های جهانی در خصوص بهره گیری از حلقه‌های نخبگانی برای حل مسائل نهادهای حاکمیتی ودستگاه های اجرایی کشور؛

۲۲ .شناسایی موانع اثرگذاری نخبگان در مسائل جامعه و صنعت و ارائه پیشنهادهای سیاستی پیرامون نحوۀ مداخلۀ بنیاد ملی نخبگان برای رفع آنها؛

۲۳ .تدوین مؤلفه‌های اثرگذاری در شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر؛

۲۴ .طراحی شاخص‌ها و معیارهای اثرگذار و اثربخش برای برگزاری نشست‌های هم اندیشی اجتماع نخبگانی؛

۲۵ .بررسی الگوهای تکریم و الگوسازی بر اساس تجربیات جهانی و آسیب شناسی فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان در راستای تکریم نخبگان و ارائه الگوی مناسب؛

۲۶ .طراحی نظام جامع برنامه‌های فرهنگی هدفمند برای اجتماع نخبگانی با هدف افزایش دلبستگی به میهن و هویت بخشی؛

۲۷ .طراحی مدل برای شبکه سازی اجتماع نخبگانی کشور

۲۸. طراحی الگوهای همکاری میان سازمانی بنیاد ملی نخبگان با نهادهای مختلف مؤثر بر اجتماع نخبگانی کشور؛

۲۹ .ارزیابی اهداف و مأموریت‌های تعیین شده برای بنیاد ملی نخبگان در رویارویی با مهاجرت اجتماع نخبگانی؛

۳۰ .بررسی الگوهای رایج جهانی برای بهره مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر در داخل کشور و پیشنهاد الگویی بومی برای ایران؛

۳۱ .بررسی میزان اثربخشی تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان از اجتماع نخبگانی در سال‌های اخیر؛

۳۲ .بررسی میزان اثربخشی اجتماع نخبگانی جذب شده در مؤسسات آموزش عالی در قالب عضو هیئت علمی؛

۳۳ .بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای تعهدات برنامه‌ای ذیل بندث مادۀ ۶۴ قانون برنامۀ ششم توسعۀ کشور

۳۴. طراحی نظام ارزیابی و پایش اثربخشی نظام نخبگانی کشور؛

۳۵ .بررسی الگوهای جهانی در پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم از نخبگان و استعدادهای برتر از محل منابع وقف و خیر.

دانشجویان علاقه مند به تدوین پایان نامه و رساله در این موضوعات، می‌توانند پس از هماهنگی با استاد راهنمای مد نظر « کار برگ کلیات رساله در زمینه‌های مرتبط با نظام نخبگانی و اجتماع آینده سازان » را تکمیل و به نشانی الکترونیکی ir.bmn@research ارسال کنند تا پس از بررسی، در صورت موافقت برای حمایت از پایان نامه، هماهنگی‌های الزام برای اقدامات بعدی، از سوی بنیاد انجام شود.

در حال حاضر اعتبار پژوهانه در نظر گرفته شده برای حمایت از پایان نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد، هفتاد میلیون ریال و برای حمایت از رساله‌های مقطع دکتری تخصصی، صد و پنجاه میلیون ریال است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات