//کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو (کد ۱۱۲۹)

1397/11/1 14:46:582 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو|

مجموعه زبان و ادبیات اردو یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو (کد ۱۱۲۹)

1398/8/27 14:10:149 دی, 1391|کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]