رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی (کد ۱۱۴۵)

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۷:۰۴:۲۴۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد امور فرهنگی|

مجموعه امور فرهنگی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی (کد ۱۱۴۵)

۱۳۹۸/۸/۲۸ ۸:۳۴:۱۰۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد امور فرهنگی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]

Go to Top