اعلام شهریه ارشد غیرروزانه دانشگاه تهران ۱۴۰۲

مبالغ شهریه دوره های شهریه پرداز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با افزایش ۲۵درصدی اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، مطابق اطلاعیه این دانشگاه، شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مصوب مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیات امنای دانشگاه تهران اعلام گردید.

شهریه ارشد پردیس دانشگاه تهران ۱۴۰۲

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پردیس های خودگردان کیش، البرز، ارس، قشم و کاسپین ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه تهران با افزایش ۲۵ درصدی مطابق جدول زیر است:

شهریه دانشجویان ارشد پردیس خودگردان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه تهران (به ریال)

گروه آموزشیشهریه ثابتواحد نظریواحد عملی جبرانی نظریجبرانی عملی
پایان نامه
علوم انسانی و علوم رفتاری۸۶,۹۵۴,۴۱۸۸,۶۹۵,۴۴۰۱۱,۰۶۶,۹۲۵۴,۷۴۲,۹۶۷۷,۱۱۴,۴۵۴۲۱,۷۳۸,۶۰۵
سایر گروه ها۱۰۶,۷۱۶,۷۸۵۸,۶۹۵,۴۴۲۱۱,۰۶۶,۹۲۷۴,۷۴۲,۹۶۷۷,۱۱۴,۴۵۴۲۱,۷۳۸,۶۰۵

 

توجه: شهریه دانشجویان ایرانی انتقال خارج به داخل، دانشجویان پذیرفته شده در دوره های مشترک در کلیه واحدهای دانشگاه و نیز شهریه مقطع دکتری دوره بین الملل و مجازی ارشد پردیس کیش و ارس معادل تعرفه جداول فوق محاسبه می‌گردد.

شهریه ارشد شبانه و مجازی دانشگاه تهران ۱۴۰۲

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم (شبانه) و آموزش الکترونیکی (مجازی) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه تهران با افزایش ۲۵ درصدی مطابق جدول زیر است:

شهریه دانشجویان ارشد نوبت دوم و مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه تهران (به ریال)

دورهگروه آموزشیشهریه ثابتهر واحد متغیر نظریهر واحد متغیر عملی
هر واحد پایان نامه
نوبت دوم

علوم انسانی و علوم رفتاری۲۵,۴۴۷,۰۴۲۴,۵۱۰,۹۱۰۶,۷۸۳,۵۸۳۱۶,۹۴۱,۷۳۸
سایر گروه ها۲۸,۲۳۶,۲۳۱۶,۷۸۶,۱۹۹۱۰,۱۵۸,۱۵۵۱۶,۹۴۱,۷۳۸
آموزش الکترونیکی (مجازی)

علوم انسانی و علوم رفتاری۲۲,۸۹۸,۸۹۵۶,۵۴۵,۲۹۸۶,۵۴۵,۲۹۸.
سایر گروه ها۲۵,۳۷۸,۱۷۵۸,۱۸۱,۶۲۱۸,۱۸۱,۶۲۱.

 

  • شهریه دوره کهاد برابر دروس کارشناسی ارشد مطابق مصوبات هیئت امنای دانشگاه می باشد.

  • شهریه دوره‌های روزانه اتباع افغانستان ارشد از طریق کنکور ۸۰ درصد شهریه فوق می باشد.

  • دانشجویان مقطع ارشد دوره روزانه برای نیمسال های مازاد به سقف مجاز تحصیل، مطابق جدول فوق هزینه پرداخت می کنند.

شهریه ارشد میهمان و انتقالی دانشگاه تهران ۱۴۰۲

شهریه دانشجویان میهمان و انتقالی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه تهران مطابق جدول زیر است:

شهریه دانشجویان ارشد میهمان و انتقالی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه تهران (به ریال)

گروه آموزشیشهریه ثابتواحد نظریواحد عملی جبرانی نظریجبرانی عملی
پایان نامه
علوم انسانی و علوم رفتاری۸۶,۹۵۴,۴۱۸۸۶۹۵,۴۴۰۱۱,۰۶۶,۹۲۵۴,۷۴۲,۹۶۷۷,۱۱۴,۴۵۴۲۱,۷۳۸,۶۰۵
سایر گروه ها۱۰۶,۷۱۶,۷۸۵۸,۶۹۵,۴۴۲۱۱,۰۶۶,۹۲۷۴,۷۴۲,۹۶۷۷,۱۱۴,۴۵۴۲۱,۷۳۸,۶۰۵

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات