دفترچه رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور ۱۴۰۲

فهرست اسامی رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان (بر اساس سوابق تحصیلی) دانشگاه پیام نور در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه پیام نور در سال ۱۴۰۲ در ۱۵۳۸ رشته‌محل به صورت بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد می‌پذیرد. داوطلبان واجد شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور لازم است نسبت به ثبت نام و انتخاب ۵۰ رشته‌محل مدنظر خود در سایت ثبت نام ارشد بدون کنکور پیام نور اقدام کنند.

برای دانلود دفترچه رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور کلیک کنید.

جدول رشته محل و ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

ردیفگروهکد رشتهعنوان رشتهگرایششیوه آموزشیمرکز مجریظرفیت
۱علوم انسانی۱۰۰۸۳زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۲علوم انسانی۱۰۰۸۴زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز شبستر۲
۳علوم انسانی۱۰۰۸۵زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه۱
۴علوم انسانی۱۰۰۸۶زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند۲
۵علوم انسانی۱۰۰۸۷زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – واحد بستان آباد۲
۶علوم انسانی۱۰۰۸۸زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۷علوم انسانی۱۰۰۸۹زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۸علوم انسانی۱۰۰۹۰زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۲
۹علوم انسانی۱۰۰۹۱زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز نقده۲
۱۰علوم انسانی۱۰۰۹۲زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل۲
۱۱علوم انسانی۱۰۰۹۳زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اردستان۲
۱۲علوم انسانی۱۰۰۹۴زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۱۳علوم انسانی۱۰۰۹۵زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۲
۱۴علوم انسانی۱۰۰۹۶زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۲
۱۵علوم انسانی۱۰۰۹۷زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۱
۱۶علوم انسانی۱۰۰۹۸زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۱۷علوم انسانی۱۰۰۹۹زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۲
۱۸علوم انسانی۱۰۱۰۰زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۱۹علوم انسانی۱۰۱۰۱زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۲۰علوم انسانی۱۰۱۰۲زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۲
۲۱علوم انسانی۱۰۱۰۳زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۲
۲۲علوم انسانی۱۰۱۰۴زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۲۳علوم انسانی۱۰۱۰۵زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات۲
۲۴علوم انسانی۱۰۱۰۶زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۱
۲۵علوم انسانی۱۰۱۰۷زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز فارسان۲
۲۶علوم انسانی۱۰۱۰۸زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان۲
۲۷علوم انسانی۱۰۱۰۹زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۲
۲۸علوم انسانی۱۰۱۱۰زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۲۹علوم انسانی۱۰۱۱۱زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۲
۳۰علوم انسانی۱۰۱۱۲زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد۲
۳۱علوم انسانی۱۰۱۱۳زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۱
۳۲علوم انسانی۱۰۱۱۴زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز رامهرمز۱
۳۳علوم انسانی۱۰۱۱۵زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان۲
۳۴علوم انسانی۱۰۱۱۶زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۲
۳۵علوم انسانی۱۰۱۱۷زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲
۳۶علوم انسانی۱۰۱۱۸زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم۲
۳۷علوم انسانی۱۰۱۱۹زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۳۸علوم انسانی۱۰۱۲۰زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز تاکستان۲
۳۹علوم انسانی۱۰۱۲۱زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۲
۴۰علوم انسانی۱۰۱۲۲زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار۲
۴۱علوم انسانی۱۰۱۲۳زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۲
۴۲علوم انسانی۱۰۱۲۴زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز جیرفت۲
۴۳علوم انسانی۱۰۱۲۵زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۲
۴۴علوم انسانی۱۰۱۲۶زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد – مرکز دوگنبدان۲
۴۵علوم انسانی۱۰۱۲۷زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۴۶علوم انسانی۱۰۱۲۸زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الیگودرز۲
۴۷علوم انسانی۱۰۱۲۹زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۲
۴۸علوم انسانی۱۰۱۳۰زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز آمل۲
۴۹علوم انسانی۱۰۱۳۱زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۲
۵۰علوم انسانی۱۰۱۳۲زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۲
۵۱علوم انسانی۱۰۱۳۳زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۵۲علوم انسانی۱۰۱۳۴زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز محمود آباد۲
۵۳علوم انسانی۱۰۱۳۵زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۲
۵۴علوم انسانی۱۰۱۳۶زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۲
۵۵علوم انسانی۱۰۱۳۷زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد ابوموسی۲
۵۶علوم انسانی۱۰۱۳۸زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۲
۵۷علوم انسانی۱۰۱۳۹زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۵۸علوم انسانی۱۰۱۴۰زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۵۹علوم انسانی۱۰۱۴۱زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۶۰علوم انسانی۱۰۱۴۲زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۶۱علوم انسانی۱۰۱۴۳زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۶۲علوم انسانی۱۰۱۴۴زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اروند۲
۶۳علوم انسانی۱۰۱۴۵زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۶۴علوم انسانی۱۰۱۴۶زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۴
۶۵علوم انسانی۱۰۱۴۷زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز نقده۴
۶۶علوم انسانی۱۰۱۴۸زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل۴
۶۷علوم انسانی۱۰۱۴۹زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۴
۶۸علوم انسانی۱۰۱۵۰زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۶۹علوم انسانی۱۰۱۵۱زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات۴
۷۰علوم انسانی۱۰۱۵۲زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۴
۷۱علوم انسانی۱۰۱۵۳زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۷۲علوم انسانی۱۰۱۵۴زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۴
۷۳علوم انسانی۱۰۱۵۵زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد۴
۷۴علوم انسانی۱۰۱۵۶زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۴
۷۵علوم انسانی۱۰۱۵۷زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان۴
۷۶علوم انسانی۱۰۱۵۸زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۷۷علوم انسانی۱۰۱۵۹زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۴
۷۸علوم انسانی۱۰۱۶۰زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار۴
۷۹علوم انسانی۱۰۱۶۱زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۴
۸۰علوم انسانی۱۰۱۶۲زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۴
۸۱علوم انسانی۱۰۱۶۳زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۴
۸۲علوم انسانی۱۰۱۶۴زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۴
۸۳علوم انسانی۱۰۱۶۵زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۴
۸۴علوم انسانی۱۰۱۶۶زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۴
۸۵علوم انسانی۱۰۱۶۷زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۴
۸۶علوم انسانی۱۰۱۶۸زبان و ادبیات فارسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۴
۸۷علوم انسانی۱۰۱۸۰زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز بوکان۲
۸۸علوم انسانی۱۰۱۸۱زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۸۹علوم انسانی۱۰۱۸۲زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۱
۹۰علوم انسانی۱۰۱۸۳زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۹۱علوم انسانی۱۰۱۸۴زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۹۲علوم انسانی۱۰۱۸۵زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۱
۹۳علوم انسانی۱۰۱۸۶زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز رامهرمز۱
۹۴علوم انسانی۱۰۱۸۷زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز داراب۲
۹۵علوم انسانی۱۰۱۸۸زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۹۶علوم انسانی۱۰۱۸۹زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۹۷علوم انسانی۱۰۱۹۰زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۹۸علوم انسانی۱۰۱۹۱زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۹۹علوم انسانی۱۰۱۹۲زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۱۰۰علوم انسانی۱۰۱۹۳زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند۴
۱۰۱علوم انسانی۱۰۱۹۴زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۴
۱۰۲علوم انسانی۱۰۱۹۵زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۴
۱۰۳علوم انسانی۱۰۱۹۶زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۱
۱۰۴علوم انسانی۱۰۱۹۷زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۴
۱۰۵علوم انسانی۱۰۱۹۸زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز فارسان۴
۱۰۶علوم انسانی۱۰۱۹۹زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان۴
۱۰۷علوم انسانی۱۰۲۰۰زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۴
۱۰۸علوم انسانی۱۰۲۰۱زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم۴
۱۰۹علوم انسانی۱۰۲۰۲زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۱۱۰علوم انسانی۱۰۲۰۳زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۴
۱۱۱علوم انسانی۱۰۲۰۴زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز آمل۴
۱۱۲علوم انسانی۱۰۲۰۵زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۱۱۳علوم انسانی۱۰۲۰۶زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۴
۱۱۴علوم انسانی۱۰۲۳۰زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز برازجان۲
۱۱۵علوم انسانی۱۰۲۳۱زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس۲
۱۱۶علوم انسانی۱۰۲۳۲زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز۲
۱۱۷علوم انسانی۱۰۲۳۳زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۱۱۸علوم انسانی۱۰۲۳۴زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۴
۱۱۹علوم انسانی۱۰۲۳۵زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۴
۱۲۰علوم انسانی۱۰۲۳۶زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز برازجان۴
۱۲۱علوم انسانی۱۰۲۳۷زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۱
۱۲۲علوم انسانی۱۰۲۳۸زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۴
۱۲۳علوم انسانی۱۰۲۳۹زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۱۲۴علوم انسانی۱۰۲۴۰زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۴
۱۲۵علوم انسانی۱۰۲۴۱زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۱۲۶علوم انسانی۱۰۲۴۲زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۴
۱۲۷علوم انسانی۱۰۲۴۳زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۴
۱۲۸علوم انسانی۱۰۳۰۱زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۲۹علوم انسانی۱۰۳۰۲زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۱۳۰علوم انسانی۱۰۳۰۳زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۱۳۱علوم انسانی۱۰۳۰۴زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز بوانات۲
۱۳۲علوم انسانی۱۰۳۰۵زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۱۳۳علوم انسانی۱۰۳۰۶زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز تالش۲
۱۳۴علوم انسانی۱۰۳۰۷زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۱۳۵علوم انسانی۱۰۳۰۸زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان فارسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۱۳۶علوم انسانی۱۰۳۰۹زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان فارسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۱۳۷علوم انسانی۱۰۳۱۰زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان فارسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز قائن۲
۱۳۸علوم انسانی۱۰۳۱۱زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان فارسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۱۳۹علوم انسانی۱۰۳۱۲زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه۱
۱۴۰علوم انسانی۱۰۳۱۳زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۱۴۱علوم انسانی۱۰۳۱۴زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۱
۱۴۲علوم انسانی۱۰۳۱۵زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۴
۱۴۳علوم انسانی۱۰۳۱۶زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۴
۱۴۴علوم انسانی۱۰۳۱۷زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۴
۱۴۵علوم انسانی۱۰۳۱۸زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۱
۱۴۶علوم انسانی۱۰۳۱۹زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۴
۱۴۷علوم انسانی۱۰۳۲۰زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز رامهرمز۴
۱۴۸علوم انسانی۱۰۳۲۱زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۴
۱۴۹علوم انسانی۱۰۳۲۲زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز بوانات۴
۱۵۰علوم انسانی۱۰۳۲۳زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۱۵۱علوم انسانی۱۰۳۲۴زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۴
۱۵۲علوم انسانی۱۰۳۲۵زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۴
۱۵۳علوم انسانی۱۰۳۲۶زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۴
۱۵۴علوم انسانی۱۰۳۲۷زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۱۵۵علوم انسانی۱۰۳۲۸زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۴
۱۵۶علوم انسانی۱۰۳۲۹زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۴
۱۵۷علوم انسانی۱۰۳۳۰زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز شبستر۴
۱۵۸علوم انسانی۱۰۳۳۱زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۴
۱۵۹علوم انسانی۱۰۳۳۲زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۴
۱۶۰علوم انسانی۱۰۳۳۳زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۱
۱۶۱علوم انسانی۱۰۳۳۴زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۴
۱۶۲علوم انسانی۱۰۳۳۵زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۴
۱۶۳علوم انسانی۱۰۳۳۶زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۴
۱۶۴علوم انسانی۱۰۳۳۷زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز تاکستان۴
۱۶۵علوم انسانی۱۰۳۳۸زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۱۶۶علوم انسانی۱۰۳۳۹زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز جیرفت۴
۱۶۷علوم انسانی۱۰۳۴۰زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد – مرکز دوگنبدان۴
۱۶۸علوم انسانی۱۰۳۴۱زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الیگودرز۴
۱۶۹علوم انسانی۱۰۳۴۲زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۴
۱۷۰علوم انسانی۱۰۳۴۳زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز محمود آباد۴
۱۷۱علوم انسانی۱۰۳۴۴زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۴
۱۷۲علوم انسانی۱۰۳۴۵زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۱۷۳علوم انسانی۱۰۳۴۶زبان و ادبیات فارسیادبیات عامهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۴
۱۷۴علوم انسانی۱۰۳۴۷زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان فارسیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۴
۱۷۵علوم انسانی۱۰۳۴۸زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان فارسیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۱۷۶علوم انسانی۱۰۳۴۹زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان فارسیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۴
۱۷۷علوم انسانی۱۰۳۵۰زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه۴
۱۷۸علوم انسانی۱۰۳۵۱زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اردستان۴
۱۷۹علوم انسانی۱۰۳۵۲زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۴
۱۸۰علوم انسانی۱۰۳۵۳زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۱
۱۸۱علوم انسانی۱۰۳۵۴زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۴
۱۸۲علوم انسانی۱۰۳۵۵زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۴
۱۸۳علوم انسانی۱۰۳۵۶زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۱۸۴علوم انسانی۱۰۳۵۷زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۴
۱۸۵علوم انسانی۱۰۳۵۸زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۱۸۶علوم انسانی۱۰۳۵۹زبان و ادبیات فارسیویرایش و نگارشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۴
۱۸۷علوم انسانی۱۰۳۹۶آب و هواشناسیسینوپتیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۸۸علوم انسانی۱۰۳۹۷آب و هواشناسیسینوپتیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سقز۱
۱۸۹علوم انسانی۱۰۳۹۸آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۲
۱۹۰علوم انسانی۱۰۳۹۹آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل۲
۱۹۱علوم انسانی۱۰۴۰۰آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۹۲علوم انسانی۱۰۴۰۱آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۱۹۳علوم انسانی۱۰۴۰۲آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سقز۱
۱۹۴علوم انسانی۱۰۴۰۳آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۲
۱۹۵علوم انسانی۱۰۴۰۴آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۲
۱۹۶علوم انسانی۱۰۴۰۵آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۱۹۷علوم انسانی۱۰۴۰۶آب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۹۸علوم انسانی۱۰۴۰۷آب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز۲
۱۹۹علوم انسانی۱۰۴۰۸آب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سقز۱
۲۰۰علوم انسانی۱۰۴۰۹آب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – واحد ابرکوه۲
۲۰۱علوم انسانی۱۰۴۱۰آب و هواشناسیسینوپتیکآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۲۰۲علوم انسانی۱۰۴۱۱آب و هواشناسیسینوپتیکآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سقز۴
۲۰۳علوم انسانی۱۰۴۱۲آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۴
۲۰۴علوم انسانی۱۰۴۱۳آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل۴
۲۰۵علوم انسانی۱۰۴۱۴آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۲۰۶علوم انسانی۱۰۴۱۵آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۲۰۷علوم انسانی۱۰۴۱۶آب و هواشناسیتغییر اقلیمآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۴
۲۰۸علوم انسانی۱۰۴۱۷آب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۲۰۹علوم انسانی۱۰۴۱۸آب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز۴
۲۱۰علوم انسانی۱۰۴۴۵ژئومورفولوژیژئومورفولوژی نظریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۲۱۱علوم انسانی۱۰۴۴۶ژئومورفولوژیژئومورفولوژی و آمایش محیطآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۲۱۲علوم انسانی۱۰۴۴۷ژئومورفولوژیژئومورفولوژی و آمایش محیطآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۲
۲۱۳علوم انسانی۱۰۵۱۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۲
۲۱۴علوم انسانی۱۰۵۱۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – واحد اشنویه۲
۲۱۵علوم انسانی۱۰۵۱۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز وزوان۲
۲۱۶علوم انسانی۱۰۵۱۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۲۱۷علوم انسانی۱۰۵۲۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۱
۲۱۸علوم انسانی۱۰۵۲۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۲۱۹علوم انسانی۱۰۵۲۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۲۲۰علوم انسانی۱۰۵۲۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز فردوس۲
۲۲۱علوم انسانی۱۰۵۲۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد شوش۲
۲۲۲علوم انسانی۱۰۵۲۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار۲
۲۲۳علوم انسانی۱۰۵۲۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۲۲۴علوم انسانی۱۰۵۲۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد پاوه۲
۲۲۵علوم انسانی۱۰۵۲۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۲
۲۲۶علوم انسانی۱۰۵۲۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز رضوانشهر صدوق۲
۲۲۷علوم انسانی۱۰۵۳۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۲۲۸علوم انسانی۱۰۵۳۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۲۲۹علوم انسانی۱۰۵۳۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۱
۲۳۰علوم انسانی۱۰۵۳۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۲
۲۳۱علوم انسانی۱۰۵۳۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز بویین زهرا۲
۲۳۲علوم انسانی۱۰۵۳۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۲
۲۳۳علوم انسانی۱۰۵۳۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز هشترود۲
۲۳۴علوم انسانی۱۰۵۳۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۲۳۵علوم انسانی۱۰۵۳۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۲۳۶علوم انسانی۱۰۵۳۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد تیران۲
۲۳۷علوم انسانی۱۰۵۴۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۲۳۸علوم انسانی۱۰۵۴۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۱
۲۳۹علوم انسانی۱۰۵۴۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۲
۲۴۰علوم انسانی۱۰۵۴۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۲۴۱علوم انسانی۱۰۵۴۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز بروجن۲
۲۴۲علوم انسانی۱۰۵۴۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۲۴۳علوم انسانی۱۰۵۴۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۲۴۴علوم انسانی۱۰۵۴۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۲۴۵علوم انسانی۱۰۵۴۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۲
۲۴۶علوم انسانی۱۰۵۴۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز وزوان۴
۲۴۷علوم انسانی۱۰۵۵۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۲۴۸علوم انسانی۱۰۵۵۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز فردوس۴
۲۴۹علوم انسانی۱۰۵۵۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد شوش۴
۲۵۰علوم انسانی۱۰۵۵۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار۴
۲۵۱علوم انسانی۱۰۵۵۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۴
۲۵۲علوم انسانی۱۰۵۵۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریآمایش شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز رضوانشهر صدوق۴
۲۵۳علوم انسانی۱۰۵۵۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۴
۲۵۴علوم انسانی۱۰۵۵۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز بویین زهرا۴
۲۵۵علوم انسانی۱۰۵۵۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریمحیط‌زیست شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۴
۲۵۶علوم انسانی۱۰۵۵۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز هشترود۴
۲۵۷علوم انسانی۱۰۵۶۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۴
۲۵۸علوم انسانی۱۰۵۶۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۴
۲۵۹علوم انسانی۱۰۵۶۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۴
۲۶۰علوم انسانی۱۰۵۶۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز بروجن۴
۲۶۱علوم انسانی۱۰۵۶۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۲۶۲علوم انسانی۱۰۵۶۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۴
۲۶۳علوم انسانی۱۰۵۶۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۴
۲۶۴علوم انسانی۱۰۶۱۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اردستان۲
۲۶۵علوم انسانی۱۰۶۱۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – واحد بندر گناوه۲
۲۶۶علوم انسانی۱۰۶۱۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز کاشمر۲
۲۶۷علوم انسانی۱۰۶۱۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۲۶۸علوم انسانی۱۰۶۲۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۱
۲۶۹علوم انسانی۱۰۶۲۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۲۷۰علوم انسانی۱۰۶۲۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۲
۲۷۱علوم انسانی۱۰۶۲۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۲
۲۷۲علوم انسانی۱۰۶۲۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۲
۲۷۳علوم انسانی۱۰۶۲۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۲
۲۷۴علوم انسانی۱۰۶۲۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز اسلام آباد غرب۲
۲۷۵علوم انسانی۱۰۶۲۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۲۷۶علوم انسانی۱۰۶۲۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گنبد کاووس۲
۲۷۷علوم انسانی۱۰۶۲۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز تالش۱
۲۷۸علوم انسانی۱۰۶۳۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – واحد بندرانزلی۲
۲۷۹علوم انسانی۱۰۶۳۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۲
۲۸۰علوم انسانی۱۰۶۳۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۲
۲۸۱علوم انسانی۱۰۶۳۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۲۸۲علوم انسانی۱۰۶۳۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۲
۲۸۳علوم انسانی۱۰۶۳۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان۲
۲۸۴علوم انسانی۱۰۶۳۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز مریوان۲
۲۸۵علوم انسانی۱۰۶۳۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۲۸۶علوم انسانی۱۰۶۳۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز تالش۱
۲۸۷علوم انسانی۱۰۶۳۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۱
۲۸۸علوم انسانی۱۰۶۴۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۲
۲۸۹علوم انسانی۱۰۶۴۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز رضوانشهر صدوق۲
۲۹۰علوم انسانی۱۰۶۴۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اردستان۴
۲۹۱علوم انسانی۱۰۶۴۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۴
۲۹۲علوم انسانی۱۰۶۴۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییتوسعه اقتصاد روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۴
۲۹۳علوم انسانی۱۰۶۴۵جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۴
۲۹۴علوم انسانی۱۰۶۴۶جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۴
۲۹۵علوم انسانی۱۰۶۴۷جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز اسلام آباد غرب۴
۲۹۶علوم انسانی۱۰۶۴۸جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییبرنامه‌ریزی کالبدی – فضاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گنبد کاووس۴
۲۹۷علوم انسانی۱۰۶۴۹جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۴
۲۹۸علوم انسانی۱۰۶۵۰جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۲۹۹علوم انسانی۱۰۶۵۱جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان۴
۳۰۰علوم انسانی۱۰۶۵۲جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز مریوان۴
۳۰۱علوم انسانی۱۰۶۵۳جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۴
۳۰۲علوم انسانی۱۰۶۵۴جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستاییمدیریت توسعه پایدار روستاییآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز رضوانشهر صدوق۴
۳۰۳علوم انسانی۱۰۶۷۰برنامه‌ریزی آمایش سرزمین آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۲
۳۰۴علوم انسانی۱۰۶۷۱برنامه‌ریزی آمایش سرزمین آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۲
۳۰۵علوم انسانی۱۰۶۹۰مخاطرات محیطی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب۲
۳۰۶علوم انسانی۱۰۶۹۱مخاطرات محیطی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۲
۳۰۷علوم انسانی۱۰۶۹۲مخاطرات محیطی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۲
۳۰۸علوم انسانی۱۰۶۹۳مخاطرات محیطی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب۴
۳۰۹علوم انسانی۱۰۷۱۹جغرافیای سیاسیژئوپلیتیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد هشتگرد۱
۳۱۰علوم انسانی۱۰۷۲۰جغرافیای سیاسیژئوپلیتیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۳۱۱علوم انسانی۱۰۷۲۱جغرافیای سیاسیژئوپلیتیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر۱
۳۱۲علوم انسانی۱۰۷۲۲جغرافیای سیاسیمطالعات ایرانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد هشتگرد۱
۳۱۳علوم انسانی۱۰۷۲۳جغرافیای سیاسیمطالعات ایرانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۳۱۴علوم انسانی۱۰۷۲۴جغرافیای سیاسیمطالعات ایرانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر۱
۳۱۵علوم انسانی۱۰۸۷۱ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۲
۳۱۶علوم انسانی۱۰۸۷۲ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شهرضا۲
۳۱۷علوم انسانی۱۰۸۷۳ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۳۱۸علوم انسانی۱۰۸۷۴ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۳۱۹علوم انسانی۱۰۸۷۵ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز آباده۲
۳۲۰علوم انسانی۱۰۸۷۶ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز نور آباد ممسنی۲
۳۲۱علوم انسانی۱۰۸۷۷ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۳۲۲علوم انسانی۱۰۸۷۸ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۲
۳۲۳علوم انسانی۱۰۸۷۹ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز جوانرود۲
۳۲۴علوم انسانی۱۰۸۸۰ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۲
۳۲۵علوم انسانی۱۰۸۸۱ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز بندر ترکمن۲
۳۲۶علوم انسانی۱۰۸۸۲ادبیات عربی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز میبد۲
۳۲۷علوم انسانی۱۰۸۸۳ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۴
۳۲۸علوم انسانی۱۰۸۸۴ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شهرضا۴
۳۲۹علوم انسانی۱۰۸۸۵ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۴
۳۳۰علوم انسانی۱۰۸۸۶ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز آباده۴
۳۳۱علوم انسانی۱۰۸۸۷ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز نور آباد ممسنی۴
۳۳۲علوم انسانی۱۰۸۸۸ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۳۳۳علوم انسانی۱۰۸۸۹ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۴
۳۳۴علوم انسانی۱۰۸۹۰ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز جوانرود۴
۳۳۵علوم انسانی۱۰۸۹۱ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۴
۳۳۶علوم انسانی۱۰۸۹۲ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز بندر ترکمن۴
۳۳۷علوم انسانی۱۰۸۹۳ادبیات عربی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز میبد۴
۳۳۸علوم انسانی۱۱۱۳۱علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۳۳۹علوم انسانی۱۱۱۳۲علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۴۰علوم انسانی۱۱۱۳۳علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۳۴۱علوم انسانی۱۱۱۳۴علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۱
۳۴۲علوم انسانی۱۱۱۳۵علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۳۴۳علوم انسانی۱۱۱۳۶علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۳۴۴علوم انسانی۱۱۱۳۷علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۳۴۵علوم انسانی۱۱۱۳۸علوم ‌اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۳۴۶علوم انسانی۱۱۱۳۹علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۳۴۷علوم انسانی۱۱۱۴۰علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۴۸علوم انسانی۱۱۱۴۱علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۳۴۹علوم انسانی۱۱۱۴۲علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۱
۳۵۰علوم انسانی۱۱۱۴۳علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۳۵۱علوم انسانی۱۱۱۴۴علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۳۵۲علوم انسانی۱۱۱۴۵علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۳۵۳علوم انسانی۱۱۱۴۶علوم ‌اقتصادیبرنامه‌ریزی‌ سیستم‌های‌‌ اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۳۵۴علوم انسانی۱۱۱۴۷علوم ‌اقتصادیاقتصاد انرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۳۵۵علوم انسانی۱۱۱۴۸علوم ‌اقتصادیاقتصاد انرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۵۶علوم انسانی۱۱۱۴۹علوم ‌اقتصادیاقتصاد انرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۳۵۷علوم انسانی۱۱۱۵۰علوم ‌اقتصادیاقتصاد انرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۳۵۸علوم انسانی۱۱۱۵۱علوم ‌اقتصادیاقتصاد انرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اروند۲
۳۵۹علوم انسانی۱۱۱۵۲علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۳۶۰علوم انسانی۱۱۱۵۳علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۶۱علوم انسانی۱۱۱۵۴علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۳۶۲علوم انسانی۱۱۱۵۵علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۱
۳۶۳علوم انسانی۱۱۱۵۶علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۳۶۴علوم انسانی۱۱۱۵۷علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۳۶۵علوم انسانی۱۱۱۵۸علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۳۶۶علوم انسانی۱۱۱۵۹علوم ‌اقتصادیبانکداری اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۳۶۷علوم انسانی۱۱۱۶۰علوم ‌اقتصادیاقتصاد و تجارت الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۳۶۸علوم انسانی۱۱۱۶۱علوم ‌اقتصادیاقتصاد و تجارت الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۳۶۹علوم انسانی۱۱۱۶۲علوم ‌اقتصادیاقتصاد و تجارت الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۷۰علوم انسانی۱۱۱۶۳علوم ‌اقتصادیاقتصاد و تجارت الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۳۷۱علوم انسانی۱۱۱۶۴علوم ‌اقتصادیاقتصاد و تجارت الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۳۷۲علوم انسانی۱۱۱۶۵علوم ‌اقتصادیاقتصاد و تجارت الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۳۷۳علوم انسانی۱۱۱۶۶علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۳۷۴علوم انسانی۱۱۱۶۷علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز شبستر۲
۳۷۵علوم انسانی۱۱۱۶۸علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۲
۳۷۶علوم انسانی۱۱۱۶۹علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۳۷۷علوم انسانی۱۱۱۷۰علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۷۸علوم انسانی۱۱۱۷۱علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۳۷۹علوم انسانی۱۱۱۷۲علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز زاهدان۲
۳۸۰علوم انسانی۱۱۱۷۳علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۳۸۱علوم انسانی۱۱۱۷۴علوم ‌اقتصادیاقتصاد اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۳۸۲علوم انسانی۱۱۲۶۳رفتار حرکتیرشد حرکتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۳۸۳علوم انسانی۱۱۲۶۴رفتار حرکتییادگیری و کنترل حرکتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۱
۳۸۴علوم انسانی۱۱۲۶۵رفتار حرکتیآموزش تربیت بدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۳۸۵علوم انسانی۱۱۴۰۴فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی و تندرستیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۸۶علوم انسانی۱۱۴۰۵فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۸۷علوم انسانی۱۱۴۰۶فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی و تغذیه ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۳۸۸علوم انسانی۱۱۵۰۷آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحیتمرینات اصلاحیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۳۸۹علوم انسانی۱۱۶۲۷مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۳۹۰علوم انسانی۱۱۶۲۸مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۲
۳۹۱علوم انسانی۱۱۶۲۹مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۳۹۲علوم انسانی۱۱۶۳۰مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۳۹۳علوم انسانی۱۱۶۳۱مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار۲
۳۹۴علوم انسانی۱۱۶۳۲مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲
۳۹۵علوم انسانی۱۱۶۳۳مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۲
۳۹۶علوم انسانی۱۱۶۳۴مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۳۹۷علوم انسانی۱۱۶۳۵مدیریت ورزشیمدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۳۹۸علوم انسانی۱۱۶۳۶مدیریت ورزشیمدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۳۹۹علوم انسانی۱۱۶۳۷مدیریت ورزشیمدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۴۰۰علوم انسانی۱۱۶۳۸مدیریت ورزشیمدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲
۴۰۱علوم انسانی۱۱۶۳۹مدیریت ورزشیمدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۴۰۲علوم انسانی۱۱۶۴۰مدیریت ورزشیمدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۴۰۳علوم انسانی۱۱۶۴۱مدیریت ورزشیمدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۴۰۴علوم انسانی۱۱۶۴۲مدیریت ورزشیمدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۴۰۵علوم انسانی۱۱۶۴۳مدیریت ورزشیمدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲
۴۰۶علوم انسانی۱۱۶۴۴مدیریت ورزشیمدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس۲
۴۰۷علوم انسانی۱۱۶۴۵مدیریت ورزشیمدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۴۰۸علوم انسانی۱۱۷۵۵تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – واحد قره آغاج۲
۴۰۹علوم انسانی۱۱۷۵۶تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۴۱۰علوم انسانی۱۱۷۵۷تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۲
۴۱۱علوم انسانی۱۱۷۵۸تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۴۱۲علوم انسانی۱۱۷۵۹تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۲
۴۱۳علوم انسانی۱۱۷۶۰تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز زاهدان۱
۴۱۴علوم انسانی۱۱۷۶۱تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۴۱۵علوم انسانی۱۱۷۶۲تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سقز۲
۴۱۶علوم انسانی۱۱۷۶۳تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۲
۴۱۷علوم انسانی۱۱۷۶۴تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گرگان۲
۴۱۸علوم انسانی۱۱۷۶۵تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – واحد بندرانزلی۲
۴۱۹علوم انسانی۱۱۷۶۶تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر۲
۴۲۰علوم انسانی۱۱۷۶۷تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۴۲۱علوم انسانی۱۱۷۶۸تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۴
۴۲۲علوم انسانی۱۱۷۶۹تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۴
۴۲۳علوم انسانی۱۱۷۷۰تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۴۲۴علوم انسانی۱۱۷۷۱تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۴
۴۲۵علوم انسانی۱۱۷۷۲تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۴
۴۲۶علوم انسانی۱۱۷۷۳تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گرگان۴
۴۲۷علوم انسانی۱۱۷۷۴تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر۴
۴۲۸علوم انسانی۱۱۷۷۵تاریختاریخ ایران ‌اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۴۲۹علوم انسانی۱۱۸۲۲تاریختاریخ اسلامآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز زاهدان۱
۴۳۰علوم انسانی۱۱۸۲۳تاریختاریخ اسلامآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۴۳۱علوم انسانی۱۱۸۲۴تاریختاریخ اسلامآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۲
۴۳۲علوم انسانی۱۱۸۲۵تاریخمطالعات آسیای مرکزی و قفقازآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۲
۴۳۳علوم انسانی۱۱۸۲۶تاریخ تشیع آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۲
۴۳۴علوم انسانی۱۱۸۲۷تاریخ تشیع آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۴۳۵علوم انسانی۱۱۸۲۸تاریخ تشیع آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۲
۴۳۶علوم انسانی۱۱۸۲۹تاریخ تشیع آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۴۳۷علوم انسانی۱۱۸۳۰تاریخ تشیع آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۲
۴۳۸علوم انسانی۱۱۸۳۱تاریخ تشیع آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۴۳۹علوم انسانی۱۱۸۳۲تاریخ تشیع آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۴۴۰علوم انسانی۱۱۸۳۳تاریخ تشیع آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۴۴۱علوم انسانی۱۱۸۳۴تاریخ تشیع آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۴
۴۴۲علوم انسانی۱۱۸۳۵تاریخ تشیع آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۴۴۳علوم انسانی۱۱۸۶۵جمعیت‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۲
۴۴۴علوم انسانی۱۱۹۱۱جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۴۴۵علوم انسانی۱۱۹۱۲جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پرند۲
۴۴۶علوم انسانی۱۱۹۱۳جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۴۴۷علوم انسانی۱۱۹۱۴جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد۲
۴۴۸علوم انسانی۱۱۹۱۵جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۲
۴۴۹علوم انسانی۱۱۹۱۶جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۲
۴۵۰علوم انسانی۱۱۹۱۷جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۴۵۱علوم انسانی۱۱۹۱۸جامعه‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اروند۲
۴۵۲علوم انسانی۱۱۹۵۴برنامه‌ریزی رفاه ‌اجتماعی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز بوکان۲
۴۵۳علوم انسانی۱۱۹۶۶مطالعات فرهنگی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۴۵۴علوم انسانی۱۱۹۶۷مطالعات فرهنگی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۴۵۵علوم انسانی۱۱۹۶۸مطالعات فرهنگی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان۲
۴۵۶علوم انسانی۱۲۰۶۵زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۲
۴۵۷علوم انسانی۱۲۰۶۶زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۴۵۸علوم انسانی۱۲۰۶۷زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۴۵۹علوم انسانی۱۲۰۶۸زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۴۶۰علوم انسانی۱۲۰۶۹زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار۲
۴۶۱علوم انسانی۱۲۰۷۰زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز قائن۲
۴۶۲علوم انسانی۱۲۰۷۱زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز تربت حیدریه۲
۴۶۳علوم انسانی۱۲۰۷۲زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۴۶۴علوم انسانی۱۲۰۷۳زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – واحد چناران۲
۴۶۵علوم انسانی۱۲۰۷۴زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۲
۴۶۶علوم انسانی۱۲۰۷۵زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۴۶۷علوم انسانی۱۲۰۷۶زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۲
۴۶۸علوم انسانی۱۲۰۷۷زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز اسلام آباد غرب۲
۴۶۹علوم انسانی۱۲۰۷۸زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۲
۴۷۰علوم انسانی۱۲۰۷۹زبان‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۴۷۱علوم انسانی۱۲۰۸۰زبان‌شناسیاجتماعیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۴۷۲علوم انسانی۱۲۰۸۱زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۴
۴۷۳علوم انسانی۱۲۰۸۲زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۴
۴۷۴علوم انسانی۱۲۰۸۳زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۴۷۵علوم انسانی۱۲۰۸۴زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۴
۴۷۶علوم انسانی۱۲۰۸۵زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز قائن۴
۴۷۷علوم انسانی۱۲۰۸۶زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۴۷۸علوم انسانی۱۲۰۸۷زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۴
۴۷۹علوم انسانی۱۲۰۸۸زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۴۸۰علوم انسانی۱۲۰۸۹زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۴
۴۸۱علوم انسانی۱۲۰۹۰زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۴
۴۸۲علوم انسانی۱۲۰۹۱زبان‌شناسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۴
۴۸۳علوم انسانی۱۲۱۰۶آموزش‌ زبان فارسی به غیرفارسی ‌‌زبانان‌ آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۴۸۴علوم انسانی۱۲۱۰۷آموزش‌ زبان فارسی به غیرفارسی ‌‌زبانان‌ آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۴۸۵علوم انسانی۱۲۱۰۸آموزش‌ زبان فارسی به غیرفارسی ‌‌زبانان‌ آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۴۸۶علوم انسانی۱۲۱۸۷علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – واحد اسکو۲
۴۸۷علوم انسانی۱۲۱۸۸علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۲
۴۸۸علوم انسانی۱۲۱۸۹علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل۲
۴۸۹علوم انسانی۱۲۱۹۰علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۲
۴۹۰علوم انسانی۱۲۱۹۱علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۲
۴۹۱علوم انسانی۱۲۱۹۲علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۴۹۲علوم انسانی۱۲۱۹۳علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۲
۴۹۳علوم انسانی۱۲۱۹۴علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۴۹۴علوم انسانی۱۲۱۹۵علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات۲
۴۹۵علوم انسانی۱۲۱۹۶علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز قائن۲
۴۹۶علوم انسانی۱۲۱۹۷علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۲
۴۹۷علوم انسانی۱۲۱۹۸علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۲
۴۹۸علوم انسانی۱۲۱۹۹علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز دزفول۲
۴۹۹علوم انسانی۱۲۲۰۰علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز سوسنگرد۲
۵۰۰علوم انسانی۱۲۲۰۱علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فسا۲
۵۰۱علوم انسانی۱۲۲۰۲علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۵۰۲علوم انسانی۱۲۲۰۳علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۲
۵۰۳علوم انسانی۱۲۲۰۴علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۲
۵۰۴علوم انسانی۱۲۲۰۵علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۵۰۵علوم انسانی۱۲۲۰۶علوم قرآن و حدیث آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز میبد۲
۵۰۶علوم انسانی۱۲۲۰۷علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۴
۵۰۷علوم انسانی۱۲۲۰۸علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل۴
۵۰۸علوم انسانی۱۲۲۰۹علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۴
۵۰۹علوم انسانی۱۲۲۱۰علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۵۱۰علوم انسانی۱۲۲۱۱علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۴
۵۱۱علوم انسانی۱۲۲۱۲علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۴
۵۱۲علوم انسانی۱۲۲۱۳علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز سوسنگرد۴
۵۱۳علوم انسانی۱۲۲۱۴علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فسا۴
۵۱۴علوم انسانی۱۲۲۱۵علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۵۱۵علوم انسانی۱۲۲۱۶علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۴
۵۱۶علوم انسانی۱۲۲۱۷علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۴
۵۱۷علوم انسانی۱۲۲۱۸علوم قرآن و حدیث آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز میبد۴
۵۱۸علوم انسانی۱۲۲۹۹نهج‌البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۱
۵۱۹علوم انسانی۱۲۳۰۰نهج‌البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۵۲۰علوم انسانی۱۲۳۰۱نهج‌البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۱
۵۲۱علوم انسانی۱۲۳۰۲نهج‌البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار۱
۵۲۲علوم انسانی۱۲۳۰۳نهج‌البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۵۲۳علوم انسانی۱۲۳۰۴نهج‌البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۵۲۴علوم انسانی۱۲۳۰۵نهج‌البلاغهاجتماعی سیاسی و حقوق عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۱
۵۲۵علوم انسانی۱۲۳۰۶نهج‌البلاغهاجتماعی سیاسی و حقوق عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۵۲۶علوم انسانی۱۲۳۰۷نهج‌البلاغهاجتماعی سیاسی و حقوق عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۱
۵۲۷علوم انسانی۱۲۳۰۸نهج‌البلاغهاجتماعی سیاسی و حقوق عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار۱
۵۲۸علوم انسانی۱۲۳۰۹نهج‌البلاغهاجتماعی سیاسی و حقوق عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۵۲۹علوم انسانی۱۲۳۱۰نهج‌البلاغهاجتماعی سیاسی و حقوق عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۵۳۰علوم انسانی۱۲۳۱۱نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۱
۵۳۱علوم انسانی۱۲۳۱۲نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۵۳۲علوم انسانی۱۲۳۱۳نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۱
۵۳۳علوم انسانی۱۲۳۱۴نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار۱
۵۳۴علوم انسانی۱۲۳۱۵نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات۲
۵۳۵علوم انسانی۱۲۳۱۶نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۵۳۶علوم انسانی۱۲۳۱۷نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۵۳۷علوم انسانی۱۲۳۱۸نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۵۳۸علوم انسانی۱۲۳۱۹نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۴
۵۳۹علوم انسانی۱۲۳۲۰نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۵۴۰علوم انسانی۱۲۳۲۱نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۵۴۱علوم انسانی۱۲۳۲۲نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۴
۵۴۲علوم انسانی۱۲۳۲۳نهج‌البلاغهاصول‌الدین و معارف علویآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۴
۵۴۳علوم انسانی۱۲۴۱۷فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۲
۵۴۴علوم انسانی۱۲۴۱۸فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۵۴۵علوم انسانی۱۲۴۱۹فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۵۴۶علوم انسانی۱۲۴۲۰فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پرند۲
۵۴۷علوم انسانی۱۲۴۲۱فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۵۴۸علوم انسانی۱۲۴۲۲فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۵۴۹علوم انسانی۱۲۴۲۳فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۲
۵۵۰علوم انسانی۱۲۴۲۴فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۲
۵۵۱علوم انسانی۱۲۴۲۵فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۵۵۲علوم انسانی۱۲۴۲۶فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۲
۵۵۳علوم انسانی۱۲۴۲۷فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۵۵۴علوم انسانی۱۲۴۲۸فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان۴
۵۵۵علوم انسانی۱۲۴۲۹فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۴
۵۵۶علوم انسانی۱۲۴۳۰فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۵۵۷علوم انسانی۱۲۴۳۱فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۵۵۸علوم انسانی۱۲۴۳۲فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۵۵۹علوم انسانی۱۲۴۳۳فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۴
۵۶۰علوم انسانی۱۲۴۳۴فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۴
۵۶۱علوم انسانی۱۲۴۳۵فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۴
۵۶۲علوم انسانی۱۲۵۵۷فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۲
۵۶۳علوم انسانی۱۲۵۵۸فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۵۶۴علوم انسانی۱۲۵۵۹فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۵۶۵علوم انسانی۱۲۵۶۰فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات۲
۵۶۶علوم انسانی۱۲۵۶۱فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۲
۵۶۷علوم انسانی۱۲۵۶۲فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد اندیمشک۲
۵۶۸علوم انسانی۱۲۵۶۳فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۲
۵۶۹علوم انسانی۱۲۵۶۴فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۵۷۰علوم انسانی۱۲۵۶۵فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گرگان۲
۵۷۱علوم انسانی۱۲۵۶۶فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۵۷۲علوم انسانی۱۲۵۶۷فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۵۷۳علوم انسانی۱۲۵۶۸فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۵۷۴علوم انسانی۱۲۵۶۹فلسفه و حکمت اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۵۷۵علوم انسانی۱۲۵۷۰فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۴
۵۷۶علوم انسانی۱۲۵۷۱فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۵۷۷علوم انسانی۱۲۵۷۲فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد اندیمشک۴
۵۷۸علوم انسانی۱۲۵۷۳فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۵۷۹علوم انسانی۱۲۵۷۴فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گرگان۴
۵۸۰علوم انسانی۱۲۵۷۵فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۴
۵۸۱علوم انسانی۱۲۵۷۶فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۵۸۲علوم انسانی۱۲۵۷۷فلسفه و کلام اسلامی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۴
۵۸۳علوم انسانی۱۲۶۳۰ادیان و عرفان آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۵۸۴علوم انسانی۱۲۶۵۴تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۵۸۵علوم انسانی۱۲۶۹۹اخلاقفلسفه اخلاقآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۵۸۶علوم انسانی۱۲۷۰۰اخلاقفلسفه اخلاقآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۱
۵۸۷علوم انسانی۱۲۷۰۱اخلاقفلسفه اخلاقآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۵۸۸علوم انسانی۱۲۷۰۲اخلاقفلسفه اخلاقآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز بافق۱
۵۸۹علوم انسانی۱۲۷۰۳اخلاقاخلاق کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز پیرانشهر۲
۵۹۰علوم انسانی۱۲۷۰۴اخلاقاخلاق کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۵۹۱علوم انسانی۱۲۷۰۵اخلاقاخلاق کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۱
۵۹۲علوم انسانی۱۲۷۰۶اخلاقاخلاق کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۵۹۳علوم انسانی۱۲۷۰۷اخلاقاخلاق کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز بافق۱
۵۹۴علوم انسانی۱۲۷۰۸اخلاقاخلاق کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۵۹۵علوم انسانی۱۲۷۰۹اخلاقاخلاق اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۱
۵۹۶علوم انسانی۱۲۷۱۰اخلاقاخلاق اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۵۹۷علوم انسانی۱۲۷۱۱اخلاقفلسفه اخلاقآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۴
۵۹۸علوم انسانی۱۲۷۱۲اخلاقفلسفه اخلاقآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۵۹۹علوم انسانی۱۲۷۱۳اخلاقفلسفه اخلاقآموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۶۰۰علوم انسانی۱۲۷۱۴اخلاقفلسفه اخلاقآموزش محوردانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز بافق۴
۶۰۱علوم انسانی۱۲۷۱۵اخلاقاخلاق اسلامیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۶۰۲علوم انسانی۱۲۷۳۳فلسفه دین آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۶۰۳علوم انسانی۱۲۷۳۴فلسفه دین آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۶۰۴علوم انسانی۱۲۷۹۰برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۶۰۵علوم انسانی۱۲۷۹۱برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۲
۶۰۶علوم انسانی۱۲۷۹۲برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز سمیرم۲
۶۰۷علوم انسانی۱۲۷۹۳برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۶۰۸علوم انسانی۱۲۷۹۴برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۶۰۹علوم انسانی۱۲۷۹۵برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس۲
۶۱۰علوم انسانی۱۲۷۹۶برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۶۱۱علوم انسانی۱۲۷۹۷برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان۲
۶۱۲علوم انسانی۱۲۷۹۸برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه۲
۶۱۳علوم انسانی۱۲۷۹۹برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز رفسنجان۲
۶۱۴علوم انسانی۱۲۸۰۰برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۲
۶۱۵علوم انسانی۱۲۸۰۱برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۲
۶۱۶علوم انسانی۱۲۸۰۲برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۲
۶۱۷علوم انسانی۱۲۸۰۳برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه۲
۶۱۸علوم انسانی۱۲۸۰۴برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز رفسنجان۲
۶۱۹علوم انسانی۱۲۸۰۵برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۲
۶۲۰علوم انسانی۱۲۸۴۷تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۲
۶۲۱علوم انسانی۱۲۸۴۸تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۲
۶۲۲علوم انسانی۱۲۸۴۹تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد قهدریجان۲
۶۲۳علوم انسانی۱۲۸۵۰تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۶۲۴علوم انسانی۱۲۸۵۱تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فسا۲
۶۲۵علوم انسانی۱۲۸۵۲تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۲
۶۲۶علوم انسانی۱۲۸۵۳تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۲
۶۲۷علوم انسانی۱۲۸۵۴تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۶۲۸علوم انسانی۱۲۸۵۵تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد خوراسگان۲
۶۲۹علوم انسانی۱۲۸۵۶فلسفه تعلیم و تربیتآموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد خوراسگان۲
۶۳۰علوم انسانی۱۲۸۵۷تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۴
۶۳۱علوم انسانی۱۲۸۵۸تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۴
۶۳۲علوم انسانی۱۲۸۵۹تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۶۳۳علوم انسانی۱۲۸۶۰تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۴
۶۳۴علوم انسانی۱۲۸۶۱تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۴
۶۳۵علوم انسانی۱۲۸۶۲تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزش محوردانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۴
۶۳۶علوم انسانی۱۲۹۱۰مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۲
۶۳۷علوم انسانی۱۲۹۱۱مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۲
۶۳۸علوم انسانی۱۲۹۱۲مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۶۳۹علوم انسانی۱۲۹۱۳مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۶۴۰علوم انسانی۱۲۹۱۴مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۲
۶۴۱علوم انسانی۱۲۹۴۹آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز بوکان۲
۶۴۲علوم انسانی۱۲۹۵۰آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۶۴۳علوم انسانی۱۲۹۵۱آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۶۴۴علوم انسانی۱۲۹۵۲آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۲
۶۴۵علوم انسانی۱۲۹۵۳آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۶۴۶علوم انسانی۱۲۹۵۴آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۶۴۷علوم انسانی۱۲۹۹۳تحقیقات آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۶۴۸علوم انسانی۱۲۹۹۴تحقیقات آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۲
۶۴۹علوم انسانی۱۲۹۹۵تحقیقات آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۶۵۰علوم انسانی۱۲۹۹۶تحقیقات آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۶۵۱علوم انسانی۱۳۰۱۴تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۶۵۲علوم انسانی۱۳۰۱۵تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر۲
۶۵۳علوم انسانی۱۳۰۹۷علم اطلاعات و دانش‌شناسیمدیریت اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۶۵۴علوم انسانی۱۳۰۹۸علم اطلاعات و دانش‌شناسیمدیریت اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز تنکابن۲
۶۵۵علوم انسانی۱۳۰۹۹علم اطلاعات و دانش‌شناسیمدیریت کتابخانه‌های دانشگاهیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۶۵۶علوم انسانی۱۳۱۰۰علم اطلاعات و دانش‌شناسیمطالعات کتابخانه‌های عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۶۵۷علوم انسانی۱۳۱۰۱علم اطلاعات و دانش‌شناسیمطالعات کتابخانه‌های عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۶۵۸علوم انسانی۱۳۱۰۲علم اطلاعات و دانش‌شناسیمطالعات کتابخانه‌های عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۶۵۹علوم انسانی۱۳۱۰۳علم اطلاعات و دانش‌شناسیمدیریت کتابخانه‌های دیجیتالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۲
۶۶۰علوم انسانی۱۳۱۰۴علم اطلاعات و دانش‌شناسیمطالعات کتابخانه‌های عمومیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۶۶۱علوم انسانی۱۳۱۰۵علم اطلاعات و دانش‌شناسیمطالعات کتابخانه‌های عمومیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۶۶۲علوم انسانی۱۳۱۰۶علم اطلاعات و دانش‌شناسیمطالعات کتابخانه‌های عمومیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۶۶۳علوم انسانی۱۳۱۰۷علم اطلاعات و دانش‌شناسیمطالعات کتابخانه‌های عمومیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۴
۶۶۴علوم انسانی۱۳۲۵۴آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۲
۶۶۵علوم انسانی۱۳۲۵۵آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۶۶۶علوم انسانی۱۳۲۵۶آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز مبارکه۲
۶۶۷علوم انسانی۱۳۲۵۷آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۲
۶۶۸علوم انسانی۱۳۲۵۸آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۶۶۹علوم انسانی۱۳۲۵۹آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۲
۶۷۰علوم انسانی۱۳۲۶۰آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۲
۶۷۱علوم انسانی۱۳۲۶۱آموزش زبان انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۲
۶۷۲علوم انسانی۱۳۲۶۲آموزش زبان انگلیسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۴
۶۷۳علوم انسانی۱۳۲۶۳آموزش زبان انگلیسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۴
۶۷۴علوم انسانی۱۳۲۶۴آموزش زبان انگلیسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۶۷۵علوم انسانی۱۳۲۶۵آموزش زبان انگلیسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۴
۶۷۶علوم انسانی۱۳۲۶۶آموزش زبان انگلیسی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۴
۶۷۷علوم انسانی۱۳۳۳۶زبان و ادبیات‌ انگلیسی‌ آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۶۷۸علوم انسانی۱۳۳۳۷زبان و ادبیات‌ انگلیسی‌ آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۲
۶۷۹علوم انسانی۱۳۳۳۸زبان و ادبیات‌ انگلیسی‌ آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۲
۶۸۰علوم انسانی۱۳۳۳۹زبان و ادبیات‌ انگلیسی‌ آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس۲
۶۸۱علوم انسانی۱۳۳۴۰زبان و ادبیات‌ انگلیسی‌ آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۶۸۲علوم انسانی۱۳۳۴۱زبان و ادبیات‌ انگلیسی‌ آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۴
۶۸۳علوم انسانی۱۳۳۴۲زبان و ادبیات‌ انگلیسی‌ آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۴
۶۸۴علوم انسانی۱۳۳۶۵مترجمی ‌زبان‌ انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۲
۶۸۵علوم انسانی۱۳۳۶۶مترجمی ‌زبان‌ انگلیسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۶۸۶علوم انسانی۱۳۴۱۵مدیریت جهانگردیبازاریابی جهانگردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۶۸۷علوم انسانی۱۳۵۲۰حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد هشتگرد۲
۶۸۸علوم انسانی۱۳۵۲۱حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۲
۶۸۹علوم انسانی۱۳۵۲۲حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۶۹۰علوم انسانی۱۳۵۲۳حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پرند۲
۶۹۱علوم انسانی۱۳۵۲۴حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۶۹۲علوم انسانی۱۳۵۲۵حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۶۹۳علوم انسانی۱۳۵۲۶حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سقز۲
۶۹۴علوم انسانی۱۳۶۱۵حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۲
۶۹۵علوم انسانی۱۳۶۱۶حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۲
۶۹۶علوم انسانی۱۳۶۱۷حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۶۹۷علوم انسانی۱۳۶۱۸حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۲
۶۹۸علوم انسانی۱۳۶۱۹حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس۲
۶۹۹علوم انسانی۱۳۶۲۰حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز دزفول۲
۷۰۰علوم انسانی۱۳۶۲۱حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۲
۷۰۱علوم انسانی۱۳۶۲۲حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲
۷۰۲علوم انسانی۱۳۶۲۳حقوق بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۲
۷۰۳علوم انسانی۱۳۶۹۴حقوق جزا و جرم‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۷۰۴علوم انسانی۱۳۶۹۵حقوق جزا و جرم‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۷۰۵علوم انسانی۱۳۶۹۶حقوق جزا و جرم‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۷۰۶علوم انسانی۱۳۶۹۷حقوق جزا و جرم‌شناسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان۲
۷۰۷علوم انسانی۱۳۷۶۴حقوق دادرسی اداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۷۰۸علوم انسانی۱۳۹۳۹علوم‌سیاسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۲
۷۰۹علوم انسانی۱۳۹۴۰علوم‌سیاسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۷۱۰علوم انسانی۱۳۹۴۱علوم‌سیاسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان۲
۷۱۱علوم انسانی۱۳۹۴۲علوم‌سیاسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۲
۷۱۲علوم انسانی۱۳۹۴۳علوم‌سیاسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۲
۷۱۳علوم انسانی۱۳۹۴۴علوم‌سیاسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۲
۷۱۴علوم انسانی۱۳۹۸۳روابط بین‌الملل آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۷۱۵علوم انسانی۱۴۲۲۰روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب۲
۷۱۶علوم انسانی۱۴۲۲۱روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۲
۷۱۷علوم انسانی۱۴۲۲۲روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۲
۷۱۸علوم انسانی۱۴۲۲۳روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۲
۷۱۹علوم انسانی۱۴۲۲۴روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۲
۷۲۰علوم انسانی۱۴۲۲۵روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۲
۷۲۱علوم انسانی۱۴۲۲۶روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد بهارستان۲
۷۲۲علوم انسانی۱۴۲۲۷روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۲
۷۲۳علوم انسانی۱۴۲۲۸روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۲
۷۲۴علوم انسانی۱۴۲۲۹روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۷۲۵علوم انسانی۱۴۲۳۰روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت۲
۷۲۶علوم انسانی۱۴۲۳۱روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد اسلامشهر۲
۷۲۷علوم انسانی۱۴۲۳۲روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز فردوس۲
۷۲۸علوم انسانی۱۴۲۳۳روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد اندیمشک۲
۷۲۹علوم انسانی۱۴۲۳۴روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲
۷۳۰علوم انسانی۱۴۲۳۵روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۷۳۱علوم انسانی۱۴۲۳۶روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۲
۷۳۲علوم انسانی۱۴۲۳۷روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز بافت۲
۷۳۳علوم انسانی۱۴۲۳۸روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز اسلام آباد غرب۲
۷۳۴علوم انسانی۱۴۲۳۹روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گرگان۲
۷۳۵علوم انسانی۱۴۲۴۰روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – واحد آستارا۲
۷۳۶علوم انسانی۱۴۲۴۱روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – واحد آستانه اشرفیه۲
۷۳۷علوم انسانی۱۴۲۴۲روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز آمل۲
۷۳۸علوم انسانی۱۴۲۴۳روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۲
۷۳۹علوم انسانی۱۴۲۴۴روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد نوشهر۲
۷۴۰علوم انسانی۱۴۲۴۵روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۲
۷۴۱علوم انسانی۱۴۲۴۶روان‌شناسی عمومی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز کبودر آهنگ۲
۷۴۲علوم انسانی۱۴۲۴۷روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز۲
۷۴۳علوم انسانی۱۴۲۴۸روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۲
۷۴۴علوم انسانی۱۴۲۴۹روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۲
۷۴۵علوم انسانی۱۴۲۵۰روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۲
۷۴۶علوم انسانی۱۴۲۵۱روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز بروجرد۲
۷۴۷علوم انسانی۱۴۲۵۲روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۲
۷۴۸علوم انسانی۱۴۲۵۳روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر۲
۷۴۹علوم انسانی۱۴۲۵۴روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۷۵۰علوم انسانی۱۴۲۵۵روان‌شناسی اسلامیروان‌شناسی مثبت‌گراآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۷۵۱علوم انسانی۱۴۲۵۶روان‌شناسی اجتماعی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۷۵۲علوم انسانی۱۴۲۵۷روان‌شناسی شخصیت آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲
۷۵۳علوم انسانی۱۴۲۵۸روان‌شناسی شخصیت آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر۲
۷۵۴علوم انسانی۱۴۲۵۹روان‌شناسی عمومی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب۴
۷۵۵علوم انسانی۱۴۳۹۹روان‌شناسی ‌بالینی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۷۵۶علوم انسانی۱۴۴۰۰روان‌شناسی ‌بالینی ‌کودک ‌و نوجوان آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۷۵۷علوم انسانی۱۴۴۴۵روان‌شناسی ‌و آموزش ‌کودکان ‌استثنایی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۲
۷۵۸علوم انسانی۱۴۵۰۹روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۲
۷۵۹علوم انسانی۱۴۵۱۰روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۲
۷۶۰علوم انسانی۱۴۵۱۱روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۲
۷۶۱علوم انسانی۱۴۵۱۲روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز گلپایگان۲
۷۶۲علوم انسانی۱۴۵۱۳روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز مبارکه۲
۷۶۳علوم انسانی۱۴۵۱۴روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز۲
۷۶۴علوم انسانی۱۴۵۱۵روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۲
۷۶۵علوم انسانی۱۴۵۱۶روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۷۶۶علوم انسانی۱۴۵۱۷روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۷۶۷علوم انسانی۱۴۵۱۸روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۲
۷۶۸علوم انسانی۱۴۵۱۹روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز تربت حیدریه۲
۷۶۹علوم انسانی۱۴۵۲۰روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز بهبهان۲
۷۷۰علوم انسانی۱۴۵۲۱روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۲
۷۷۱علوم انسانی۱۴۵۲۲روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه۲
۷۷۲علوم انسانی۱۴۵۲۳روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۲
۷۷۳علوم انسانی۱۴۵۲۴روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز جوانرود۲
۷۷۴علوم انسانی۱۴۵۲۵روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد – مرکز یاسوج۲
۷۷۵علوم انسانی۱۴۵۲۶روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز کبودر آهنگ۲
۷۷۶علوم انسانی۱۴۵۲۷روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۷۷۷علوم انسانی۱۴۵۲۸روان‌شناسی تربیتی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۲
۷۷۸علوم انسانی۱۴۶۱۴حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۲
۷۷۹علوم انسانی۱۴۶۱۵حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۷۸۰علوم انسانی۱۴۶۱۶حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۷۸۱علوم انسانی۱۴۶۱۷حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۷۸۲علوم انسانی۱۴۶۱۸حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز۲
۷۸۳علوم انسانی۱۴۶۱۹حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۲
۷۸۴علوم انسانی۱۴۶۲۰حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد ابوموسی۲
۷۸۵علوم انسانی۱۴۶۲۱حسابداری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۲
۷۸۶علوم انسانی۱۴۶۲۲حسابداری آموزش محوردانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۴
۷۸۷علوم انسانی۱۴۶۲۳حسابداری آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۴
۷۸۸علوم انسانی۱۴۶۲۴حسابداری آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۷۸۹علوم انسانی۱۴۶۲۵حسابداری آموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۴
۷۹۰علوم انسانی۱۴۷۵۰حسابرسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۷۹۱علوم انسانی۱۴۷۵۱حسابرسی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۷۹۲علوم انسانی۱۴۸۹۴مدیریت رسانه آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۷۹۳علوم انسانی۱۴۸۹۵مدیریت رسانه آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۴
۷۹۴علوم انسانی۱۴۹۰۷روزنامه‌نگاری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز سمیرم۲
۷۹۵علوم انسانی۱۵۰۳۷مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب۲
۷۹۶علوم انسانی۱۵۰۳۸مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۱
۷۹۷علوم انسانی۱۵۰۳۹مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز وزوان۲
۷۹۸علوم انسانی۱۵۰۴۰مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۷۹۹علوم انسانی۱۵۰۴۱مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۰۰علوم انسانی۱۵۰۴۲مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۸۰۱علوم انسانی۱۵۰۴۳مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان۲
۸۰۲علوم انسانی۱۵۰۴۴مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۸۰۳علوم انسانی۱۵۰۴۵مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۸۰۴علوم انسانی۱۵۰۴۶مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۰۵علوم انسانی۱۵۰۴۷مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز بویین زهرا۲
۸۰۶علوم انسانی۱۵۰۴۸مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۸۰۷علوم انسانی۱۵۰۴۹مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آباد کتول۲
۸۰۸علوم انسانی۱۵۰۵۰مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر۲
۸۰۹علوم انسانی۱۵۰۵۱مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۸۱۰علوم انسانی۱۵۰۵۲مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد جویبار۲
۸۱۱علوم انسانی۱۵۰۵۳مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۲
۸۱۲علوم انسانی۱۵۰۵۴مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد نکا۲
۸۱۳علوم انسانی۱۵۰۵۵مدیریت بازرگانیبازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۸۱۴علوم انسانی۱۵۰۵۶مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۱
۸۱۵علوم انسانی۱۵۰۵۷مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۸۱۶علوم انسانی۱۵۰۵۸مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۲
۸۱۷علوم انسانی۱۵۰۵۹مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۱۸علوم انسانی۱۵۰۶۰مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۸۱۹علوم انسانی۱۵۰۶۱مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۸۲۰علوم انسانی۱۵۰۶۲مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۲۱علوم انسانی۱۵۰۶۳مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۸۲۲علوم انسانی۱۵۰۶۴مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۸۲۳علوم انسانی۱۵۰۶۵مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۲
۸۲۴علوم انسانی۱۵۰۶۶مدیریت بازرگانیبازرگانی بین‌المللیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۸۲۵علوم انسانی۱۵۰۶۷مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۱
۸۲۶علوم انسانی۱۵۰۶۸مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۸۲۷علوم انسانی۱۵۰۶۹مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۲۸علوم انسانی۱۵۰۷۰مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۸۲۹علوم انسانی۱۵۰۷۱مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۸۳۰علوم انسانی۱۵۰۷۲مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۸۳۱علوم انسانی۱۵۰۷۳مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۳۲علوم انسانی۱۵۰۷۴مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۸۳۳علوم انسانی۱۵۰۷۵مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۸۳۴علوم انسانی۱۵۰۷۶مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۸۳۵علوم انسانی۱۵۰۷۷مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۱
۸۳۶علوم انسانی۱۵۰۷۸مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۸۳۷علوم انسانی۱۵۰۷۹مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۳۸علوم انسانی۱۵۰۸۰مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پرند۲
۸۳۹علوم انسانی۱۵۰۸۱مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۸۴۰علوم انسانی۱۵۰۸۲مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۸۴۱علوم انسانی۱۵۰۸۳مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۴۲علوم انسانی۱۵۰۸۴مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۸۴۳علوم انسانی۱۵۰۸۵مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۸۴۴علوم انسانی۱۵۰۸۶مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۸۴۵علوم انسانی۱۵۰۸۷مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۱
۸۴۶علوم انسانی۱۵۰۸۸مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۸۴۷علوم انسانی۱۵۰۸۹مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۴۸علوم انسانی۱۵۰۹۰مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۸۴۹علوم انسانی۱۵۰۹۱مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۸۵۰علوم انسانی۱۵۰۹۲مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۵۱علوم انسانی۱۵۰۹۳مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۸۵۲علوم انسانی۱۵۰۹۴مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۸۵۳علوم انسانی۱۵۰۹۵مدیریت بازرگانیبازرگانی داخلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۸۵۴علوم انسانی۱۵۰۹۶مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۱
۸۵۵علوم انسانی۱۵۰۹۷مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۸۵۶علوم انسانی۱۵۰۹۸مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۵۷علوم انسانی۱۵۰۹۹مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۸۵۸علوم انسانی۱۵۱۰۰مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۸۵۹علوم انسانی۱۵۱۰۱مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۶۰علوم انسانی۱۵۱۰۲مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۸۶۱علوم انسانی۱۵۱۰۳مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۸۶۲علوم انسانی۱۵۱۰۴مدیریت بازرگانیکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۸۶۳علوم انسانی۱۵۳۷۶مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه۲
۸۶۴علوم انسانی۱۵۳۷۷مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۸۶۵علوم انسانی۱۵۳۷۸مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۸۶۶علوم انسانی۱۵۳۷۹مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز۲
۸۶۷علوم انسانی۱۵۳۸۰مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۱
۸۶۸علوم انسانی۱۵۳۸۱مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۶۹علوم انسانی۱۵۳۸۲مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۲
۸۷۰علوم انسانی۱۵۳۸۳مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۸۷۱علوم انسانی۱۵۳۸۴مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۸۷۲علوم انسانی۱۵۳۸۵مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۷۳علوم انسانی۱۵۳۸۶مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۸۷۴علوم انسانی۱۵۳۸۷مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۸۷۵علوم انسانی۱۵۳۸۸مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۸۷۶علوم انسانی۱۵۳۸۹مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۸۷۷علوم انسانی۱۵۳۹۰مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز آمل۲
۸۷۸علوم انسانی۱۵۳۹۱مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۱
۸۷۹علوم انسانی۱۵۳۹۲مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۸۸۰علوم انسانی۱۵۳۹۳مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۸۸۱علوم انسانی۱۵۳۹۴مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۸۸۲علوم انسانی۱۵۳۹۵مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۲
۸۸۳علوم انسانی۱۵۳۹۶مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۸۸۴علوم انسانی۱۵۳۹۷مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۲
۸۸۵علوم انسانی۱۵۳۹۸مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۸۸۶علوم انسانی۱۵۳۹۹مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۸۸۷علوم انسانی۱۵۴۰۰مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۱
۸۸۸علوم انسانی۱۵۴۰۱مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۸۸۹علوم انسانی۱۵۴۰۲مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۸۹۰علوم انسانی۱۵۴۰۳مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۱
۸۹۱علوم انسانی۱۵۴۰۴مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۸۹۲علوم انسانی۱۵۴۰۵مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۸۹۳علوم انسانی۱۵۴۰۶مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۸۹۴علوم انسانی۱۵۴۰۷مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۸۹۵علوم انسانی۱۵۴۰۸مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۸۹۶علوم انسانی۱۵۴۰۹مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۸۹۷علوم انسانی۱۵۴۱۰مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۱
۸۹۸علوم انسانی۱۵۴۱۱مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۸۹۹علوم انسانی۱۵۴۱۲مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۹۰۰علوم انسانی۱۵۴۱۳مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۹۰۱علوم انسانی۱۵۴۱۴مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۹۰۲علوم انسانی۱۵۴۱۵مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۹۰۳علوم انسانی۱۵۴۱۶مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۹۰۴علوم انسانی۱۵۴۱۷مدیریت دولتیطراحی سازمان‌های دولتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۱
۹۰۵علوم انسانی۱۵۴۱۸مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۹۰۶علوم انسانی۱۵۴۱۹مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۹۰۷علوم انسانی۱۵۴۲۰مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۱
۹۰۸علوم انسانی۱۵۴۲۱مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۹۰۹علوم انسانی۱۵۴۲۲مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۹۱۰علوم انسانی۱۵۴۲۳مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۹۱۱علوم انسانی۱۵۴۲۴مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۹۱۲علوم انسانی۱۵۴۲۵مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۹۱۳علوم انسانی۱۵۴۲۶مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۹۱۴علوم انسانی۱۵۴۲۷مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۱
۹۱۵علوم انسانی۱۵۴۲۸مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۹۱۶علوم انسانی۱۵۴۲۹مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۹۱۷علوم انسانی۱۵۴۳۰مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۹۱۸علوم انسانی۱۵۴۳۱مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۹۱۹علوم انسانی۱۵۴۳۲مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۹۲۰علوم انسانی۱۵۴۳۳مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۹۲۱علوم انسانی۱۵۴۳۴مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۱
۹۲۲علوم انسانی۱۵۴۳۵مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۹۲۳علوم انسانی۱۵۴۳۶مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۹۲۴علوم انسانی۱۵۴۳۷مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۱
۹۲۵علوم انسانی۱۵۴۳۸مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۹۲۶علوم انسانی۱۵۴۳۹مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۹۲۷علوم انسانی۱۵۴۴۰مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۹۲۸علوم انسانی۱۵۴۴۱مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۹۲۹علوم انسانی۱۵۴۴۲مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۹۳۰علوم انسانی۱۵۴۴۳مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۹۳۱علوم انسانی۱۵۴۴۴مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۱
۹۳۲علوم انسانی۱۵۴۴۵مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۹۳۳علوم انسانی۱۵۴۴۶مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۹۳۴علوم انسانی۱۵۴۴۷مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۹۳۵علوم انسانی۱۵۴۴۸مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۹۳۶علوم انسانی۱۵۴۴۹مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۹۳۷علوم انسانی۱۵۴۵۰مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۹۳۸علوم انسانی۱۵۴۵۱مدیریت دولتیخط مشی گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۱
۹۳۹علوم انسانی۱۵۴۵۲مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۹۴۰علوم انسانی۱۵۴۵۳مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۹۴۱علوم انسانی۱۵۴۵۴مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۱
۹۴۲علوم انسانی۱۵۴۵۵مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۹۴۳علوم انسانی۱۵۴۵۶مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۹۴۴علوم انسانی۱۵۴۵۷مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۹۴۵علوم انسانی۱۵۴۵۸مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۹۴۶علوم انسانی۱۵۴۵۹مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۹۴۷علوم انسانی۱۵۴۶۰مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۹۴۸علوم انسانی۱۵۴۶۱مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۱
۹۴۹علوم انسانی۱۵۴۶۲مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۹۵۰علوم انسانی۱۵۴۶۳مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۹۵۱علوم انسانی۱۵۴۶۴مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۹۵۲علوم انسانی۱۵۴۶۵مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۹۵۳علوم انسانی۱۵۴۶۶مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۹۵۴علوم انسانی۱۵۴۶۷مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۹۵۵علوم انسانی۱۵۴۶۸مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۱
۹۵۶علوم انسانی۱۵۴۶۹مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۹۵۷علوم انسانی۱۵۴۷۰مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۹۵۸علوم انسانی۱۵۴۷۱مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۱
۹۵۹علوم انسانی۱۵۴۷۲مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۹۶۰علوم انسانی۱۵۴۷۳مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۹۶۱علوم انسانی۱۵۴۷۴مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۹۶۲علوم انسانی۱۵۴۷۵مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۹۶۳علوم انسانی۱۵۴۷۶مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۹۶۴علوم انسانی۱۵۴۷۷مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۹۶۵علوم انسانی۱۵۴۷۸مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۱
۹۶۶علوم انسانی۱۵۴۷۹مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۹۶۷علوم انسانی۱۵۴۸۰مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۹۶۸علوم انسانی۱۵۴۸۱مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۹۶۹علوم انسانی۱۵۴۸۲مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۹۷۰علوم انسانی۱۵۴۸۳مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۹۷۱علوم انسانی۱۵۴۸۴مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۹۷۲علوم انسانی۱۵۴۸۵مدیریت دولتیمدیریت تحولآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۱
۹۷۳علوم انسانی۱۵۴۸۶مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۹۷۴علوم انسانی۱۵۴۸۷مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۹۷۵علوم انسانی۱۵۴۸۸مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت۱
۹۷۶علوم انسانی۱۵۴۸۹مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۹۷۷علوم انسانی۱۵۴۹۰مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۹۷۸علوم انسانی۱۵۴۹۱مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۹۷۹علوم انسانی۱۵۴۹۲مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۹۸۰علوم انسانی۱۵۴۹۳مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۹۸۱علوم انسانی۱۵۴۹۴مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۹۸۲علوم انسانی۱۵۴۹۵مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۹۸۳علوم انسانی۱۵۴۹۶مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۹۸۴علوم انسانی۱۵۴۹۷مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک۱
۹۸۵علوم انسانی۱۵۴۹۸مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۹۸۶علوم انسانی۱۵۴۹۹مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۹۸۷علوم انسانی۱۵۵۰۰مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۹۸۸علوم انسانی۱۵۵۰۱مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۹۸۹علوم انسانی۱۵۵۰۲مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۹۹۰علوم انسانی۱۵۵۰۳مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۹۹۱علوم انسانی۱۵۵۰۴مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۱
۹۹۲علوم انسانی۱۵۵۰۵مدیریت دولتیمدیریت منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر۱
۹۹۳علوم انسانی۱۵۶۴۳مدیریت صنعتیتولید و عملیاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲
۹۹۴علوم انسانی۱۵۷۴۲مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۹۹۵علوم انسانی۱۵۷۴۳مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۹۹۶علوم انسانی۱۵۷۴۴مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۹۹۷علوم انسانی۱۵۷۴۵مدیریت فناوری اطلاعاتسیستم‌های اطلاعاتی پیشرفتهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۹۹۸علوم انسانی۱۵۷۴۶مدیریت فناوری اطلاعاتسیستم‌های اطلاعاتی پیشرفتهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پرند۲
۹۹۹علوم انسانی۱۵۷۴۷مدیریت فناوری اطلاعاتسیستم‌های اطلاعاتی پیشرفتهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۰۰۰علوم انسانی۱۵۷۴۸مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت دانشآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۰۱علوم انسانی۱۵۷۴۹مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت دانشآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۰۰۲علوم انسانی۱۵۷۵۰مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیکآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۰۳علوم انسانی۱۵۷۵۱مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۰۴علوم انسانی۱۵۷۵۲مدیریت فناوری اطلاعاتسیستم‌های اطلاعاتی پیشرفتهآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۰۵علوم انسانی۱۵۷۵۳مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت دانشآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۰۶علوم انسانی۱۵۸۱۷مدیریت مالی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۲
۱۰۰۷علوم انسانی۱۵۸۱۸مدیریت مالی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز شاهرود۲
۱۰۰۸علوم انسانی۱۵۹۵۴کارآفرینیکسب و کار جدیدآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۲
۱۰۰۹علوم انسانی۱۵۹۵۵کارآفرینیکسب و کار جدیدآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۱۰علوم انسانی۱۵۹۵۶کارآفرینیکسب و کار جدیدآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۱۰۱۱علوم انسانی۱۵۹۵۷کارآفرینیگردشگریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۱۲علوم انسانی۱۵۹۵۸کارآفرینیفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۱۳علوم انسانی۱۵۹۵۹کارآفرینیسازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۱۴علوم انسانی۱۵۹۶۰کارآفرینیبین‌المللآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۱۵علوم انسانی۱۵۹۶۱کارآفرینیتوسعهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۱۶علوم انسانی۱۵۹۶۲کارآفرینیکسب و کار الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۲
۱۰۱۷علوم انسانی۱۵۹۶۳کارآفرینیکسب و کار الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۱۸علوم انسانی۱۵۹۸۳مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز۲
۱۰۱۹علوم انسانی۱۵۹۸۴مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۲
۱۰۲۰علوم انسانی۱۵۹۸۵مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس۲
۱۰۲۱علوم انسانی۱۵۹۸۶مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز کاشمر۲
۱۰۲۲علوم انسانی۱۵۹۸۷مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۲
۱۰۲۳علوم انسانی۱۵۹۸۸مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۲
۱۰۲۴علوم انسانی۱۵۹۸۹مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد۲
۱۰۲۵علوم انسانی۱۶۰۸۱مشاورهمشاوره مدرسهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۰۲۶علوم انسانی۱۶۰۸۲مشاورهمشاوره مدرسهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۱۰۲۷علوم انسانی۱۶۰۸۳مشاورهمشاوره مدرسهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۰۲۸علوم انسانی۱۶۰۸۴مشاورهمشاوره شغلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۰۲۹علوم انسانی۱۶۰۸۵مشاورهمشاوره شغلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۱۰۳۰علوم انسانی۱۶۰۸۶مشاورهمشاوره شغلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۰۳۱علوم انسانی۱۶۰۸۷مشاورهمشاوره خانوادهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۰۳۲علوم انسانی۱۶۰۸۸مشاورهمشاوره خانوادهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۱۰۳۳علوم انسانی۱۶۰۸۹مشاورهمشاوره خانوادهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۰۳۴علوم انسانی۱۶۰۹۰مشاورهمشاوره خانوادهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۲
۱۰۳۵علوم انسانی۱۶۰۹۱مشاورهمشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۰۳۶علوم انسانی۱۶۰۹۲مشاورهمشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۱۰۳۷علوم انسانی۱۶۰۹۳مشاورهمشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۰۳۸علوم انسانی۱۶۱۳۷محیط زیستآموزش محیط زیستآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۱۰۳۹علوم انسانی۱۶۱۳۸محیط زیستآموزش محیط زیستآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۲
۱۰۴۰علوم انسانی۱۶۱۳۹محیط زیستآموزش محیط زیستآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۲
۱۰۴۱علوم انسانی۱۶۱۴۰محیط زیستآموزش محیط زیستآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۴
۱۰۴۲علوم انسانی۱۶۱۴۱محیط زیستآموزش محیط زیستآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۴
۱۰۴۳علوم انسانی۱۶۱۴۲محیط زیستآموزش محیط زیستآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۱۰۴۴علوم انسانی۱۶۲۷۶مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۰۴۵علوم انسانی۱۶۲۷۷مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۴۶علوم انسانی۱۶۲۷۸مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۰۴۷علوم انسانی۱۶۲۷۹مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۰۴۸علوم انسانی۱۶۲۸۰مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۰۴۹علوم انسانی۱۶۲۸۱مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۵۰علوم انسانی۱۶۲۸۲مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۰۵۱علوم انسانی۱۶۲۸۳مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۰۵۲علوم انسانی۱۶۲۸۴مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۰۵۳علوم انسانی۱۶۲۸۵مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۰۵۴علوم انسانی۱۶۲۸۶مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۰۵۵علوم انسانی۱۶۲۸۷مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۰۵۶علوم انسانی۱۶۲۸۸مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار۲
۱۰۵۷علوم انسانی۱۶۲۸۹مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۰۵۸علوم انسانی۱۶۲۹۰مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۵۹علوم انسانی۱۶۲۹۱مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۰۶۰علوم انسانی۱۶۲۹۲مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۰۶۱علوم انسانی۱۶۲۹۳مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۰۶۲علوم انسانی۱۶۲۹۴مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۶۳علوم انسانی۱۶۲۹۵مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۰۶۴علوم انسانی۱۶۲۹۶مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۰۶۵علوم انسانی۱۶۲۹۷مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۰۶۶علوم انسانی۱۶۲۹۸مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۰۶۷علوم انسانی۱۶۲۹۹مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۰۶۸علوم انسانی۱۶۳۰۰مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۰۶۹علوم انسانی۱۶۳۰۱مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۰۷۰علوم انسانی۱۶۳۰۲مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۷۱علوم انسانی۱۶۳۰۳مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۰۷۲علوم انسانی۱۶۳۰۴مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۰۷۳علوم انسانی۱۶۳۰۵مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۰۷۴علوم انسانی۱۶۳۰۶مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۷۵علوم انسانی۱۶۳۰۷مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۰۷۶علوم انسانی۱۶۳۰۸مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۰۷۷علوم انسانی۱۶۳۰۹مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۰۷۸علوم انسانی۱۶۳۱۰مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۰۷۹علوم انسانی۱۶۳۱۱مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۰۸۰علوم انسانی۱۶۳۱۲مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۰۸۱علوم انسانی۱۶۳۱۳مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۰۸۲علوم انسانی۱۶۳۱۴مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۸۳علوم انسانی۱۶۳۱۵مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۰۸۴علوم انسانی۱۶۳۱۶مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۰۸۵علوم انسانی۱۶۳۱۷مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۰۸۶علوم انسانی۱۶۳۱۸مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۸۷علوم انسانی۱۶۳۱۹مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۰۸۸علوم انسانی۱۶۳۲۰مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۰۸۹علوم انسانی۱۶۳۲۱مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۰۹۰علوم انسانی۱۶۳۲۲مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۰۹۱علوم انسانی۱۶۳۲۳مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۰۹۲علوم انسانی۱۶۳۲۴مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۰۹۳علوم انسانی۱۶۳۲۵مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۰۹۴علوم انسانی۱۶۳۲۶مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۰۹۵علوم انسانی۱۶۳۲۷مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۰۹۶علوم انسانی۱۶۳۲۸مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۰۹۷علوم انسانی۱۶۳۲۹مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۰۹۸علوم انسانی۱۶۳۳۰مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۰۹۹علوم انسانی۱۶۳۳۱مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۰۰علوم انسانی۱۶۳۳۲مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۱۰۱علوم انسانی۱۶۳۳۳مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۰۲علوم انسانی۱۶۳۳۴مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۰۳علوم انسانی۱۶۳۳۵مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۱۰۴علوم انسانی۱۶۳۳۶مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۱۰۵علوم انسانی۱۶۳۳۷مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۰۶علوم انسانی۱۶۳۳۸مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۱۰۷علوم انسانی۱۶۳۳۹مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۰۸علوم انسانی۱۶۳۴۰مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۰۹علوم انسانی۱۶۳۴۱مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۱۰علوم انسانی۱۶۳۴۲مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۱۱علوم انسانی۱۶۳۴۳مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۱۱۲علوم انسانی۱۶۳۴۴مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۱۳علوم انسانی۱۶۳۴۵مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۱۴علوم انسانی۱۶۳۴۶مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۱۱۵علوم انسانی۱۶۳۴۷مدیریت کسب و کارفناوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۱۱۶علوم انسانی۱۶۳۴۸مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۱۷علوم انسانی۱۶۳۴۹مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۱۸علوم انسانی۱۶۳۵۰مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۱۱۹علوم انسانی۱۶۳۵۱مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۲۰علوم انسانی۱۶۳۵۲مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۲۱علوم انسانی۱۶۳۵۳مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۲۲علوم انسانی۱۶۳۵۴مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۲۳علوم انسانی۱۶۳۵۵مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۱۲۴علوم انسانی۱۶۳۵۶مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۲۵علوم انسانی۱۶۳۵۷مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۲۶علوم انسانی۱۶۳۵۸مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۱۲۷علوم انسانی۱۶۳۵۹مدیریت کسب و کارمالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۱۲۸علوم انسانی۱۶۳۶۰مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۲۹علوم انسانی۱۶۳۶۱مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۳۰علوم انسانی۱۶۳۶۲مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۱۳۱علوم انسانی۱۶۳۶۳مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۳۲علوم انسانی۱۶۳۶۴مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۳۳علوم انسانی۱۶۳۶۵مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۳۴علوم انسانی۱۶۳۶۶مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۳۵علوم انسانی۱۶۳۶۷مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر۱
۱۱۳۶علوم انسانی۱۶۳۶۸مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۳۷علوم انسانی۱۶۳۶۹مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۳۸علوم انسانی۱۶۳۷۰مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۱۳۹علوم انسانی۱۶۳۷۱مدیریت کسب و کارانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۱۴۰علوم انسانی۱۶۳۷۲مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۴۱علوم انسانی۱۶۳۷۳مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۴۲علوم انسانی۱۶۳۷۴مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۴۳علوم انسانی۱۶۳۷۵مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۴۴علوم انسانی۱۶۳۷۶مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۴۵علوم انسانی۱۶۳۷۷مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۴۶علوم انسانی۱۶۳۷۸مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۴۷علوم انسانی۱۶۳۷۹مدیریت کسب و کاراستراتژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۴۸علوم انسانی۱۶۳۸۰مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۴۹علوم انسانی۱۶۳۸۱مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۵۰علوم انسانی۱۶۳۸۲مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۵۱علوم انسانی۱۶۳۸۳مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۵۲علوم انسانی۱۶۳۸۴مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۵۳علوم انسانی۱۶۳۸۵مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۵۴علوم انسانی۱۶۳۸۶مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۵۵علوم انسانی۱۶۳۸۷مدیریت کسب و کاربازاریابیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۵۶علوم انسانی۱۶۳۸۸مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۵۷علوم انسانی۱۶۳۸۹مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۵۸علوم انسانی۱۶۳۹۰مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۵۹علوم انسانی۱۶۳۹۱مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۶۰علوم انسانی۱۶۳۹۲مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۶۱علوم انسانی۱۶۳۹۳مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۶۲علوم انسانی۱۶۳۹۴مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۶۳علوم انسانی۱۶۳۹۵مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۶۴علوم انسانی۱۶۳۹۶مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۶۵علوم انسانی۱۶۳۹۷مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۶۶علوم انسانی۱۶۳۹۸مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۶۷علوم انسانی۱۶۳۹۹مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۶۸علوم انسانی۱۶۴۰۰مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۶۹علوم انسانی۱۶۴۰۱مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۷۰علوم انسانی۱۶۴۰۲مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۷۱علوم انسانی۱۶۴۰۳مدیریت کسب و کارسیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآموزش محوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۷۲علوم انسانی۱۶۴۰۴مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۷۳علوم انسانی۱۶۴۰۵مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۷۴علوم انسانی۱۶۴۰۶مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۷۵علوم انسانی۱۶۴۰۷مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۷۶علوم انسانی۱۶۴۰۸مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۷۷علوم انسانی۱۶۴۰۹مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۷۸علوم انسانی۱۶۴۱۰مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۷۹علوم انسانی۱۶۴۱۱مدیریت کسب و کارعملیات و زنجیره تامینآموزش محوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۸۰علوم انسانی۱۶۴۱۲مدیریت کسب و کارفناوریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۸۱علوم انسانی۱۶۴۱۳مدیریت کسب و کارفناوریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۸۲علوم انسانی۱۶۴۱۴مدیریت کسب و کارفناوریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۸۳علوم انسانی۱۶۴۱۵مدیریت کسب و کارفناوریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۸۴علوم انسانی۱۶۴۱۶مدیریت کسب و کارفناوریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۸۵علوم انسانی۱۶۴۱۷مدیریت کسب و کارفناوریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۸۶علوم انسانی۱۶۴۱۸مدیریت کسب و کارفناوریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۸۷علوم انسانی۱۶۴۱۹مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۱۸۸علوم انسانی۱۶۴۲۰مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۸۹علوم انسانی۱۶۴۲۱مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین۱
۱۱۹۰علوم انسانی۱۶۴۲۲مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۱
۱۱۹۱علوم انسانی۱۶۴۲۳مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۱۹۲علوم انسانی۱۶۴۲۴مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۱۹۳علوم انسانی۱۶۴۲۵مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه۱
۱۱۹۴علوم انسانی۱۶۴۲۶مدیریت کسب و کارمالیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۱۹۵علوم انسانی۱۶۴۲۷مدیریت کسب و کارانرژیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۱
۱۱۹۶علوم انسانی۱۶۴۷۳مدیریت امور شهری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۲
۱۱۹۷علوم پایه۱۶۵۶۶علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز شبستر۱
۱۱۹۸علوم پایه۱۶۵۶۷علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۱۱۹۹علوم پایه۱۶۵۶۸علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۱۲۰۰علوم پایه۱۶۵۶۹علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۱
۱۲۰۱علوم پایه۱۶۵۷۰علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۱۲۰۲علوم پایه۱۶۵۷۱علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار۱
۱۲۰۳علوم پایه۱۶۵۷۲علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز رفسنجان۱
۱۲۰۴علوم پایه۱۶۵۷۳علوم زمینپترولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۲۰۵علوم پایه۱۶۶۰۸علوم زمینزمین‌شناسی اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۲۰۶علوم پایه۱۶۶۰۹علوم زمینزمین‌شناسی اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۰۷علوم پایه۱۶۶۱۰علوم زمینزمین‌شناسی اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار۱
۱۲۰۸علوم پایه۱۶۶۱۱علوم زمینزمین‌شناسی اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز۱
۱۲۰۹علوم پایه۱۶۶۱۲علوم زمینزمین‌شناسی اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۲۱۰علوم پایه۱۶۶۱۳علوم زمینزمین‌شناسی اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۲۱۱علوم پایه۱۶۶۱۴علوم زمینزمین‌شناسی اقتصادیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الیگودرز۱
۱۲۱۲علوم پایه۱۶۶۴۴علوم زمینزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۱۳علوم پایه۱۶۶۴۵علوم زمینزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۱۲۱۴علوم پایه۱۶۶۴۶علوم زمینزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۱
۱۲۱۵علوم پایه۱۶۶۶۵علوم زمینآب زمین‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز ابهر۱
۱۲۱۶علوم پایه۱۶۶۸۵علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۲۱۷علوم پایه۱۶۶۸۶علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۱۸علوم پایه۱۶۶۸۷علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند۱
۱۲۱۹علوم پایه۱۶۶۸۸علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۱۲۲۰علوم پایه۱۶۶۸۹علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۲۲۱علوم پایه۱۶۶۹۰علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد مسجد سلیمان۱
۱۲۲۲علوم پایه۱۶۶۹۱علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان۱
۱۲۲۳علوم پایه۱۶۶۹۲علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۲۲۴علوم پایه۱۶۶۹۳علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز رفسنجان۱
۱۲۲۵علوم پایه۱۶۶۹۴علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۲۲۶علوم پایه۱۶۶۹۵علوم زمینچینه‌نگاری و دیرینه‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۱۲۲۷علوم پایه۱۶۷۱۴علوم زمینرسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۲۲۸علوم پایه۱۶۷۱۵علوم زمینرسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۲۲۹علوم پایه۱۶۷۶۲علوم زمینزمین‌شناسی زیست محیطیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۲۳۰علوم پایه۱۶۷۶۳علوم زمینزمین‌شناسی زیست محیطیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۱۲۳۱علوم پایه۱۶۷۷۴علوم زمینزمین شیمیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۲۳۲علوم پایه۱۶۸۱۸ژئوفیزیکزلزله‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۳۳علوم پایه۱۶۹۱۳شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۱۲۳۴علوم پایه۱۶۹۱۴شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۲۳۵علوم پایه۱۶۹۱۵شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۱۲۳۶علوم پایه۱۶۹۱۶شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۲۳۷علوم پایه۱۶۹۱۷شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۳۸علوم پایه۱۶۹۱۸شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز ابهر۱
۱۲۳۹علوم پایه۱۶۹۱۹شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم۱
۱۲۴۰علوم پایه۱۶۹۲۰شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۲۴۱علوم پایه۱۶۹۲۱شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۱۲۴۲علوم پایه۱۶۹۲۲شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۲۴۳علوم پایه۱۶۹۲۳شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۱
۱۲۴۴علوم پایه۱۶۹۲۴شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر۱
۱۲۴۵علوم پایه۱۶۹۲۵شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۲۴۶علوم پایه۱۶۹۲۶شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز اسد آباد۱
۱۲۴۷علوم پایه۱۶۹۲۷شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز رزن۱
۱۲۴۸علوم پایه۱۶۹۲۸شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۲۴۹علوم پایه۱۶۹۲۹شیمیشیمی فیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۱۲۵۰علوم پایه۱۷۰۷۱شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۲۵۱علوم پایه۱۷۰۷۲شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه۱
۱۲۵۲علوم پایه۱۷۰۷۳شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند۱
۱۲۵۳علوم پایه۱۷۰۷۴شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۱
۱۲۵۴علوم پایه۱۷۰۷۵شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۱
۱۲۵۵علوم پایه۱۷۰۷۶شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز نقده۱
۱۲۵۶علوم پایه۱۷۰۷۷شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۱
۱۲۵۷علوم پایه۱۷۰۷۸شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۲۵۸علوم پایه۱۷۰۷۹شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز گلپایگان۱
۱۲۵۹علوم پایه۱۷۰۸۰شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۱
۱۲۶۰علوم پایه۱۷۰۸۱شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر۱
۱۲۶۱علوم پایه۱۷۰۸۲شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۶۲علوم پایه۱۷۰۸۳شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۱۲۶۳علوم پایه۱۷۰۸۴شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز تربت حیدریه۱
۱۲۶۴علوم پایه۱۷۰۸۵شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۲۶۵علوم پایه۱۷۰۸۶شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۱
۱۲۶۶علوم پایه۱۷۰۸۷شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز ابهر۱
۱۲۶۷علوم پایه۱۷۰۸۸شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان۱
۱۲۶۸علوم پایه۱۷۰۸۹شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز استهبان۱
۱۲۶۹علوم پایه۱۷۰۹۰شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۲۷۰علوم پایه۱۷۰۹۱شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۱۲۷۱علوم پایه۱۷۰۹۲شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سقز۱
۱۲۷۲علوم پایه۱۷۰۹۳شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۲۷۳علوم پایه۱۷۰۹۴شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۱۲۷۴علوم پایه۱۷۰۹۵شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد – مرکز دوگنبدان۱
۱۲۷۵علوم پایه۱۷۰۹۶شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رودسر۱
۱۲۷۶علوم پایه۱۷۰۹۷شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر۱
۱۲۷۷علوم پایه۱۷۰۹۸شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۲۷۸علوم پایه۱۷۰۹۹شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۱۲۷۹علوم پایه۱۷۱۰۰شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۲۸۰علوم پایه۱۷۱۰۱شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۱۲۸۱علوم پایه۱۷۱۰۲شیمیشیمی آلیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز رضوانشهر صدوق۱
۱۲۸۲علوم پایه۱۷۱۰۳فیتوشیمی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۸۳علوم پایه۱۷۱۰۴فیتوشیمی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۲۸۴علوم پایه۱۷۱۸۴شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۲۸۵علوم پایه۱۷۱۸۵شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۱۲۸۶علوم پایه۱۷۱۸۶شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۱۲۸۷علوم پایه۱۷۱۸۷شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۲۸۸علوم پایه۱۷۱۸۸شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۲۸۹علوم پایه۱۷۱۸۹شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۱
۱۲۹۰علوم پایه۱۷۱۹۰شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۲۹۱علوم پایه۱۷۱۹۱شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز ابهر۱
۱۲۹۲علوم پایه۱۷۱۹۲شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان۱
۱۲۹۳علوم پایه۱۷۱۹۳شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز لامرد۱
۱۲۹۴علوم پایه۱۷۱۹۴شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۲۹۵علوم پایه۱۷۱۹۵شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۱
۱۲۹۶علوم پایه۱۷۱۹۶شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۲۹۷علوم پایه۱۷۱۹۷شیمیشیمی معدنیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۱۲۹۸علوم پایه۱۷۲۸۲شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۲۹۹علوم پایه۱۷۲۸۳شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز شبستر۱
۱۳۰۰علوم پایه۱۷۲۸۴شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه۱
۱۳۰۱علوم پایه۱۷۲۸۵شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند۱
۱۳۰۲علوم پایه۱۷۲۸۶شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۱۳۰۳علوم پایه۱۷۲۸۷شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی۱
۱۳۰۴علوم پایه۱۷۲۸۸شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۱
۱۳۰۵علوم پایه۱۷۲۸۹شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۱
۱۳۰۶علوم پایه۱۷۲۹۰شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۳۰۷علوم پایه۱۷۲۹۱شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر۱
۱۳۰۸علوم پایه۱۷۲۹۲شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۳۰۹علوم پایه۱۷۲۹۳شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۱۰علوم پایه۱۷۲۹۴شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز بروجن۱
۱۳۱۱علوم پایه۱۷۲۹۵شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۱
۱۳۱۲علوم پایه۱۷۲۹۶شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز طبس۱
۱۳۱۳علوم پایه۱۷۲۹۷شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۱۴علوم پایه۱۷۲۹۸شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز ابهر۱
۱۳۱۵علوم پایه۱۷۲۹۹شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۳۱۶علوم پایه۱۷۳۰۰شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۳۱۷علوم پایه۱۷۳۰۱شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۱
۱۳۱۸علوم پایه۱۷۳۰۲شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز بم۱
۱۳۱۹علوم پایه۱۷۳۰۳شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان۱
۱۳۲۰علوم پایه۱۷۳۰۴شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۳۲۱علوم پایه۱۷۳۰۵شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر۱
۱۳۲۲علوم پایه۱۷۳۰۶شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۳۲۳علوم پایه۱۷۳۰۷شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۱
۱۳۲۴علوم پایه۱۷۳۰۸شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۳۲۵علوم پایه۱۷۳۰۹شیمیشیمی تجزیهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۱۳۲۶علوم پایه۱۷۳۴۵شیمیشیمی کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۳۲۷علوم پایه۱۷۸۳۴فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۱۳۲۸علوم پایه۱۷۸۳۵فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندواب۱
۱۳۲۹علوم پایه۱۷۸۳۶فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۳۳۰علوم پایه۱۷۸۳۷فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۳۱علوم پایه۱۷۸۳۸فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پرند۱
۱۳۳۲علوم پایه۱۷۸۳۹فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۳۳علوم پایه۱۷۸۴۰فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز۱
۱۳۳۴علوم پایه۱۷۸۴۱فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۳۳۵علوم پایه۱۷۸۴۲فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۳۳۶علوم پایه۱۷۸۴۳فیزیکفیزیک ماده چگالآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۳۳۷علوم پایه۱۷۸۴۴فیزیکفیزیک پلاسماآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۳۳۸علوم پایه۱۷۸۴۵فیزیکفیزیک پلاسماآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۳۹علوم پایه۱۷۸۴۶فیزیکفیزیک پلاسماآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۴۰علوم پایه۱۷۸۴۷فیزیکفیزیک پلاسماآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۳۴۱علوم پایه۱۷۸۴۸فیزیکفیزیک هسته‌ایآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۴۲علوم پایه۱۷۸۴۹فیزیکفیزیک هسته‌ایآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان۱
۱۳۴۳علوم پایه۱۷۸۵۰فیزیکفیزیک هسته‌ایآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۴۴علوم پایه۱۷۸۵۱فیزیکفیزیک هسته‌ایآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۳۴۵علوم پایه۱۷۸۵۲فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدان‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۳۴۶علوم پایه۱۷۸۵۳فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدان‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل۱
۱۳۴۷علوم پایه۱۷۸۵۴فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدان‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۴۸علوم پایه۱۷۸۵۵فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدان‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات۱
۱۳۴۹علوم پایه۱۷۸۵۶فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدان‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم۱
۱۳۵۰علوم پایه۱۷۸۵۷فیزیکنجوم و اخترفیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۳۵۱علوم پایه۱۷۸۵۸فیزیکنجوم و اخترفیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۵۲علوم پایه۱۷۸۵۹فیزیکنجوم و اخترفیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات۱
۱۳۵۳علوم پایه۱۷۸۶۰فیزیکنجوم و اخترفیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۵۴علوم پایه۱۷۸۶۱فیزیکنجوم و اخترفیزیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان۱
۱۳۵۵علوم پایه۱۷۸۶۲فیزیکگرانش و کیهان‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۵۶علوم پایه۱۷۸۶۳فیزیکگرانش و کیهان‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان۱
۱۳۵۷علوم پایه۱۷۸۶۴فیزیکاپتیک و لیزرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۳۵۸علوم پایه۱۷۸۶۵فیزیکاپتیک و لیزرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۵۹علوم پایه۱۷۸۶۶فیزیکاپتیک و لیزرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۶۰علوم پایه۱۷۸۶۷فیزیکاپتیک و لیزرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۳۶۱علوم پایه۱۷۹۸۹ژنتیک آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۱۳۶۲علوم پایه۱۸۰۹۳بیوشیمی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۳۶۳علوم پایه۱۸۰۹۴بیوشیمی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۶۴علوم پایه۱۸۰۹۵بیوشیمی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۶۵علوم پایه۱۸۰۹۶بیوشیمی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار۱
۱۳۶۶علوم پایه۱۸۰۹۷بیوشیمی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۱۳۶۷علوم پایه۱۸۱۱۴بیوفیزیک آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز استهبان۱
۱۳۶۸علوم پایه۱۸۱۱۵بیوفیزیک آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۱۳۶۹علوم پایه۱۸۱۴۰زیست‌فنّاوریمیکروبیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۷۰علوم پایه۱۸۲۳۱آمار ریاضی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۳۷۱علوم پایه۱۸۲۳۲آمار ریاضی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۷۲علوم پایه۱۸۲۳۳آمار ریاضی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۷۳علوم پایه۱۸۲۳۴آمار ریاضی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۱۳۷۴علوم پایه۱۸۲۳۵آمار ریاضی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۳۷۵علوم پایه۱۸۲۳۶آمار ریاضی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز نور آباد ممسنی۱
۱۳۷۶علوم پایه۱۸۲۳۷آمار ریاضی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۴
۱۳۷۷علوم پایه۱۸۲۳۸آمار ریاضی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۴
۱۳۷۸علوم پایه۱۸۲۳۹آمار ریاضی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۱۳۷۹علوم پایه۱۸۲۴۰آمار ریاضی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۴
۱۳۸۰علوم پایه۱۸۲۴۱آمار ریاضی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۱۳۸۱علوم پایه۱۸۲۴۲آمار ریاضی آموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز نور آباد ممسنی۴
۱۳۸۲علوم پایه۱۸۵۲۳ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۳۸۳علوم پایه۱۸۵۲۴ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – واحد اسکو۱
۱۳۸۴علوم پایه۱۸۵۲۵ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – واحد بستان آباد۱
۱۳۸۵علوم پایه۱۸۵۲۶ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۳۸۶علوم پایه۱۸۵۲۷ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۱
۱۳۸۷علوم پایه۱۸۵۲۸ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۳۸۸علوم پایه۱۸۵۲۹ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۱
۱۳۸۹علوم پایه۱۸۵۳۰ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان۱
۱۳۹۰علوم پایه۱۸۵۳۱ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۳۹۱علوم پایه۱۸۵۳۲ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان۱
۱۳۹۲علوم پایه۱۸۵۳۳ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۱۳۹۳علوم پایه۱۸۵۳۴ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز شاهرود۱
۱۳۹۴علوم پایه۱۸۵۳۵ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۳۹۵علوم پایه۱۸۵۳۶ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۳۹۶علوم پایه۱۸۵۳۷ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گنبد کاووس۱
۱۳۹۷علوم پایه۱۸۵۳۸ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۳۹۸علوم پایه۱۸۵۳۹ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین۱
۱۳۹۹علوم پایه۱۸۵۴۰ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان۱
۱۴۰۰علوم پایه۱۸۵۴۱ریاضیات و کاربردهاجبرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۱
۱۴۰۱علوم پایه۱۸۵۴۲ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۴۰۲علوم پایه۱۸۵۴۳ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد۱
۱۴۰۳علوم پایه۱۸۵۴۴ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۰۴علوم پایه۱۸۵۴۵ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۴۰۵علوم پایه۱۸۵۴۶ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز ابهر۱
۱۴۰۶علوم پایه۱۸۵۴۷ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۴۰۷علوم پایه۱۸۵۴۸ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۴۰۸علوم پایه۱۸۵۴۹ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز اسلام آباد غرب۱
۱۴۰۹علوم پایه۱۸۵۵۰ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم اباد۱
۱۴۱۰علوم پایه۱۸۵۵۱ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۴۱۱علوم پایه۱۸۵۵۲ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز تنکابن۱
۱۴۱۲علوم پایه۱۸۵۵۳ریاضیات و کاربردهاهندسه (توپولوژی)آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۴۱۳علوم پایه۱۸۵۵۴ریاضیات و کاربردهاهندسه (توپولوژی)آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۴۱۴علوم پایه۱۸۵۵۵ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۴
۱۴۱۵علوم پایه۱۸۵۵۶ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۴
۱۴۱۶علوم پایه۱۸۵۵۷ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد۴
۱۴۱۷علوم پایه۱۸۵۵۸ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان۴
۱۴۱۸علوم پایه۱۸۵۵۹ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۱۴۱۹علوم پایه۱۸۵۶۰ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۱۴۲۰علوم پایه۱۸۵۶۱ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۴
۱۴۲۱علوم پایه۱۸۵۶۲ریاضیات و کاربردهاجبرآموزش محوردانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۴
۱۴۲۲علوم پایه۱۸۵۶۳ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۱۴۲۳علوم پایه۱۸۵۶۴ریاضیات و کاربردهاآنالیزآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۱۴۲۴علوم پایه۱۸۵۶۵ریاضیات و کاربردهاهندسه (توپولوژی)آموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۴
۱۴۲۵علوم پایه۱۸۷۴۲ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۴۲۶علوم پایه۱۸۷۴۳ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۱
۱۴۲۷علوم پایه۱۸۷۴۴ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر۱
۱۴۲۸علوم پایه۱۸۷۴۵ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۲۹علوم پایه۱۸۷۴۶ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۱
۱۴۳۰علوم پایه۱۸۷۴۷ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۱۴۳۱علوم پایه۱۸۷۴۸ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۴۳۲علوم پایه۱۸۷۴۹ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج۱
۱۴۳۳علوم پایه۱۸۷۵۰ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل۱
۱۴۳۴علوم پایه۱۸۷۵۱ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۳۵علوم پایه۱۸۷۵۲ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند۱
۱۴۳۶علوم پایه۱۸۷۵۳ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۱
۱۴۳۷علوم پایه۱۸۷۵۴ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۴۳۸علوم پایه۱۸۷۵۵ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور۱
۱۴۳۹علوم پایه۱۸۷۵۶ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۴۴۰علوم پایه۱۸۷۵۷ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین۱
۱۴۴۱علوم پایه۱۸۷۵۸ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۴
۱۴۴۲علوم پایه۱۸۷۵۹ریاضی کاربردیآنالیز عددیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۴
۱۴۴۳علوم پایه۱۸۷۶۰ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز گناباد۴
۱۴۴۴علوم پایه۱۸۷۶۱ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۴
۱۴۴۵علوم پایه۱۸۷۶۲ریاضی کاربردیبهینه‌سازیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۴
۱۴۴۶علوم پایه۱۸۷۹۷ریاضی کاربردیریاضی مالیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر۱
۱۴۴۷علوم پایه۱۸۸۴۲آموزش ریاضی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۱
۱۴۴۸علوم پایه۱۸۹۸۰زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۴۴۹علوم پایه۱۸۹۸۱زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز نقده۱
۱۴۵۰علوم پایه۱۸۹۸۲زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۱
۱۴۵۱علوم پایه۱۸۹۸۳زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۵۲علوم پایه۱۸۹۸۴زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رودسر۱
۱۴۵۳علوم پایه۱۸۹۸۵زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر۱
۱۴۵۴علوم پایه۱۸۹۸۶زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۴۵۵علوم پایه۱۸۹۸۷زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۱
۱۴۵۶علوم پایه۱۹۰۲۵زیست‌شناسی گیاهیسیستماتیک و بوم‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۴۵۷علوم پایه۱۹۰۲۶زیست‌شناسی گیاهیسیستماتیک و بوم‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۵۸علوم پایه۱۹۰۲۷زیست‌شناسی گیاهیسیستماتیک و بوم‌شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۴۵۹علوم پایه۱۹۰۳۵زیست‌شناسی گیاهیسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه۱
۱۴۶۰علوم پایه۱۹۰۳۶زیست‌شناسی گیاهیسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۶۱علوم پایه۱۹۰۳۷زیست‌شناسی گیاهیسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۱
۱۴۶۲علوم پایه۱۹۰۳۸زیست‌شناسی گیاهیسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان۱
۱۴۶۳علوم پایه۱۹۰۷۲زیست‌شناسی جانوریفیزیولوژی جانوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام۱
۱۴۶۴علوم پایه۱۹۰۷۳زیست‌شناسی جانوریفیزیولوژی جانوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۶۵علوم پایه۱۹۰۷۴زیست‌شناسی جانوریفیزیولوژی جانوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل۱
۱۴۶۶علوم پایه۱۹۰۷۵زیست‌شناسی جانوریفیزیولوژی جانوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۴۶۷علوم پایه۱۹۱۰۰زیست‌شناسی جانوریبیوسیستماتیک جانوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۶۸علوم پایه۱۹۱۰۱زیست‌شناسی جانوریبیوسیستماتیک جانوریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۴۶۹علوم پایه۱۹۱۲۱زیست‌شناسی جانوریسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان۱
۱۴۷۰علوم پایه۱۹۱۲۲زیست‌شناسی جانوریسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۴۷۱علوم پایه۱۹۱۲۳زیست‌شناسی جانوریسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه۱
۱۴۷۲علوم پایه۱۹۱۲۴زیست‌شناسی جانوریسلولی و تکوینیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۴۷۳علوم پایه۱۹۲۱۶علوم شناختیروان‌شناسی شناختیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب۲
۱۴۷۴فنی ومهندسی۱۹۴۴۲مهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۷۵فنی ومهندسی۱۹۴۴۳مهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۴۷۶فنی ومهندسی۱۹۴۴۴مهندسی برقافزاره‌های میکرو و نانوالکترونیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۷۷فنی ومهندسی۲۰۵۹۰مهندسی شیمیطراحی فرآیندآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۷۸فنی ومهندسی۲۰۵۹۱مهندسی شیمیمدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترلآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۷۹فنی ومهندسی۲۰۵۹۲مهندسی شیمیمحیط زیستآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۸۰فنی ومهندسی۲۰۵۹۳مهندسی شیمیصنایع غذاییآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۸۱فنی ومهندسی۲۰۵۹۴مهندسی شیمیپلیمرآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۸۲فنی ومهندسی۲۰۶۹۵مهندسی صنایعبهینه‌سازی سیستم‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۴۸۳فنی ومهندسی۲۰۶۹۶مهندسی صنایعبهینه‌سازی سیستم‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۸۴فنی ومهندسی۲۰۶۹۷مهندسی صنایعبهینه‌سازی سیستم‌هاآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۱
۱۴۸۵فنی ومهندسی۲۰۶۹۸مهندسی صنایعبهینه‌سازی سیستم‌هاآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۲
۱۴۸۶فنی ومهندسی۲۰۷۶۷مهندسی صنایعسیستم‌های کلانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۴۸۷فنی ومهندسی۲۰۷۶۸مهندسی صنایعسیستم‌های کلانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۸۸فنی ومهندسی۲۰۷۶۹مهندسی صنایعسیستم‌های کلانآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۱
۱۴۸۹فنی ومهندسی۲۰۷۷۰مهندسی صنایعسیستم‌های کلانآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۲
۱۴۹۰فنی ومهندسی۲۰۸۶۹مهندسی صنایعمدیریت مهندسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۴۹۱فنی ومهندسی۲۰۸۷۰مهندسی صنایعمدیریت مهندسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۹۲فنی ومهندسی۲۰۸۷۱مهندسی صنایعمدیریت مهندسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۱۴۹۳فنی ومهندسی۲۰۸۷۲مهندسی صنایعمدیریت مهندسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۱
۱۴۹۴فنی ومهندسی۲۰۸۷۳مهندسی صنایعمدیریت مهندسیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۲
۱۴۹۵فنی ومهندسی۲۱۴۹۸مهندسی عمرانسازهآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۹۶فنی ومهندسی۲۱۴۹۹مهندسی عمرانژئوتکنیکآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۴۹۷فنی ومهندسی۲۱۵۰۰مهندسی عمرانراه و ترابریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۴۹۸فنی ومهندسی۲۱۵۰۱مهندسی عمرانراه و ترابریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۴۹۹فنی ومهندسی۲۱۵۰۲مهندسی عمرانراه و ترابریآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۱
۱۵۰۰فنی ومهندسی۲۱۵۰۳مهندسی عمرانمهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۵۰۱فنی ومهندسی۲۱۵۰۴مهندسی عمرانمهندسی و مدیریت ساختآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۵۰۲فنی ومهندسی۲۱۵۰۵مهندسی عمرانمهندسی محیط زیستآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۵۰۳فنی ومهندسی۲۱۵۰۶مهندسی عمرانراه و ترابریآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۴
۱۵۰۴فنی ومهندسی۲۱۷۹۹مهندسی مکانیکساخت و تولیدآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۱۵۰۵فنی ومهندسی۲۱۹۳۷مهندسی مکانیکطراحی کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۵۰۶فنی ومهندسی۲۱۹۳۸مهندسی مکانیکطراحی کاربردیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۱
۱۵۰۷فنی ومهندسی۲۲۱۸۳مهندسی مکانیکتبدیل انرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۱
۱۵۰۸فنی ومهندسی۲۲۱۸۴مهندسی مکانیکتبدیل انرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۱
۱۵۰۹فنی ومهندسی۲۲۵۷۹مهندسی موادشناسایی و انتخاب مواد مهندسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان۱
۱۵۱۰فنی ومهندسی۲۲۷۳۶مهندسی فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۵۱۱فنی ومهندسی۲۲۷۳۷مهندسی فناوری اطلاعاتسیستم های تکنولوژی اطلاعات (ITS)آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۵۱۲فنی ومهندسی۲۲۷۳۸مهندسی فناوری اطلاعاتمعماری سازمانیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۵۱۳فنی ومهندسی۲۲۹۵۷مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکزآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف اباد۱
۱۵۱۴فنی ومهندسی۲۳۱۳۵مهندسی کامپیوترنرم‌افزارآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۱
۱۵۱۵فنی ومهندسی۲۳۱۳۶مهندسی کامپیوترنرم‌افزارآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۱۵۱۶فنی ومهندسی۲۳۱۳۷مهندسی کامپیوترنرم‌افزارآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۵۱۷فنی ومهندسی۲۳۱۳۸مهندسی کامپیوترنرم‌افزارآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال۴
۱۵۱۸فنی ومهندسی۲۳۱۳۹مهندسی کامپیوترنرم‌افزارآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۴
۱۵۱۹کشاورزی و منابع طبیعی۲۴۰۷۵اقتصاد کشاورزیسیاست و توسعه کشاورزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۱
۱۵۲۰کشاورزی و منابع طبیعی۲۴۰۷۶اقتصاد کشاورزیسیاست و توسعه کشاورزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۲۱کشاورزی و منابع طبیعی۲۴۰۷۷اقتصاد کشاورزیاقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۱
۱۵۲۲کشاورزی و منابع طبیعی۲۴۰۷۸اقتصاد کشاورزیسیاست و توسعه کشاورزیآموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۲۳کشاورزی و منابع طبیعی۲۴۷۷۶علوم دامیتغذیه دامآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس۱
۱۵۲۴کشاورزی و منابع طبیعی۲۴۷۷۷علوم دامیتغذیه دامآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز تربت حیدریه۱
۱۵۲۵کشاورزی و منابع طبیعی۲۵۱۷۸علوم و مهندسی محیط‌زیستارزیابی و آمایش سرزمینآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۲۶کشاورزی و منابع طبیعی۲۵۳۲۱مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیانرژیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز۱
۱۵۲۷کشاورزی و منابع طبیعی۲۵۳۸۶بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۲۸کشاورزی و منابع طبیعی۲۵۴۱۶توسعه روستایی آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۲۹هنر۲۵۵۲۹طراحی شهری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۳۰هنر۲۵۶۱۷مهندسی معماری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱
۱۵۳۱هنر۲۵۶۱۸مهندسی معماری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۳۲هنر۲۵۶۱۹مهندسی معماری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس۲
۱۵۳۳هنر۲۵۶۲۰مهندسی معماری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۲
۱۵۳۴هنر۲۵۶۲۱مهندسی معماری آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱
۱۵۳۵هنر۲۵۹۶۱پژوهش هنر آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۱
۱۵۳۶هنر۲۵۹۶۲پژوهش هنر آموزش محوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۴
۱۵۳۷علوم انسانی۲۵۹۶۳شیعه شناسیجامعه شناسیآموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم۳
۱۵۳۸علوم انسانی۲۵۹۶۴حسابداری مدیریت آموزشی و پژوهشیدانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز شاهرود۳

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور چیست؟

فهرست رشته ها و نیز واحدهای دانشگاه پیام نور که دارای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد استعداد درخشان در سال ۱۴۰۲ هستند در متن مقاله آمده است.

دفترچه رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور را از کجا دانلود کنم؟

لینک دانلود دفترچه رشته های ارشد بدون آزمون پیام نور در متن مقاله قرار گرفته است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۳ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
میلاد
اسفند ۱۵, ۱۴۰۱ ۱:۴۵ ق٫ظ

سلام من معافیتم تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ هستش
میتونم ثبت نام کنم؟

رحمان
اسفند ۱۴, ۱۴۰۱ ۶:۳۷ ب٫ظ

با سلام
بنده فارغ‌التحصیل سال ۸۵ رشته زمین شناسی با معدل ۱۵.۰۵ هستم. می‌توانم ثبت نام کنم ؟
با تشکر

بهزاد
اسفند ۱۴, ۱۴۰۱ ۱۱:۰۶ ق٫ظ

سلام خسته نباشین
من ورودی سال ۹۶ هستم میتونم ثبت نام کنم؟