پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان ۱۴۰۲

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه کردستان بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان، در تمام رشته/ گرایش‌های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دارای ظرفیت پذیرش روزانه از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد هستند (رشته‌های دایر) از بین دانشجویان واجد شرایط دوره کارشناسی پیوسته برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشجو می پذیرد.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان

شرایط متقاضیان پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان سال ۱۴۰۲ دانشگاه کردستان به شرح زیر است:

۱- دانشجویان حائز رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی- دانشجویی کشور می‌توانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد جهت بهره مندی از تسهیلات پذیرش بدون آزمون به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون اقدام نمایند.

۲- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ و نیمسال اول ۱۳۹۸ با رعایت شرایط زیر میتوانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند:

۱-۲- دانشجو پس از شش نیمسال تحصیلی (بدون احتساب نیمسال تابستان) با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پایین گرد شود) از نظر معدل کل نمرات جزو بیست درصد برتر (عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود) دانشجویان هم رشته – هم ورودی خود باشد.

۲-۲- دانشجو حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی (تا) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل گردد (بدون احتساب ترم تابستانی).

تبصره ۱: برای دانشجویان تحصیل همزمان با استناد به (آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان،) مدت تحصیل ده نیمسال است.

تبصره ۲: برای دانشجویانی که در دوره های ۳تا ۶ماهه طرح کارورزی/ کارآموزی در دوره کارشناسی پیوسته شرکت کرده اند، مدت مجاز حداکثر نه نیمسال تحصیلی و برای دانشجویانی که در دوره های ۶ تا ۱۲ ماهه طرح کارورزی/ کارآموزی شرکت کرده اند، مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره ۳: برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود، در دوره های فرعی (گذراندن واحدهای مازاد از سایر رشته ها) شرکت کرده اند، مدت مجاز حداکثر نه نیمسال تحصیلی است.

تبصره ۴: برای خانم‌هایی که در دوره کارشناسی پیوسته صاحب فرزنده شده و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تأیید دانشگاه استفاده کرده اند، مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره ۵: برای دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته، مدت مجاز از زمان ورود به رشته یا دانشگاه اول تا زمان دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، حداکثر هشت نیمسال است و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاه کردستان انجام می‌شود.

تبصره ۶: برای دانشجویان موضوع تبصره های ۱، ۲ و ۴ که در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته میشوند، به ترتیب معدل هفت یا هشت نیمسال آنان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، با معدل شش نیمسال دانشجویان هم رشته‌ای که بیشترین واحدهای درسی خود را با آنان گذرانده اند، مقایسه می‌شود.

۳-۲- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان‌پذیر است (فارغ التحصیلان نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ماقبل آن مجاز به استفاده از تسهیلات این فراخوان نیستند).

۴-۲- پذیرش در رشته‌های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی بر اساس تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه کردستان

۱- ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان حداکثر به اندازه ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد رشته محل تحصیل است (عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود).زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان

اختصاص دو سوم این ظرفیت به دانش آموختگان دانشگاه کردستان و یک سوم باقیمانده به دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها الزامی است.

تبصره ۱: دانشگاه مجاز است در آن دسته از رشته های دایر دوره کارشناسی ارشد که در دوره کارشناسی آن رشته‌ها دانشجو نمی‌پذیرد (یا هنوز دانشجویان آن دانش آموخته نشده اند،) تمام ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان خود را به حائزین شرایط سایر دانشگاه‌ها اختصاص دهد.

تبصره ۲: چنانچه بیست درصد برتر دانشجویان حائز شرایط، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوطه استفاده نکردند و ظرفیت دو سوم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد رشته‌ای تکمیل نشد، در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی دانشجویان دانشگاه کردستان، با اولویت رتبه متقاضیان در قالب ظرفیت دو سوم آن رشته می‌باشد.

۲- دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ معدل کل در مقایسه با معدل کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته وغیرهم ورودی خود جزو بیست درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند.

۳- پذیرش از طریق این آیین نامه در دوره های روزانه به صورت رایگان انجام می‌شود، لذا در صورت انصراف از تحصیل پس از پذیرش نهایی و ثبت نام در دانشگاه کردستان، این افراد مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می شوند.

۴- اتباع غیر ایرانی (مقیم ایران) ورودی دوره کارشناسی پیوسته سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره مند شوند.

۵- توافقنامه «حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته های اولویت‌دار کشور» با بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش بدون آزمون مورد تأیید میباشد.

۶- پذیرش دانشجویان نمونه کشوری در هر سال تحصیلی براساس مصوبه شورای هداید و با معرفی حائزین شرایط توسط سازمان سنجش به دانشگاه انجام می‌شود.

نحوه و زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه کردستان

– اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد توسط گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹تا ۱۴۰۱/۱۱/۲۵).

– گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه پس از دریافت، بررسی اولیه پرونده‌ها و اطمینان از احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل، مدارک و سوابق متقاضیان را جهت بررسی و ارزیابی علمی به دانشکده های مربوطه ارسال میکند.

نحوه ارزیابی علمی و پذیرش دانشجویان متقاضی ارشد استعداد درخشان

۱- گروه آموزشی مربوطه پس از دریافت مدارک ضمن بررسی آن در شورای آموزشی گروه، نظر خویش را به دانشکده ارسال خواهد کرد. نتیجه نهایی پس از تایید معاون آموزشی دانشکده مربوطه و به همراه پرونده کامل متقاضیان به دفتر گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال میگردد.

۲- نتایج اولیه در شورای آموزشی دانشگاه بررسی و درصورت تایید نهایی لیست اولیه اسامی پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

۳- پس از اعلام نتایج اولیه آن دسته از پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف دارند، باید در موعد مقرر (که در اطلاعیه اعلام نتایج اولیه مشخص می‌شود) انصراف کتبی خود را اعلام نمایند تا افراد ذخیره جایگزین شوند. عواقب ناشی از عدم اعلام انصراف کتبی برعهده دانشجو میباشد.

۴- پس از جایگزینی افراد ذخیره، نتایج نهایی از طریق وب سایت دانشگاه منتشر می‌شود و در شهریورماه ۱۴۰۲در پرتال سازمان سنجش ثبت خواهد شد. پس از دریافت تأییدیه سازمان سنجش، دانشگاه کردستان نسبت به ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان براساس اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام خواهد کرد.

۵- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد هر یک از شرایط فوق نبوده است، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با ایشان رفتار خواهد شد.

۶- ارسال مدارک به دانشگاه و پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نمی‌باشد. ضمناً در صورت پذیرش نهایی در دانشگاه کردستان و ثبت پذیرش در سامانه سازمان سنجش به هیچ عنوان امکان تغییر رشته ‌محل ثبت نامی وجود نخواهد داشت.

۷- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و احراز صلاحیت عمومی توسط دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو وزارت عتف می‌باشد. لازم به توضیح است که پذیرفته شدگان نهایی بایستی در بازه زمانی که بعدا تعیین خواهد شد ضمن تکمیل فرمهای صلاحیت عمومی دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو همراه با سایر مدارک خواسته شده به گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.

۸- چنانچه به هر دلیلی ظرفیت پذیرش روزانه دانشگاه کردستان در رشته/ گرایشی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ لغو شود، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان نیز در آن رشته/ گرایش لغو خواهد شد.

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان 

مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکو به شرح زیر است:

۱- فرم تکمیل شده تقاضای ثبت نام (فرم شماره ۱) به همراه یک قطعه عکس ۳×۴ الصاق شده

۲- فرم تکمیل شده تأیید وضعیت تحصیلی (فرم شماره ۲) ممهور به مهر و امضای مدیرگروه، معاون آموزشی دانشکده و مدیر کل امور آموزشی دانشگاه.

۳- فرم تکمیل شده تعهدنامه (فرم شماره ۳) 

۴- تصویر کامل صفحات شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت ملی

۵- کارنامه کامل تحصیلی دوره کارشناسی پیوسته (ریز نمرات تا پایان نیمسال ششم به تفکیک نیمسال تحصیلی در یک صفحه حاوی مشخصات دانشجوو نوع دوره تحصیلی بر روی آن)

۶- اصل و کپی فیش بانکی واریزی به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۱۱۰۸۰۸۲۸۳۲ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کردستان، به نام وجوه امانی درآمد واحد آموزش دانشگاه کردستان (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سطح کشور).

۷- ارائه گواهی رتبه صادر شده توسط دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی کشور برای دارندگان شرایط برگزیدگان المپیاد دانشجویی.

توجه

* در تکمیل فرم‌ها و ارسال مدارک دقت شود، چون مدارک ارسالی ناقص بررسی نخواهد شد.

* مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی به عهده متقاضی بوده و در صورت‌ عدم صحت، دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد.

* مدارک ارسالی و وجه پرداختی عودت داده نمی شود.

* داوطلبان حائز شرایط می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ مدارک مورد نیاز را با پست پیشتاز، به آدرس زیر ارسال نمایند:

سنندج، بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- کدپستی ۴۱۶/۶۶۱۳۵۶۶۱۷۶، دانشکده زبان و ادبیات، گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان.

نکته مهم:

درج عبارت (مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)، نام و نام خانوادگی، نام دانشکده، مقطع تحصیلی و عنوان رشته مورد نظر توسط متقاضی روی پاکت الزامی است.

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان کی است؟

فرصت ثبت نام جهت پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه کردستان تا ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ است. در متن این مقاله جزئیات نحوه و زمان ثبت نام توضیح داده شده است.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان چیست؟

کلیه اطلاعات لازم درخصوص پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه کردستان در سال ۱۴۰۲ در متن مقاله آورده شده است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات