//کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی (کد ۱۱۲۵)

1397/11/1 14:51:222 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی|

مجموعه مدیریت جهانگردی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]