//کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک (کد ۱۱۵۵)

1397/11/1 15:45:401 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک|

مجموعه اطلاعات استراتژیك یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک (کد ۱۱۵۵)

1398/8/28 13:16:439 دی, 1391|کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]