رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی (کد ۱۱۴۵)

۱۳۹۹/۹/۱۷ ۸:۰۱:۳۲۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد امور فرهنگی|

مجموعه امور فرهنگی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی (کد ۱۱۴۵)

۱۳۹۹/۹/۱۲ ۹:۲۴:۵۲۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد امور فرهنگی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 1400 که از سوی سازمان [...]

Go to Top