آیین نامه پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور بدون کنکور + PDF

با ابلاغ آیین نامه کارشناسی ارشد استاد محور بدون آزمون استعدادهای درخشان از سوی وزارت علوم، امکان پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ فراهم شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، کارشناسی ارشد استاد محور شیوه جدیدی برای پذیرش در دوره‌ کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری است که اساتید با داشتن شرایط خاصی می‌توانند از ابتدا با مشخص کردن موضوع پایان نامه، دانشجوی کارشناسی ارشد جذب کنند. پذیرش استاد محور هم از طریق کنکور صورت می‌گیرد و هم به صورت بدون کنکور.

آیین نامه پذیرش ارشد به شیوه استاد محور استعداد درخشان از سوی وزارت علوم ابلاغ شده است.

آیین نامه کارشناسی ارشد استاد محور بدون کنکور استعداد درخشان

در راستای تحقق اقدام ملی در بخش علم و آموزش عالی سند تحول دولت سیزدهم، آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور» با محوریت پذیرش استعدادهای درخشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت استادمحور و در راستای رفع نیازهای کشور جهت اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از طرف وزارت علوم و فناوری ابلاغ گردیده است.

آیین نامه پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور بدون آزمون استعدادهای درخشان

مقدمه 

در اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ تاریخ ۷۷/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۵ بخش ج از ماده ۲ قانون، اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه تاریخ ۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی مبنی بر برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف علوم و نیز در اجرای ماده ۶۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از نخبگان علمی کشور و با هدف تقویت فرایند بالندگی اعضای هیئت علمی و به ویژه تقویت رویکرد شاگردپروری اعضای هیئت علمی کشور (استادان) به منظور رفع نیازهای اساسی کشور در حوزه‌های مختلف این آیین نامه تدوین می‌شود:

ماده ۱: به منظور رعایت، اختصار واژه‌های زیر در این آیین نامه به کار می‌رود.

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

شورای هدایت: شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛

سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور؛

دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند.

کد رشته محل: شماره اختصاصی هر رشته تحصیلی در هر دانشگاه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری در سال ورود دانشجو به دانشگاه درج می‌شود؛

کد محل تحصیل: شماره اختصاصی هر رشته-گرایش تحصیلی در هر دانشگاه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال ورود دانشجو به دانشگاه درج می‌شود؛

استاد میزبان: عضو هیئت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دارای مرتبه استاد تمام و دانشیاری یا اعضاء هیئت علمی با مرتبه استادیاری که در دو سال منتهی به اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان اعلامی توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) قرار گرفته باشند.

ماده ۲: دانشگاه اختیار دارد ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد خود در هر کد محل تحصیل را به صورت مازاد بر ظرفیت‌های پذیرش با آزمون و بدون آزمون (براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه شماره ۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ شورای هدایت ابلاغیه شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷) به دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره یاد شده وارد شده‌اند، با رعایت شرایط این آیین نامه اختصاص دهد. 

ماده ۳: متقاضیان استفاده از تسهیلات این آیین نامه باید شرایط ماده ۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد موضوع ابلاغیه شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ مصوب شورای هدایت را داشته باشند.

ماده ۴: مجموع ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور از طریق این آیین نامه (مازاد بر ظرفیت‌های پذیرش با آزمون و بدون آزمون طبق ابلاغیه شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷) برای هر استاد میزبان، برابر با تعداد مجاز جذب دانشجوی کارشناسی ارشد برای عضو هیئت علمی مطابق ضوابط دانشگاه (ظرفیت مجاز راهنمایی پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد) است. راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد از طریق این آیین نامه برای استاد میزبان مازاد بر ظرفیت مجاز راهنمایی پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد در آن دانشگاه است. در هر سال تحصیلی هر استاد میزبان با مرتبه استاد تمامی حداکثر ۲ دانشجو و هر استاد میزبان با مرتبه دانشیاری ۱ دانشجو و هر استاد میزبان واجد شرایط با مرتبه استادیاری (اعضاء هیئت علمی با مرتبه استادیاری که در دوسال منتهی به اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان اعلامی توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) قرار گرفته باشد) ۱ دانشجو به شیوه استاد محور، مطابق ضوابط این آیین نامه می‌توانند پذیرش نمایند.

ماده ۵: فرایند پذیرش به شرح زیر است:

۱-۵- استاد میزبان موضوع رساله پیشنهادی خود را از میان موضوعات ثبت شده در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) انتخاب و به تأیید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه می‌رساند.

۲-۵- استاد میزبان تعداد درخواست پذیرش دانشجو موضوع رساله‌های پیشنهادی (مصوب در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه) و رشته‌های مورد نظر بر اساس دفترچه سازمان سنجش را به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام می‌نماید؛

۳-۵- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نتیجه بررسی بند ۵-۲، ظرفیت رشته‌ها و نیمسال تحصیلی مجاز پذیرش دانشجو استعداد درخشان را به استاد میزبان اعلام می‌کند؛

۴-۵- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رشته‌های مورد نظر موضوع رساله‌های مورد تأیید، تعداد دانشجویان قابل پذیرش در هر کد رشته محل و مشخصات استاد میزبان را از طریق سازوکارهای اطلاع‌رسانی پذیرش استعداد درخشان استاد محور دانشگاه به دانشجویان اطلاع‌رسانی می‌کند.

۵-۵- متقاضیان حائز شرایط استعداد درخشان موضوع ماده ۳ این آیین نامه نسبت به ارائه مدارک خود به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام می‌کنند. نحوه دریافت مدارک و تنظیم فرم‌های موردنیاز طبق مصوبه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می‌شود؛

۶-۵- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مدارک ارسالی متقاضیان را برای بررسی و اعلام نتیجه در زمان مقرر به استاد میزبان ارائه می‌کند؛

۷-۵- نتیجه بررسی مدارک متقاضیان توسط استاد میزبان به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به طور رسمی اعلام می‌شود؛

۸-۵- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مطابق ضوابط دانشگاه، مدارک و شرایط دانشجویان قابل پذیرش اعلامی از طرف استاد میزبان را بررسی و اسامی تأییدشده را به سازمان سنجش برای تأیید صلاحیت عمومی و نهایی شدن پذیرش ارسال می‌کند؛ 

تبصره ۱: میزان حق التدریس و حق التحقیق استاد میزبان برای راهنمایی رساله دانشجویان استعداد درخشان پذیرش شده به شیوه استاد محور مازاد بر سقف پیش‌بینی شده در دانشگاه و براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که استاد میزبان به هر دلیلی پس از معرفی دانشجو از سوی دانشگاه به سازمان سنجش و پیش از اعلام نتایج نهایی امکان پذیرش دانشجو را از دست دهد شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اختیار دارد یک عضو هیئت علمی دانشگاه (حائز شرایط استاد میزبان) را با رضایت دانشجو جایگزین کند و موارد را به سازمان سنجش گزارش دهد. در صورت‌ عدم جایگزینی استاد میزبان جدید پذیرش دانشجو منتفی است و دانشگاه موظف است مراتب‌ عدم پذیرش دانشجو را پیش از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به سازمان سنجش اعلام کند.

تبصره ۳: دانشجو پذیرفته‌شده توسط استاد میزبان تا قبل از اعلام نتایج موضوع ردیف ۵-۷ ماده ۵ نباید رابطه سببی و نسبی با استاد میزبان داشته باشد و در صورت احراز، تخلف استاد میزبان از جذب دانشجو استعداد درخشان استاد محور در همه دوره‌های تحصیلی برای همیشه محروم می‌شود. مصادیق رابطه سببی و نسبی مورد نظر پس از تصویب در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان توسط معاونت آموزشی وزارت به دانشگاه‌ها اعلام می‌شود.

ماده ۶: اتباع غیر ایرانی «مقیم ایران» ورودی دوره کارشناسی پیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره‌مند شوند.

ماده ۷: پذیرش از طریق این آیین نامه در دوره‌های روزانه به صورت رایگان و در سایر دوره‌ها بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه انجام می‌شود.

ماده ۸: دانشگاه موظف است برای پذیرش مهرماه سال تحصیلی آینده خود اسامی اساتید میزبان و شرایط پذیرش موضوع بند ۵-۴ ماده ۵ را تا نیمه اسفند ماه سال تحصیلی جاری اطلاع‌رسانی کند.

تبصره: در صورت پذیرش با آزمون در نیمسال دوم تحصیلی (به استناد کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) دانشگاه موظف است تا نیمه اول آبان ماه همان سال تحصیلی اسامی اساتید میزبان و شرایط پذیرش موضوع بند ۵-۴ ماده ۵ را اطلاع‌رسانی کند.

ماده ۹: مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است. نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

ماده ۱۰: این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۱۰ ماده و ۴ تبصره در جلسه شماره ۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.

دانلود آیین نامه کارشناسی ارشد استاد محور استعداد درخشان

برای دانلود آیین نامه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محوری بدون کنکور وزارت علوم می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۰ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
ندا
مرداد ۱۰, ۱۴۰۲ ۳:۳۴ ب٫ظ

این طرح برای کسانی غیر از ایتعدادهای درخشان فقط با کنکور سراسری مقدوره؟

اسدی
فروردین ۲۳, ۱۴۰۲ ۱۱:۳۰ ب٫ظ

تا زمانی که مث تربیت معلم که معلومه در پایان تحصیل معلمی ، بقیه رشته ها هم اینجوری نشه بدونین درس خواندن فقط پول خرج کردنه. الان مثلا کامپیوتر ۵۰۰۰ هزار نفر پذیرش داره بعد استخدامی میاد در کل کشور صد نفر میگیره. یعنی ۴۹۰۰ نفر به فنا میرن . تازه هر سال این آمار دو برابر میشه. تا زمانی که پذیرش دانشگاه و میزان استخدامی برابر نشه بنظر من برین دنبال کار دیگه

محمد رضا
فروردین ۲۳, ۱۴۰۲ ۱:۲۴ ق٫ظ

سلام تا چند سال از تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی شامل این طرح میشه؟
پذیرش استعداد درخشان که جداست تفاوت این دو تا با هم چیه؟

مهسا
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲ ۴:۴۵ ق٫ظ
پاسخ به  محمد رضا

سلام

تو این طرح شما از اول مشخصه که موضوع پایان نامه ارشدتون چیه و با کدوم استاد کار میکنید.

بله سال فارغ التحصیلی هم مثل استعداد درخشان ملاکه

طفلک دانشجو
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲ ۲:۴۷ ب٫ظ

یعنی برای دانشجویان دانشگاه غیر دولتی صدق می کنه؟
یا فقط برای دانشجویان روزانس؟؟؟

آخه طبق آخرین ایین نامه همه موسساتی ک مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت باشه جزو استعداد درخشان محسوب میشه ولی تو فراخوان استعداد درخشان این موضوع رعایت نمشه و حق افرادی ک در دانشگاه های غیر دولتی درس خوندن کلی هزینه کردن و زحمت کشیدن ضایع میشه

اگه دانشگاه های غیر دولتی مورد تائید وزارت علومه پس چرا نمی تونن از سهمیه استعداد درخشان استفاده کنن؟برای مقاطع بالاتر بدون آزمون و از طریق استعداد درخشان در دانشگاه روزانه تحصیل کنن

خواهشا ب این موضوع رسیدگی کنید….

فاطمه
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۳ ب٫ظ

بدی این طرح و کلا طرح استعداد درخشان اینه که چرا فقط کارشناسی پیوسته ، اخه اونا کارشناسی ناپیوسته هستن چی ؟

الهه
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲ ۳:۴۴ ب٫ظ

چرا دانشگاه هنر و الزهرا هر ساله کمتر پذیرش میگره آیا بقیه رو از استعدادهای درخشان بر میداره مثال رشته ی طراحی وپارچه که ۸ نفر هنر و۲۲ نفر برای دودانشگاه شبانه وروزانه برداشت که یکی ت ارومیه ودیگری تهران واقع شده است ؟

ندا
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲ ۱:۲۵ ب٫ظ

خب چیز جدیدی نیست استعداد درخشان که قبلا هم بدون کنکور میرفتن
ایده ی جدید برای بقیه بدید
با تشکر

بانو
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲ ۹:۵۴ ب٫ظ

چرا تکمیل ظرفیت ارشد آزاد برداشته شده

مجتبی نجفی
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲ ۹:۴۵ ب٫ظ

سلام. چرا فقط این طرح مخصوص استعدادهای درخشان می باشد ، الان که صندلی‌های دانشگاه ها خالی است و دانشگاه ها هم با مشکلات مالی مواجه هستند ، آیا بهتر نیست این طرح برای همه علاقمندان به ادامه تحصیل ، اجرا گردد؟