پارسه
نوگام
همپا

اعلام شرایط اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ در ۶۸ دانشگاه کشور

شرایط ارائه خوابگاه و اسکان دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در ۶۸ دانشگاه وابسته به وزارت علوم اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط و ضوابط برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در زمینه ارائه خوابگاه و اسکان اعلام شده است.

از تعداد ۶۷ دانشگاهی که شرایط خوابگاهی خود را اعلام کرده اند حدود ۵۷ دانشگاه تاکید کرده اند که تحت شرایط خاص به دانشجویان کارشناسی ارشد خوابگاه ارائه می کنند.

تعداد ۱۰ دانشگاه نیز عدم ارائه خوابگاه را در شرایط خود به داوطلبان اعلام کرده اند تا داوطلبان بر مبنای این شرایط، کدرشته محل های خود را انتخاب کنند.

به طور تقریبی حدود ۶۰ دانشگاه اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه متاهلی و امکانات خوابگاهی برای دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه)، پردیس و مجازی هستند.

شرایط و ضوابط دانشگاه های کشور در ارائه خوابگاه و امکانات اسکان در مقطع کارشناسی ارشد

ردیفدانشگاهشرایط خوابگاهی
۱دانشگاه تبریزاسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان برای متقاضیان رشته های علوم دامی و علوم و مهندسی جنگل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز در محل تحصیل شهرستان اهر
۲دانشگاه هنر اسلامی تبریزدانشگاه فاقد خوابگاه است.
۳دانشگاه ارومیه

واگذاری خوابگاه دانشجویی ملکی به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از زمان شروع تحصیل به مدت چهار نیمسال.

به دانشجویان دوره های پردیس بین الملل و نوبت دوم خوابگاه دانشجویی ملکی تعلق نمی گیرد.

۴دانشگاه صنعتی ارومیهدانشگاه به صورت محدود و بر اساس اولویت سرای دانشجویی ملکی در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد قرار می دهد.
۵دانشگاه محقق اردبیلی

به دانشجویان کارشناسی ارشد (روزانه) در سایت اصلی دانشگاه برابر سنوات مجاز خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد. (چهار نیمسال اول).

پردیس دانشگاهی سبلان نمین به دانشجویان روزانه خوابگاه دولتی بر اساس اولویت واگذار می کند.

دانشکده کشاورزی مشگین شهر تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد و در صورت امکان کمک هزینه خوابگاهی به دانشجویان اختصاص خواهد یافت.

دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان فقط به دانشجویان خواهر روزانه خوابگاه دولتی واگذار می کند.

دانشگاه تعهدی بر واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره شبانه ندارد.

در صورت امکان و فراهم شدن، خوابگاه خودگردان) واگذار خواهد شد. تعداد محدودی خوابگاه متأهلی به دانشجویان متأهل براساس اولویت بندی واگذار خواهد شد.

۶دانشگاه اصفهان

اولویت واگذاری خوابگاه دانشجویان، پسر و دختر مجرد و غیر بومی است. دانشگاه نسبت به تامین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، شاغل، پردیس، مجازی، پسادکتری و دانشجویانی که مسافت محل زندگی آنها تا دانشگاه کمتر از ۸۰ کیلومتر است تعهدی ندارد ولی در صورت وجود اسکان ،تقاضا بررسی می شود.

خوابگاه دانشجویان نوبت دوم تحت حمایت صندوق رفاه دانشجویان نیست لذا تعیین مبالغ آن به عهده دانشگاه است.

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برای برادران در طول سنوات مجاز تحصیلی، خوابگاه واقع در خارج از سایت اصلی دانشکده به صورت خودگردان اختصاص می دهد.

۷دانشگاه کاشان

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. دانشجویان شبانه امکان استفاده از خوابگاه صندوق رفاه را نداشته و در صورت امکان از خوابگاه خودگردان با قیمت تمام شده بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون ریال برای هر ترم استفاده خواهند کرد.

دانشجویان روزانه در سال اول تحصیلی در خوابگاه های خودگردان اسکان داده می شوند. این خوابگاه ها در مجموعه دانشگاه قرار دارد و اجاره بهای آنها متغیر بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریال برای یک نیمسال تحصیلی است.

اجاره بها با توجه به ظرفیت اتاق و نوع سرا مشخص می شود. در سال دوم به بعد، در صورت داشتن ظرفیت خالی، دانشجویان روزانه در خوابگاه های صندوق رفاه اسکان داده می شوند.

۸دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه فاقد خوابگاه است.
۹پژوهشکده مطالعات واژه گزینی (تهران)پژوهشکده خوابگاه ندارد.
۱۰پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمیپژوهشگاه دارای خوابگاه است.
۱۱پژوهشگاه رنگپژوهشگاه مسئولیتی جهت خوابگاه پذیرفته شدگان ندارد.
۱۲پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریامکان اقامت برای خواهران فراهم است.
۱۳دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه برای تأمین خوابگاه دانشجویی در دوره روزانه کارشناسی ارشد، تعهد واگذاری خوابگاه ندارد، لیکن اولویت استفاده از خوابگاه (با توجه به امکانات محدود دانشگاه) بر حسب رتبه قبولی متقاضیان، به تدریج و براساس ظرفیت خالی دانشگاه خواهد بود. در صورت امکان تأمین خوابگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ۴ نیمسال (با پرداخت نقدی اجاره بها با نرخ مصوب) حق استفاده از خوابگاه را خواهند داشت.

دانشگاه امکان تأمین خوابگاه برای دوره های نوبت دوم، آموزش مجازی، پردیس دانشگاهی، دانشجویان شاغل، بورسیه، غیرروزانه و بومی (استان های تهران و البرز) را ندارد.

دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۱۴دانشگاه تهراندانشگاه در دوره های نوبت دوم فاقد خوابگاه است.
۱۵دانشگاه جامع امام حسین (ع)به کلیه دانشجویان برادر غیر بومی خوابگاه مجردی تعلق می گیرد و دانشگاه تعهدی برای خوابگاه دانشجویان خواهر ندارد.
۱۶دانشگاه خوارزمی

اسکان ورودی های جدید صرفا برای دانشجویان غیر بومی نوبت روزانه امکان پذیر است.

دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان نوبت دوم، آموزش مجازی، پردیس و دانشجویان دارای بعد مسافت استان های البرز و تهران ندارد.

۱۷دانشگاه شاهد

به کلیه دانشجویان روزانه، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی مجردی واگذار می شود.

به کلیه دانشجویان شهریه پرداز، میهمان، شاغل، بورسیه، در صورت داشتن ظرفیت و امکانات و تاییدیه کمیته اسکان، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی واگذار می شود.

۱۸دانشگاه شهید بهشتی

خوابگاه به ساکنان شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز تعلق نمی گیرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلان است.

دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان شبانه، پردیس، مجازی، مهمان و انتقالی ندارد.

برای دانشجویان ترم ۵ دوره کارشناسی ارشد از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ امکان تخصیص خوابگاه وجود ندارد.

۱۹دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایراندانشگاه دارای خوابگاه رایگان در شهر تهران و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به دانشگاه است. خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم تعلق نمی گیرد.
۲۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه متعهد ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه به نرخ مصوب دولتی در طول سنوات مجاز تحصیل (کارشناسی ارشد ۵ ترم از بدو ورود) است و در صورتیکه دانشگاه دانشجویی را در سنوات غیرمجاز تشخیص دهد، موضوع تعرفه های سنوات اعمال خواهد شد.

دانشگاه هیچگونه تعهدی در خصوص تامین خوابگاه (با قیمت مصوب) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با وضعیت نوبت دوم، بین الملل و پردیس ندارد.

۲۱دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

با توجه به محدودیت امکانات خوابگاهی، تخصیص خوابگاه به دانشجویان روزانه برحسب اولویت رتبه های ورودی خواهد بود.

برای دانشجویان نوبت دوم امکانات خوابگاهی وجود ندارد.

۲۲دانشگاه صنعتی شریف

تامین خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیربومی به استثنای دانشجویان پردیس خودگردان و ساکنین شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز، با توجه به اولویت ها در قالب محدودیت های دانشگاه امکان پذیر است.

حداکثر زمان برخورداری از امکانات خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی است.

به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه برای دانشجویان شبانه وجود ندارد. متقاضیان حایز شرایط استفاده از خوابگاه باید نسبت به پرداخت ودیعه اقدام کنند و اجاره بهای هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه پرداخت کنند.

اسکان در خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف تابع شرایط روز پاندمی کووید ۱۹ و مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد پیشگیری کرونای دانشگاه خواهد بود.

۲۳دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه دارای خوابگاه مجردی در تهران و شاهین شهر و خوابگاه متاهلی صرفا در شاهین شهر است. (با رعایت مقررات وزارت دفاع)

به دانشجویان روزانه غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت اسکان و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان شبانه در واحد تهران خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه فاقد امکانات خوابگاهی در واحد شیراز است.

۲۴دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجویان دوره روزانه کارشناسی ارشد با رتبه های زیر ۱۰۰ از اولویت واگذاری خوابگاه برخوردار خواهند شد. سایر دانشجویان دوره روزانه (با اولویت دانشجویان دختر) درصورت وجود ظرفیت اسکان داده خواهند شد.

دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان شبانه، مهمان، انتقالی، بورسیه و شاغل ندارد و درصورت امکان درخوابگاه های خودگردان اسکان داده خواهند شد.

به دلیل محدودیت ظرفیت به دانشجویان ساکن در استانهای تهران و البرز یا استفاده کنندگان از سهمیه پذیرش بومی خوابگاه تعلق نمی گیرد.

حداکثر زمان استفاده ازخوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه تا سقف ترم های مجاز (حداکثر ۴ نیمسال) و با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیمسال است.

دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان پردیس خودگردان ندارد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۲۵دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه برای دانشجویان روزانه (در چهار نیمسال) به تعداد محدود و با توجه به کاهش ظرفیت های اسکان ناشی از رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا در صورت وجود امکانات خوابگاهی، خوابگاه واگذار می کند.

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.

دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان دوره شبانه و پردیس خودگردان است.

واحدهای شهرستان های نور و دماوند فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی هستند.

۲۶دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیدانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تخصیص خوابگاه به دانشجویان ندارد.
۲۷دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستریدر صورت وجود امکانات و شرایط به پذیرفته شدگان نهایی آزاد و بورسیه خوابگاه مجردی با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب واگذار خواهد شد.
۲۸دانشگاه امام صادق (ع)

در واحد برادران دانشگاه در صورت فراهم بودن شرایط و وجود ظرفیت خالی به متقاضیان خوابگاه تعلق می گیرد.

پردیس خواهران واجد خوابگاه است و در اختیار پذیرفته شدگان شهرستانی قرار خواهد گرفت.

۲۹دانشگاه هنر تهران

دانشگاه برای دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ فاقد امکانات خوابگاهی است.

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.

۳۰موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیموسسه دارای دو خوابگاه ویژه خانم ها و آقایان در محدوده مرکز شهر تهران است.
۳۱دانشگاه شهرکرد

به دلیل وجود محدودیت در ظرفیت خوابگاه ها، صرفا امکان واگذاری خوابگاه به تعداد محدودی از دانشجویان دوره روزانه و با اولویت بندی مطابق با مقررات شورای خوابگاه دانشجویی دانشگاه حداکثر ۴ ترم امکان پذیر است.

امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه، میهمان، انتقالی و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفیت و برابر با مقررات شورای خوابگاه های دانشگاه.

۳۲دانشگاه بیرجند

اعطای خوابگاه های ملکی و استیجاری پردیس های دانشگاه به تمام پذیرفته شدگان غیربومی دوره روزانه

اعطای خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه در صورت کمبود ظرفیت اسکان در پردیس دانشگاه

در اختیار قراردادن خوابگاه متأهلی به صورت محدود (دانشجویان غیر بومی، دانشجو بودن زوجین، دانشجویان ممتاز، قهرمانان ورزشی و دانشجویان شاهد و ایثارگر در اولویت اسکان قرار خواهند گرفت.

اعطای خوابگاه های خودگردان به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت

۳۳دانشگاه صنعتی بیرجنددانشگاه دارای خوابگاه ملکی است.
۳۴دانشگاه تربت حیدریهدانشگاه فاقد خوابگاه ملکی بوده و دارای خوابگاه خودگردان و استیجاری (با تامین هزینه توسط دانشجو) برای خواهران و برادران است.
۳۵دانشگاه فردوسی مشهد

خوابگاه به حداکثر ۸۰ درصد دانشجویان روزانه، غیربومی و غیرشاغل که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از صد کیلومتر باشند (با رعایت اولویت بر اساس فاصله، در صورت وجود گنجایش) تعلق می گیرد.

خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم تعلق نمی گیرد؛ لکن امکان بهره برداری از خوابگاه صرفا برای پذیرفته شدگان دختر نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت، با اخذ هزینه بیشتر در خوابگاه های خودگردان بنیاد دانشگاهی واقع در پردیس دانشگاه یا خارج از پردیس دانشگاه، میسر خواهد بود.

خوابگاه متأهلی در سال نخست تحصیل، به دانشجو تعلق نمی گیرد. با توجه به محدودیت ظرفیت، خوابگاه متأهل صرفا به آن دسته از دانشجویانی اختصاص می یابد که ضمن دارا بودن شرایط عمومی، از لحاظ امتیاز، نسبت به سایر متقاضیان، برتری کسب کرده باشند. به علت محدودیت در تعداد خوابگاه متأهلی، مدت واگذاری یک سال و صرفا در بازه سنوات مجاز است.

۳۶دانشگاه نیشابوردانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است. دانشجویان می توانند از خوابگاه های تحت نظارت دانشگاه با ظرفیت محدود استفاده کنند.
۳۷دانشگاه بجنورد

دانشگاه تعهدی در خصوص تامین خوابگاه نداشته و متناسب با امکانات و ظرفیت های موجود خوابگاهی، مطابق دستوالعمل اسکان دانشجویان عمل می کند.

امتیاز اسکان برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر سه نیمسال اول تحصیل اختصاص می یابد.

۳۸دانشگاه کوثر بجنورددانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان می توانند از خوابگاه غیردولتی تحت نظارت استفاده کنند.
۳۹دانشگاه صنعت نفتامکان استفاده از خوابگاه دانشگاه برای دانشجویان وجود دارد.
۴۰دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولدانشگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد از زمان شروع تحصیل به مدت ۴ نیمسال مطابق مقررات خوابگاه واگذار می کند.
۴۱دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهاندانشگاه به کلیه دانشجویان روزانه خوابگاه می دهد.
۴۲دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

کلیه دانشجویان دختر و پسر غیر بومی در خوابگاه دولتی اسکان پیدا می کنند.

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلین است.

۴۳دانشگاه سمنانامکان تخصیص خوابگاه در طول تحصیل برای دانشجویان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی از ورودی مهرماه ۱۴۰۲ امکان پذیر است.
۴۴دانشگاه صنعتی شاهرودصرفا به دانشجویان روزانه در سنوات مجاز (حداکثر ۴ نیمسال) خوابگاه اختصاص داده خواهد شد.
۴۵دانشگاه ولایت ایرانشهر

به کلیه پذیرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتی الامکان خوابگاه تعلق می گیرد.

به کلیه پذیرفته شدگان دختر دوره شبانه حتی الامکان خوابگاه، تعلق می گیرد و به پذیرفته شدگان پسر دوره شبانه در صورت وجود ظرفیت خالی، خوابگاه اختصاص داده می شود.

۴۶دانشگاه سلمان فارسی کازروندانشگاه به همه دانشجویان دختر خوابگاه ارائه می دهد و برای دانشجویان پسر خوابگاه به صورت خودگردان است.
۴۷دانشگاه شیرازدانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجویان دختر و پسر واحد پردیس بین الملل (خودگردان) معذور است.
۴۸دانشگاه صنعتی شیرازاولویت در واگذاری خوابگاه با رتبه های برتر است.
۴۹دانشگاه هنر شیرازدانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه اعم از دولتی، خصوصی، خودگردان است و هیچگونه تعهدی نسبت به تامین و اسکان دانشجویان غیر بومی در خوابگاه های سطح شهر را ندارد.
۵۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزویندانشگاه فقط برای ۳۰ درصد از دانشجویان جدید الورود غیربومی در مقطع کارشناسی ارشد و با رعایت اولویت بندی، خوابگاه ارائه می دهد.
۵۱دانشگاه صنعتی قمدانشگاه فاقد امکانات خوابگاه ملکی است، نیاز دانشجویان، از طریق خوابگاه های خودگردان عمدتا تامین خواهد شد.
۵۲دانشگاه صنعتی کرمانشاهخوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه
۵۳دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علاوه بر دوره های روزانه، امکان اسکان و ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد را هم فراهم کرده است.
۵۴دانشگاه گلستاندانشگاه فاقد خوابگاه دولتی بوده و دارای خوابگاه خصوصی تحت نظارت دانشگاه برای خواهران و برادران است.
۵۵دانشگاه گیلانبه دلیل محدودیت در ظرفیت اسکان، واگذاری خوابگاه مجردی به متقاضیان کارشناسی ارشد روزانه و غیربومی به شرط ثبت تقاضا و بر اساس اولویت، انجام خواهد شد.
۵۶دانشگاه لرستان

دانشگاه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت ۴ نیمسال خوابگاه واگذار می کند.

به دانشجویان دوره پردیس خودگردان دانشگاه در صورت ظرفیت خوابگاه تعلق می گیرد.

۵۷دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملدانشگاه فاقد خوابگاه است.
۵۸دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

به دانشجویان روزانه با مسافت کمتر از ۸۰ کیلومتر، دوره شبانه و پردیس خودگردان خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه دارای خوابگاه متأهلی نیست.

۵۹دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر)دانشگاه فاقد خوابگاه است و تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارد و می تواند به خوابگاه های خودگردان معرفی کند.
۶۰دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه دارای امکانات رفاهی شامل خوابگاه است.
۶۱دانشگاه مازندرانبا توجه به کمبود خوابگاه دانشجویی، اولویت اسکان با دانشجویان غیر بومی است.
۶۲دانشگاه اراکورودی های روزانه دارای خوابگاه و شبانه فاقد خوابگاه است.
۶۳دانشگاه تفرشبه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد تا پایان نیمسال چهارم خوابگاه تعلق خواهد گرفت. در صورت وجود ظرفیت خالی امکان استفاده از خوابگاه برای نیمسال پنجم نیز وجود خواهد داشت.
۶۴دانشگاه صنعتی اراکخوابگاه ملکی برای دانشجویان دختر موجود است. خوابگاه خودگردان غیردولتی برای دانشجویان پسر موجود است.
۶۵مرکز آموزش عالی محلاتمرکز دارای خوابگاه استیجاری است.
۶۶دانشگاه صنعتی همداندانشگاه فاقد خوابگاه تملکی است و دانشجویان می توانند از خوابگاه های خودگردان زیر نظارت دانشگاه استفاده کنند.
۶۷دانشگاه ملایر

به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دوره روزانه تا ۴ نیمسال خوابگاه تعلق می گیرد.

به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دوره شبانه تا ۴ نیمسال بر اساس قیمت مصوب خوابگاه های خودگردان، خوابگاه تعلق می گیرد.

۶۸دانشگاه اردکاندانشگاه دارای ظرفیت محدود خوابگاه استیجاری خودگردان است.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ می توانند با توجه به شرایط اعلامی از سوی دانشگاه ها، تا شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات