//کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی (کد ۱۱۵۳)

1397/11/1 15:29:582 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی|

مجموعه مدیریت اطلاعاتی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات (کد ۱۱۵۳)

1398/8/28 13:05:119 دی, 1391|کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]