//کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 2

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۲) (کد ۱۱۵۰)

1397/11/1 15:44:242 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 2|

مجموعه مدیریت دفاعی (2) یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۲) (کد ۱۱۵۰)

1398/8/28 12:45:549 آذر, 1391|کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 2, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]