رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی (کد ۱۱۴۵)

1397/11/1 15:26:242 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد امور فرهنگی|

مجموعه امور فرهنگی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی (کد ۱۱۴۵)

1398/8/28 12:04:109 دی, 1391|کارشناسی ارشد امور فرهنگی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]