رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی (کد ۱۱۵۳)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۴۴:۵۲۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی|

مجموعه مدیریت اطلاعاتی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات (کد ۱۱۵۳)

۱۳۹۹/۹/۱۲ ۱۰:۳۱:۴۹۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 1400 که از سوی سازمان [...]

Go to Top