کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا ۱۴۰۲

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان در دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر شد. 

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه الزهرا (س) بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته/گرایش‌های مندرج در این فراخوان و از میان متقاضیان حائز شرایط شیوه نامه به شرح ذیل به صورت بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا

۱- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول ۱۳۹۸ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی (عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پایین گرد شود)) به لحاظ میانگین کل جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند (عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد می‌شود) و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی از میان‌ دانشگاه‌های منتخب با شرایط مندرج در این فراخوان در بازه زمانی ۱۴۰۱/۷/۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ دانش‌آموخته شوند، می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

۲- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه الزهرا ورودی نیمسال اول ۱۳۹۸ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ که در پایان شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی (عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پایین گرد شود)) به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر بعدی (۳۰ درصد برتر) باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی در بازه زمانی ۱۴۰۱/۷/۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ دانش‌آموخته شوند نیز می‌توانند در این فراخوان ثبت نام کنند تا چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته/گرایشی با ۲۰ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط (با لحاظ دو سوم ظرفیت پذیرش بدون آزمون به دانش آموختگان دانشگاه الزهرا) تکمیل نشود، درخواست آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

۳- سنوات تحصیلی مجاز برای‌ دانشجویانی که مشمول تحصیل همزمان در دو رشته هستند، به استناد «آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه‌ دانشجویان استعداد درخشان» ۱۰ نیمسال تحصیلی است. این‌ دانشجویان در رشته‌ای که سایر شرایط این فراخوان را داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات مربوط بهره‌مند شوند.

۴- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در طرح کارورزی/کارآموزی بلندمدت در دوره کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده‌اند، به تناسب دوره کارورزی (۳ تا ۱۲ ماه) حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است.

۵- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود در دوره‌های فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته‌ها) شرکت کرده‌اند، حداکثر نه نیمسال تحصیلی است و در صورتی که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورتی که از میان دانشگاه‌های منتخب با شرایط مندرج در این فراخوان در بازه زمانی ۱۴۰۱/۷/۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ دانش‌آموخته شوند، با ارائه مدرک معتبر می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

۶- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تأیید دانشگاه استفاده کرده‌اند، حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

۷- سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته و انتقالی توام با تغییر رشته از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم می‌بایست حداکثر ۸ نیمسال باشد و مقایسه میانگین کل این متقاضیان با دانشجویان دانشگاهی انجام می‌شود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذرانده‌اند.زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا

۸- برای دانشجویان موضوع بند ۳، ۴ و ۶ این فراخوان که در مدت نه یا ده نیمسال دانش‌آموخته می‌شوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب با معدل شش نیمسال‌ دانشجویان هم رشته‌ای که بیشترین واحدهای درسی خود را با ایشان گذرانده‌اند مقایسه می‌شوند.

۹- برای‌ دانشجویانی که بر اساس برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مدت نه یا ده نیمسال دانش‌آموخته می‌شوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب بررسی می‌شود.

۱۰- دانشگاه اختیار دارد پذیرش متقاضیانی که در طول شش نیمسال تحصیلی با شرایط مندرج در این فراخوان دانش‌آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال‌ دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود جزء ۲۰ درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بررسی کند. ضروری است متقاضیان مشمول این شرایط که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانش‌آموخته می‌شوند، در فراخوان ثبت نام کنند. بررسی درخواست داوطلبان مذکور منوط به ارائه گواهی احراز رتبه در پایان نیمسال ششم (پایان نیمسال اول) ۱۴۰۱خواهد بود.

۱۱- برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته‌های مرتبط به تشخیص کارگروه‌های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی و در صورتی که در این فراخوان درج شده باشد، می‌توانند ثبت نام کنند.

۱۲- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان‌پذیر است.

۱۳- پذیرش از طریق این فراخوان در دوره روزانه به صورت رایگان انجام می‌پذیرد.

۱۴- پذیرش در رشته /گرایش‌های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی و مندرج در این فراخوان بر اساس تشخیص گروه و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.

۱۵- با استناد به «آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتباع غیر ایرانی «مقیم ایران» ورودی کارشناسی پیوسته ماقبل سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مشمول استفاده از تسهیلات آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نمی باشند و مجاز به ثبت نام در این فراخوان نیستند.

۱۶- دارندگان مدرک معادل کارشناسی مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.

۱۷- دارندگان مدارک دوره‌های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون‌های اختصاصی (داخلی)، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، پردیس‌های بین الملل (خودگردان) و همچنین دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.

دانشگاه‌های مشمول فراخوان ارشد بدون آزمون دانشگاه الزهرا

۱- دانشگاه‌های مشمول فراخوان پذیرش بدون کنکور استعداد درخشان مقطع ارشد دانشگاه الزهرا به شرح زیر است:

الزهرا (س)، اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شیراز، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی (ره،) ارومیه، بوعلی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان، مازندران، یزد، سهند تبریز، صنعتی بابل، شاهرود، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، هنر، سمنان

۲- دانشجویان حائز شرایط لازم برای درخواست از سایر دانشگاه‌های دولتی غیر از دانشگاه‌های مندرج در بند ۱ در صورت دارا بودن حداقل معدل ۱۶ در رشته‌های علوم پایه و فنی و مهندسی و حداقل معدل ۱۷ برای رشته‌های علوم انسانی و سایر رشته‌ها و کسب رتبه اول تا سوم در رشته تحصیلی (ورودی ۴۰ نفر و بالاتر) و رتبه‌های اول و دوم (ورودی کمتر از ۴۰ نفر) می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

متقاضیان می‌توانند حداکثر سه رشته/گرایش را به ترتیب اولویت خود انتخاب نمایند.

تبصره ۱: درخواست متقاضی صرفا در اولویت هایی بررسی می‌شود که در فرم تقاضا و سامانه گلستان، در زمان ثبت نام اینترنتی انتخاب کرده است.

پس از بررسی پرونده‌ها و اعلام نتایج، امکان تغییر اولویت رشته/گرایش‌های انتخابی وجود ندارد، لذا ضروری است داوطلب در انتخاب رشته / گرایش‌ها و اولویت آن‌ها دقت نماید.

تبصره ۲: با توجه به اینکه احتمال تغییر و یا حذف رشته‌های مشمول پذیرش مندرج در این فراخوان وجود دارد. در صورت حذف احتمالی رشته / گرایش، حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌شود.

اطلاعات و نکات تکمیلی مهم

– مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت نام الکترونیکی نکرده باشند، بررسی نخواهد شد.

– پرونده‌ای که به صورت دستی و یا پستی به دانشگاه ارسال شده باشد، بررسی نخواهد شد.

– فقط پرونده‌های کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

– ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به منزله پذیرش نیست.

– در صورت احراز مغایرت در اطلاعات و مستندات ارائه شده با اصل مدارک و یا عدم احراز شرایط پذیرش از طریق آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» و شرایط مندرج در این فراخوان، درخواست متقاضی از روند بررسی خارج می‌گردد.

– پذیرش متقاضیان منوط به تایید گروه آموزشی مربوط، دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود و تا زمان وصول پاسخ از وزارت متبوع، دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به ثبت نام دانشجو ندارد.

– امکان تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وجود ندارد.

– وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت‌ عدم پذیرش و یا اشتباه در واریز، مسترد نخواهد شد.

– پذیرفته شدگان باید در مهلت مقرری که متعاقبا اعلام خواهد شد، اصل مدارک تحصیلی و موارد مورد نیاز را به صورت حضوری تحویل دهند.

– پذیرش قطعی منتخبان، مشروط به دریافت پاسخ مثبت گزینش از سازمان سنجش خواهد بود.

– کاربرگ‌ها با استفاده از فایل word به صورت تایپی تکمیل گردد و در قالب فایل pdf ارسال گردد.

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۴۰۲ دانشگاه الزهرا

۱- یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت JPG.

۲- تصویر کارت ملی به فرمت JPG.

۳- تصویر صفحه اول شناسنامه (شناسنامه‌های جدید صفحه‌ای که شماره سریال شناسنامه ذکر شده حتما اسکن شود) به فرمت JPG.

۴- ریز نمرات دوره کارشناسی شامل همه نمرات تا پایان نیمسال ششم.

۵- تکمیل کاربرگ شماره ۱ برای دانش آموختگان ممتاز (ذکر شماره تلفن و آدرس ایمیل الزامی میباشد).

۶- گواهی مربوط به دارا بودن شرایط معدل و شرایط آموزشی، در قالب کاربرگ شماره ۲ (ارائه این گواهی یا گواهی معتبر که شامل همه اطلاعات این گواهی باشد برای کلیه متقاضیان الزامی است)

۷- دانشجویان‌ دانشگاه الزهرا که به لحاظ میانگین کل جزء ۲۰ در صد برتر ورودی با شند، به جای کاربرگ شماره ۲ می‌بایست کاربرگ گواهی رتبه ترم ۶ را از دانشکده درخواست داده و پس از تأیید مدیریت خدمات آموزشی، آن را ارسال کنند.

۷- دانشجویان دانشگاه الزهرا که به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر بعدی (۳۰ درصد برتر) باشند، به جای کاربرگ شماره ۲ میبایست کارنامه تحصیلی خود را ارسال کنند.

تبصره: گواهی ارائه شده بدون مهر و امضای مدیر آموزش دانشگاه قابل قبول نیست.

۸- کاربرگ شماره ۳ برای برگزیدگان علمی

۹- هزینه ثبت نام و بررسی مدارک در هر رشته ۱۵۰۰۰۰۰ ریال است که از طریق سامانه جامع دانشگاهی قابل پرداخت است.

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه الزهرا ۱۴۰۲

متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با مراجعه به نشانی edu1.alzahra.ac.ir نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

– پس از مطالعه فراخوان، آماده سازی مدارک مورد نیاز و تکمیل کاربرگ‌های مربوط به نشانی اینترنتی edu1.alzahra.ac.ir مراجعه کنید.

– روی قسمت «متقاضی شرکت در آزمون» کلیک کنید و برای ایجاد حساب کاربری در سامانه، شناسه کاربری و رمز عبور مشخصی را تعریف کرده، به خاطر بسپارید و از سامانه خارج شوید.

– دوباره به نشانی edu1.alzahra.ac.ir مراجعه کرده، به حساب کاربری خود وارد شوید.

– با کلیک روی «متقاضی شرکت در آزمون» اطلاعات لازم را کامل کنید و مدارک لازم را بارگذاری کنید.

توجه: مدارک بارگذاری شده باید به فرمت JPG باشند.

– لازم است کد رهگیری و رمز عبور را برای پیگیری‌های بعدی یادداشت و نگهداری کنید.

رشته‌های کارشناسی ارشد بدون کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه الزهرا

رشته و گرایش‌های دارای پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می‌باشد:

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا کی است؟

فرصت ثبت نام جهت پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه الزهرا تا ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ است. در متن این مقاله جزئیات نحوه و زمان ثبت نام توضیح داده شده است.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا چیست؟

کلیه اطلاعات لازم درخصوص پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه الزهرا در سال ۱۴۰۲ در متن مقاله آورده شده است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات