پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک ۱۴۰۲

فراخوان دانشگاه اراک برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه اراک بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان از میان دانشجویان و دانش‌آموختگان حائز شرایطِ مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های دولتی سراسری کشور برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه اراک

• مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.

• مدارک ارسالی و وجه واریزی بابت بررسی پرونده هستند و به هیچ وجه مسترد نخواهند شد.

به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد تمام شرایط لازم نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه واریزی ایشان نیز قابل استرداد نیست.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک

متقاضیانی که شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند در فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه اراک در سال ۱۴۰۲ شرکت کنند.

۱- پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد فقط برای دانشجویان یا دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته ممکن است و دانشجویان و دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته نمی‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک

۲- دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی نمی‌توانند بدون آزمون وارد مقطع کارشناسی ارشد بشوند.

۳- پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد فقط در اولین سال تحصیلی پس از دانش آموختگی از دوره کارشناسی پیوسته و صرفاً یک بار امکان‌پذیر است. بنابراین، دانش‌آموختگانی که از زمان اتمام تحصیل ایشان بیش از یک نیمسال تحصیلی گذشته است مجاز به استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون نیستند.

۴- فقط دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های سراسری دولتی (روزانه و شبانه) می‌توانند در فراخوان بدون آزمون دانشگاه اراک شرکت کنند و دانشگاه از پذیرش دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد، فنی و حرفه ای، پیام نور، علمی – کاربردی، و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی معذور است.

۵- دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه اراک باید تا پایان نیمسال ششم مقطع کارشناسی پیوسته به لحاظ معدل کل جزو ٪۳۰ دانشجویان برتر رشته – ورودی خود و دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های دولتی سراسری غیر از دانشگاه اراک باید تا پایان نیمسال ششم مقطع کارشناسی پیوسته جزو ٪۲۰ دانشجویان برتر رشته – ورودی خود باشند.

تبصره: طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک، معدل کل هم ترازنشده شش نیمسال نخستِ متقاضیان در رشته های دانشکده‌های فنی و مهندسی و علوم پایه باید حداقل ۱۵ و در رشته های سایر دانشکده‌ها حداقل ۱۶باشد. دانشگاه اراک، در صورت لزوم، برای همتراز کردن معدل دانشجویان دانشگاه های گوناگون از سامانه همترازی معدل سازمان سنجش آموزش کشور استفاده می‌کند.

۶- متقاضیان باید تا پایان نیمسال ششم مقطع کارشناسی پیوسته حداقل سه‌چهارم واحدهای دوره کارشناسی را گذرانده باشند (شامل دانشجویان ورودی بهمن ۱۳۹۷، مهر ۱۳۹۸ و بهمن ۱۳۹۸ که حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۲ دانش آموخته شوند). اگر میزان سه‌چهارم واحدهای گذرانده رشته تا پایان نیمسال ششم عددی غیرصحیح باشد، آن عدد به سمت پایین گرد و به عدد صحیح تبدیل می‌شود.

۷- متقاضی باید تا پایان شهریور ۱۴۰۲ حداکثر طی هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود.

تبصره ۱: برای دانشجویان تحصیل همزمان، به استناد «آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان»، مدت تحصیل ده نیمسال است و ایشان می‌توانند در رشته‌ای که سایر شرایط آیین نامه را داشته باشند از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.

تبصره ۲: برای دانشجویانی که در طرح کارورزی / کارآموزی بلندمدت در دوره کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده اند، به تناسب دوره کارورزی (۳ تا ۱۲ ماه) مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره ۳: برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در دوره های فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها) شرکت کرده اند، مدت مجاز حداکثر نُه نیمسال تحصیلی است و رتبه بندی نامبردگان بدون احتساب واحدهای درسی دوره فرعی صورت می‌گیرد.

تبصره ۴: برای بانوانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده اند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات با تأیید دانشگاه استفاده کرده اند، مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره ۵: برای دانشجویان مهمان، انتقالی، یا تغییر رشته، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش‌آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم حداکثر هشت نیمسال است و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی صورت می‌گیرد که بیشترین واحد درسی خود را با آنان گذرانده اند.

تبصره ۶: برای دانشجویان مشمول تبصره های ۱ و ۲ و ۴ این بخش که در مدت نُه یا ده نیمسال دانش آموخته می‌شوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه‌چهارم واحدهای درسی مصوب با معدل شش نیمسالِ اولِ دانشجویان هم رشته ای مقایسه می‌شود که بیشترین واحدهای درسی خود را با ایشان گذرانده اند.

تبصره ۷: برای دانشجویانی که بر اساس برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مدت نُه یا ده نیمسال دانش آموخته می‌شوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه‌چهارم واحدهای درسی مصوب بررسی می‌شود.

تبصره ۸: دانشگاه مدارک آن دسته از متقاضیان را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ معدل کل در مقایسه با معدل کل هشت نیمسالِ دانشجویان همرشته و غیر هم ورودی خود جزو بیست درصد برتر باشند برای پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد همان سال به صورت مازاد بر ظرفیت بررسی می کند.

۸- متقاضیان می‌توانند هنگام ثبت نام حداکثر سه رشته-گرایش مرتبط با رشته مقطع کارشناسی پیوسته خود را با اولویت مورد نظر خود انتخاب و در فرم ثبت نام (فرم شماره ۱) وارد کنند. پذیرش متقاضیان در رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ایشان با تشخیص گروه آموزشی مربوط در دانشگاه اراک و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان‌پذیر است.

۹- متقاضیان پذیرش بدون آزمون دانشگاه اراک نباید دارای حکم محکومیت در کمیته های انضباطی دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی خود باشند.

۱۰- دانشجویان حائز رتبه های یک تا پانزده مرحله نهایی المپیاد علمی-دانشجویی کشور می‌توانند جهت بهره مندی از تسهیلات پذیرش بدون آزمون دانشگاه اراک به صورت مازاد بر ظرفیت اقدام کنند.

۱۱- اتباع غیرایرانی (مقیم ایران) نمی‌توانند از سهمیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ استفاده کنند.

۱۲- ظرفیت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در هر رشته برابر با ٪۴۰ ظرفیت پذیرش روزانه با آزمونِ آن رشته در دانشگاه است (٪۴۰ ظرفیت روزانه اعلام شده در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد) و دو سومِ نخست این ظرفیت به دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه اراک و یک‌سوم باقیمانده به دانشجویان و دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها اختصاص دارد.

۱۳- نتایج اولیه بررسی درخواست‌های پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک تا مرداد ماه ۱۴۰۲ در وبگاه گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک اعلام خواهد شد.

 ۱۴- اعلام پذیرش اولیه از طرف دانشگاه به معنای پذیرش قطعی و نهایی نیست و هیچ حقی برای متقاضی جهت ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ایجاد نمی‌کند. پس از پذیرش اولیه دانشگاه، مشخصات و سوابق متقاضیان باید طی دو مرحله به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور نیز برسند: در مرحله اول، سوابق آموزشی و علمی متقاضیان باید در سازمان سنجش آموزش کشور تأیید شوند و در مرحله دوم، صلاحیت عمومی ایشان باید به تأیید دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجو در سازمان سنجش آموزش کشور برسد. ثبت نام قطعی و نهایی متقاضیان صرفاً پس از تأیید در تمام مراحل مذکور ممکن خواهد بود و دانشگاه از صدور هر گونه گواهی اشتغال به تحصیل پیش از دریافت تأییدیه های سازمان سنجش آموزش کشور معذور است.

۱۵- هر دانشجو صرفاً می‌تواند به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام کند. دانشجویانی که موفق به اخذ پذیرش از چند دانشگاه شده اند، باید فقط در یک دانشگاه ثبت نام کنند و، پیش از آن که دانشگاه اطلاعات ایشان را برای بررسی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور ثبت کند، سریعاً از پذیرش در سایر دانشگاه‌ها به طور رسمی با ارسال فرم مربوط انصراف دهند. تمام عواقب ناشی ازعدم اعلام انصراف کتبی و رسمی به دانشگاه اراک در موعد مقرر به عهده شخص دانشجو است و گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۶- پذیرفتگان بدون آزمون، فارغ از آنکه در مقطع کارشناسی دانشجوی دوره روزانه بوده اند یا شبانه، پس از پذیرش بدون آزمون در این فراخوان در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام خواهند شد.

۱۷- پذیرفتگان بدون آزمون به محض ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد، مشمول مقررات آموزشی دانشگاه می‌شوند و به تبع آن، در صورت انصراف از تحصیل، مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی خواهند شد.

۱۸- پذیرفتگان نهایی بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک در سال اول تحصیل از بسته تشویقی استعدادهای درخشان دانشگاه برخوردار خواهند شد، از جمله واگذاری خوابگاه دولتی به دانشجویان غیربومی از نیمسال اول تحصیل، ٪۵۰ تخفیف در هزینه تغذیه، ٪۵۰ تخفیف در هزینه بلیت استخر دانشگاه، کمک هزینه پایان نامه و شرکت در همایش‌های داخلی به میزان دو برابر دانشجویان عادی، استفاده از تسهیلات کتابخانه دانشگاه در حد دانشجویان مقطع دکتری، و افزایش حجم استفاده از اینترنت دانشگاه به میزان دو برابر دانشجویان عادی. (استمرار بهره مندی از این بسته در سال دوم تحصیل منوط به کسب رتبه ۱ در سال اول در رشته-ورودی خواهد بود).

۱۹- در هر زمان (حتی در زمان دانش آموختگی متقاضی) اگر مشخص شود که فرد پذیرش شده فاقد شرایط آیین نامه مربوط بوده است یا مدارک ارسال‌شده فاقد اصالت هستند، پذیرش ایشان لغو می‌شود و عواقب ناشی از آن بر عهده خود متقاضی خواهند بود.

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۴۰۲ دانشگاه اراک

مدارکی که لازم است داوطلبان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه اراک برای ثبت نام ارسال کنند به شرح زیر است:

۱- تکمیل فرم شماره ۱ (مختص متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد) به صورت تایپ شده و امضاشده (ابتدا مشخصات خود را در فایل Word فرم در بخش مشخص شده تایپ کنید، سپس فایل کامل آن را چاپ و بخش مربوط به خود را با خودکار آبی امضا کنید).

(دانشگاه اراک به فرم هایی که به شکل دستی تکمیل شده باشند، فرم‌های مخدوش یا دارای خط خوردگی و فرم‌های بدون امضا به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.) 

۲- تکمیل فرم شماره ۲ به صورت تایپ شده و چاپ شده در سربرگ رسمی دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی پیوسته با مهر و امضای مدیریت کل امور آموزشی یا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه و شماره و تاریخ ثبت در دبیرخانه دانشگاه (مختص متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی سراسری غیر از دانشگاه اراک) (دانشگاه اراک به فرم‌هایی که به شکل دستی تکمیل شده باشند، فرم‌های مخدوش یا دارای خط خوردگی، فرم‌های بدون شماره ثبت، و فرم‌هایی که در سربرگ رسمی دانشگاه محل تحصیل چاپ نشده باشند به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.)

۳- ریزنمرات مقطع کارشناسی پیوسته

۴- تصویر گواهینامه دانش آموختگی مقطع کارشناسی پیوسته (مختص متقاضیان دانش آموخته)

۵- یک قطعه عکس پرسنلی (۳×۴)

۶- تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

۷- یک عدد کاور A۴

۸- واریز مبلغ ۱۵۰هزار تومان بابت هزینه تشکیل و بررسی پرونده اولیه برای متقاضیان کارشناسی ارشد به شماره حساب دانشگاه اراک در بانک مرکزی (ثبت شناسه واریز هنگام واریز مبلغ ضروری است.) پس از واریز وجه مذکور، متقاضیان باید اصل و تصویر فیش پرداختی را ضمیمه سایر مدارک مورد نیاز کنند و کد رهگیری واریز را نیز در فرم شماره ۱ در محل مربوط درج کنند.

۹- مستندات مربوط به فعالیت‌های شاخص آموزشی، پژوهشی، و فرهنگی

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام باید به صورت پستی یا حضوری به دفتر مدیریت گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک تحویل داده شوند.
  • مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.

رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه اراک

رشته و گرایش های دارای پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

 

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک کی است؟

فرصت ثبت نام جهت پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه اراک تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ است. در متن این مقاله جزئیات نحوه و زمان ثبت نام توضیح داده شده است.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک چیست؟

کلیه اطلاعات لازم درخصوص پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه اراک در سال ۱۴۰۲ در متن مقاله آورده شده است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات