//کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات (کد ۱۱۴۷)

۱۳۹۸-۴-۶ ۱۲:۵۱:۱۳ +۰۴:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات برگزار [...]

دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات (کد ۱۱۴۷)

۱۳۹۷-۲-۶ ۱۴:۲۲:۵۱ +۰۴:۳۰۶ فروردین, ۱۳۹۷|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات|

کاربران گرامی سایت کارشناسی ارشد مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات (کد ۱۱۴۷)

۱۳۹۷-۱۱-۱ ۱۵:۱۸:۳۰ +۰۳:۳۰۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات|

مجموعه اطلاعات و حفاظت اطلاعات یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات (کد ۱۱۴۷)

۱۳۹۸-۸-۲۸ ۱۲:۱۱:۳۸ +۰۳:۳۰۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]