/معرفی گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ (کد ۱۱۶۱)

۱۳۹۸-۵-۱۱ ۱۷:۵۶:۲۳ +۰۴:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻣﻴﻦ|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ فرماندهی و مدیریت انتظامی (کد ۱۱۶۰)

۱۳۹۸-۵-۱۱ ۱۷:۵۶:۵۰ +۰۴:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی برگزار [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته مطالعات دفاعی استراتژیک (کد ۱۱۵۴)

۱۳۹۸-۴-۶ ۱۲:۵۱:۵۷ +۰۴:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی، استراتژیک|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته مطالعات دفاعی استراتژیک برگزار شد. [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته مدرسی معارف اسلامی (کد ۱۱۵۲)

۱۳۹۸-۵-۱۱ ۱۷:۵۷:۴۷ +۰۴:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، ادیان و عرفان|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته مدرسی معارف اسلامی برگزار شد. [...]