//کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی (کد ۱۱۶۰)

1397/11/1 16:04:051 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی|

مجموعه فرماندهی و مدیریت انتظامی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی (کد ۱۱۶۰)

1398/8/28 14:59:339 دی, 1391|کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]