پارسه

انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه اراک ۱۴۰۳

فراخوان و شیوه نامه دانشگاه اراک برای پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه اراک بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان از میان دانشجویان و دانش آموختگان حائز شرایطِ مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های دولتی سراسری کشور برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در مقطع کارشناسی ارشد طبق شیوه نامه زیر بدون آزمون ورودی دانشجو می‌پذیرد.

زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک

شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه اراک

۱. پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد فقط برای دانشجویان یا دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته ممکن است و دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته نمی‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.

۲. دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی نمی‌توانند بدون آزمون وارد مقطع کارشناسی ارشد بشوند.

۳. پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد فقط در اولین سال تحصیلی پس از دانش آموختگی از دوره کارشناسی پیوسته و صرفاً یکبار امکانپذیر است. بنابراین، دانش آموختگانی که از زمان اتمام تحصیل ایشان بیش از یک نیمسال تحصیلی گذشته است مجاز به استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون نیستند.

۴. فقط دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های سراسری دولتی (روزانه و شبانه) می‌توانند در فراخوان بدون آزمون دانشگاه اراک شرکت کنند و دانشگاه از پذیرش دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های آزاد، فنی و حرفه ای، پیام نور، علمی- کاربردی، و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی معذور است.

۵. دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه اراک باید تا پایان نیم سال ششم مقطع کارشناسی پیوسته به لحاظ معدل کل جزو ٪۳۰ دانشجویان برتر رشته-ورودی خود و دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های دولتی سراسری غیر از دانشگاه اراک باید تا پایان نیم سال ششم مقطع کارشناسی پیوسته جزو ٪۲۰ دانشجویان برتر رشته-ورودی خود باشند.

تبصره: طبق مصوبۀ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک، معدل کل هم تراز نشده شش نیم سال نخستِ متقاضیان در رشته‌های دانشکده‌های فنی و مهندسی و علوم پایه باید حداقل ۱۵ و در رشته‌های سایر دانشکده‌ها حداقل ۱۶ باشد. دانشگاه اراک، در صورت لزوم، برای همتراز کردن معدل دانشجویان دانشگاه‌های گوناگون از سامانۀ همترازی معدل سازمان سنجش آموزش کشور استفاده می‌کند.

۶. متقاضیان باید تا پایان نیمسال ششم مقطع کارشناسی پیوسته حداقل سه-چهارم واحدهای دوره کارشناسی را گذرانده باشند (شامل دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال ۱۳۹۸ به شرطی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ دانش آموخته شده باشند؛ یعنی در این نیمسال دانشجو بوده اند)؛ و نیز شامل دانشجویان ورودی مهر و بهمن، ۱۳۹۹ مهر ۱۴۰۰ که حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ دانش آموخته شوند). اگر میزان سه-چهارم واحدهای گذرانده رشته تا پایان نیم سال ششم عددی غیرصحیح باشد، آن عدد به سمت پایین گرد و به عدد صحیح تبدیل می‌شود.

۷. تبصره: متقاضیانی که در زمان تشکیل غیرحضوری کلاس‌ها به علت کرونا، در سال تحصیلی ۱۳۹۹ و، ۱۴۰۰ تعدادی از واحدهای خود را حذف کردهاند، در صورتی که با احتساب این واحدهای حذفی، تعداد واحدهای گذرانده‌شان به سه چهارم کل واحدها می‌رسد، درخواست شان قابل بررسی خواهد بود و البته تایید نهایی این متقاضیان، منوط به تایید پرتال سازمان سنجش خواهد بود.

۸. متقاضی باید تا پایان شهریور ۱۴۰۳ حداکثر طی هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود.

تبصره ۱: برای دانشجویان تحصیل هم زمان، به استناد «آیین نامۀ تحصیل هم زمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان»، مدت تحصیل ده نیم سال است و ایشان می‌توانند در رشته‌ای که سایر شرایط آیین نامه را داشته باشند از تسهیلات مربوط بهره‌مند شوند.

تبصره ۲: برای دانشجویانی که در طرح کارورزی / کارآموزی بلندمدت در دوره کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده اند، به تناسب دوره کارورزی (۳ تا ۱۲ ماه) مدت مجاز حداکثر ده نیم سال تحصیلی است.

تبصره ۳: برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در دوره‌های فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها) شرکت کرده اند، مدت مجاز حداکثر نُه نیم سال تحصیلی است و رتبه‌بندی نام بردگان مطابق بند ۱-۳ ماده ۳ آیین نامۀ وزارت عتف و بدون احتساب واحدهای درسی دوره فرعی صورت می‌گیرد.

تبصره ۴: برای بانوانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده‌اند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات با تأیید دانشگاه استفاده کرده اند، مدت مجاز حداکثر ده نیم سال تحصیلی است.

تبصره ۵: برای دانشجویان مهمان، انتقالی، یا تغییر رشته، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم حداکثر هشت نیم سال است و مقایسه متقاضیان برای رتبه‌بندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی صورت می‌گیرد که بیشترین واحد درسی خود را با آنان گذرانده اند.

تبصره ۶: برای دانشجویان مشمول تبصره‌های ۱ و ۲ و ۴ این بخش که در مدت نُه یا ده نیمسال دانش آموخته می‌شوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیم سال ایشان با گذراندن سه-چهارم واحدهای درسی مصوب با معدل شش نیم سالِ اولِ دانشجویان هم رشته‌ای مقایسه می‌شود که بیشترین واحدهای درسی خود را با ایشان گذرانده اند.

تبصره ۷: برای دانشجویانی که بر اساس برنامۀ درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مدت نُه یا ده نیم سال دانش آموخته می‌شوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیم سال ایشان با گذراندن سه -چهارم واحدهای درسی مصوب بررسی می‌شود.

تبصره ۸: دانشگاه مدارک آن دسته از متقاضیان را که در طول شش نیم سال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ معدل کل در مقایسه با معدل کل هشت نیم سالِ دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزو بیست درصد برتر باشند برای پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد همان سال به صورت مازاد بر ظرفیت بررسی می‌کند. 

۹. متقاضیان می‌توانند هنگام ثبت نام حداکثر سه رشته-گرایش مرتبط با رشتۀ مقطع کارشناسی پیوستۀ خود را با اولویت مورد نظر خود انتخاب و در فرم ثبت نام (فرم شماره ۱) وارد کنند. پذیرش متقاضیان در رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ایشان با تشخیص گروه آموزشی مربوط در دانشگاه اراک و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکانپذیر است.

۱۰. متقاضیان پذیرش بدون آزمون دانشگاه اراک نباید دارای حکم محکومیت در کمیته‌های انضباطی دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی خود باشند.

۱۱. دانشجویان حائز رتبه‌های یک تا پانزده مرحلۀ نهایی المپیاد علمی-دانشجویی کشور می‌توانند جهت بهره مندی از تسهیلات پذیرش بدون آزمون دانشگاه اراک به صورت مازاد بر ظرفیت اقدام کنند.

۱۲. اتباع غیرایرانی (مقیم ایران) نمی‌توانند از سهمیۀ پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ استفاده کنند.

۱۳. ظرفیت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در هر رشته برابر با ٪۴۰ ظرفیت پذیرش روزانۀ با آزمونِ آن رشته در دانشگاه است (۴۰٪ ظرفیت روزانۀ اعلام شده در دفترچۀ کنکور کارشناسی ارشد): دو-سومِ نخست این ظرفیت به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه اراک و یک-سوم باقی مانده به دانشجویان و دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها اختصاص دارد.

۱۴. نتایج اولیۀ بررسی درخواست‌های پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک تا مرداد ماه ۱۴۰۳ در وبگاه دانشگاه اراک اعلام خواهد شد. 

۱۵. اعلام پذیرش اولیه از طرف دانشگاه به معنای پذیرش قطعی و نهایی نیست و هیچ حقی برای متقاضی جهت ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ایجاد نمی‌کند. پس از پذیرش اولیۀ دانشگاه، مشخصات و سوابق متقاضیان باید طی دو مرحله به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور نیز برسد: در مرحلۀ اول، سوابق آموزشی و علمی متقاضیان باید در سازمان سنجش
آموزش کشور تأیید شوند و در مرحلۀ دوم، صلاحیت عمومی ایشان باید به تأیید دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجو در سازمان سنجش آموزش کشور برسد. ثبت نام قطعی و نهایی متقاضیان صرفاً پس از تأیید در تمام مراحل مذکور ممکن خواهد بود و دانشگاه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل پیش از دریافت تأییدیه‌های سازمان سنجش آموزش کشور معذور است.

۱۶. هر دانشجو صرفاً می‌تواند به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام کند. دانشجویانی که موفق به اخذ پذیرش از چند دانشگاه شده اند، می‌باید فقط در یک دانشگاه ثبت نام کنند و پیش از آنکه دانشگاه اطلاعات ایشان را برای بررسی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور ثبت کند، سریعاً از پذیرش در سایر دانشگاه‌ها به طور رسمی با ارسال فرم انصراف دهند. تمام عواقب ناشی از عدم اعلام انصراف کتبی و رسمی به دانشگاه اراک در موعد مقرر به عهده شخص دانشجو است و گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۷. پذیرفتگان کارشناسی ارشد بدون کنکور، فارغ از آنکه در مقطع کارشناسی دانشجوی دوره روزانه بوده‌اند یا شبانه، پس از پذیرش بدون آزمون در این فراخوان در دوره روزانۀ مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام خواهند شد.

۱۸. پذیرفتگان بدون آزمون، به محض ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد، مشمول مقررات آموزشی دانشگاه می‌شوند و به تبع آن، در صورت انصراف از تحصیل، مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی خواهند شد.

۱۹. پذیرفتگان نهایی بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک در سال اول تحصیل از بستۀ تشویقی استعدادهای درخشان دانشگاه برخوردار خواهند شد. (استمرار بهره مندی از این بسته در سال دوم تحصیل منوط به کسب رتبۀ ۱ در سال اول در رشته-ورودی خواهد بود.)

۲۰. در هر زمان (حتی در زمان دانش آموختگی متقاضی) اگر مشخص شود که فرد پذیرش شده فاقد شرایط آیین نامۀ مربوط بوده است یا مدارک ارسال شده فاقد اصالت اند، پذیرش ایشان لغو می‌شود و عواقب ناشی از آن بر عهده خود متقاضی خواهند بود. به همین دلیل، از متقاضیان گرامی درخواست می‌شود که، ضمن مطالعۀ دقیق آیین نامۀ پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد و شیوه نامۀ حاضر، در صورت‌ عدم احراز شرایط مندرج در آن‌ها از ارسال مدارک به گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک خودداری کنند.

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۴۰۳ دانشگاه اراک

۱. تکمیل فرم شماره ۱ به صورت تایپ شده و امضاشده (ابتدا مشخصات خود را در فایل Word فرم در بخش مشخص شده تایپ کنید، سپس فایل کامل آن را چاپ و بخش مربوط به خود، با خودکار آبی امضا کنید و عکس پرسنلی را در محل کادر عکس، الصاق نمایید)؛ (دانشگاه اراک به فرم‌هایی که به شکل دستی تکمیل شده باشند، فرم‌های مخدوش یا دارای خط خوردگی، و فرم‌های بدون امضا به هیچوجه ترتیب اثر نخواهد داد.)

۲. تکمیل فرم شماره ۲ به صورت تایپ شده و چاپ شده در سربرگ رسمی دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی پیوسته با مهر و امضای مدیریت کل امور آموزشی یا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه و شماره و تاریخ ثبت در دبیرخانۀ دانشگاه (مختص متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی سراسری غیر از دانشگاه اراک) (دانشگاه اراک به فرم‌های که به شکل دستی تکمیل شده باشند، فرم‌های مخدوش یا دارای خط خوردگی، فرم‌های بدون شماره ثبت، و فرم‌هایی که در سربرگ رسمی دانشگاه محل تحصیل چاپ نشده باشند به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد).

۳. ریزنمرات مقطع کارشناسی پیوسته.

۴. تصویر گواهینامۀ دانش آموختگی مقطع کارشناسی پیوسته (مختص متقاضیان دانش آموخته).

۵. یک قطعه عکس پرسنلی (۳×۴) (حتماً در فرم شماره ۱ در کادر مشخص، الصاق شود).

۶. تصویر کارت ملی و صفحۀ اول شناسنامه (تصویر صفحۀ اول شناسنامه به گونه‌ای باشد که شماره سریال شناسنامه در آن مشخص باشد).

۷. یک عدد کاور A۴. (کل مدارک نهایتاً درون کاور قرار داده شود)

۸. واریز مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بابت هزینۀ تشکیل و بررسی پرونده اولیه برای متقاضیان کارشناسی ارشد به شمار ه حساب درآمدهای دانشگاه اراک در بانک مرکزی (ثبت شناسۀ واریز هنگام واریز مبلغ ضروری است.) پس از واریز وجه مذکور، متقاضیان باید اصل فیش پرداختی را ضمیمۀ سایر مدارک مورد نیاز کنند. (واریز از طریق همراه بانک و نیز عابربانک، مورد پذیرش نمی‌باشد).

نحوه و زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه اراک

مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام باید به صورت پستی یا حضوری به دفتر مدیریت گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک تحویل داده شوند. 

نحوه ارسال مدارک

۱- متقاضیان دانشگاه اراک:
به صورت حضوری روزهای شنبه؛ سه شنبه؛ چهارشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ در مهلت مقرر مدارک خود را به دفتر هدایت استعدادهای درخشان واقع ساختمان دکتر قریب تحویل نمایند. (از تحویل مدارک ثبت نام به سایر واحدهای آموزش اکیداً خودداری شود).

۲- متقاضیان سایر دانشگاه ها:
مدارک خود را به صورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز با ذکر موارد زیر بر پشت پاکت

«نام و نام خانوادگی-نام دانشگاه محل تحصیل-دانشکده-رشته و گرایش» به آدرس زیر ارسال نمایید.

نشانی پستی: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک (پردیس سردشت)، ساختمان دکتر قریب، طبقۀ اول، دفتر مدیریت گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان. کد پستی: ۳۸۴۸۱۷۷۵۸۴

نکات بسیار مهم

۱. مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی به عهده متقاضی بوده و در صورت‌ عدم صحت، دانشگاه اراک هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

۲. مبلغ واریز شده به هیچ وجه به متقاضی عودت داده نخواهد شد.

۳. مدارک ارسال شده به هیچ وجه به متقاضی عودت داده نخواهد شد.

۴. به مدارک ناقص و ارسال شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵. پذیرش اولیه از طریق سایت دانشگاه اراک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

*با توجه به شرایط و ماهیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می‌شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند.

رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه اراک

رشته و گرایش‌های دارای پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشند:رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه اراک رشته های ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه اراک رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه اراک 1403 رشته های بدون آزمون ارشد ۱۴۰۳ دانشگاه اراک لیست رشته های ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه اراک لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه اراک لیست رشته های ارشد بدون آزمون دانشگاه اراک 1403

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات