صفحه اصلی/معرفی گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد/کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی (کد ۱۱۵۳)

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۷:۳۳:۲۷۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی|

مجموعه مدیریت اطلاعاتی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات (کد ۱۱۵۳)

۱۳۹۸/۸/۲۸ ۹:۳۵:۱۱۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]

Go to Top