رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحران (کد ۱۱۵۷)

۱۳۹۹/۹/۱۳ ۸:۵۵:۱۲۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت بحران|

مجموعه مدیریت بحران یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحران (کد ۱۱۵۷)

۱۳۹۹/۹/۱۲ ۱۰:۳۹:۰۲۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد مدیریت بحران, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 1400 که از سوی سازمان [...]

Go to Top