صفحه اصلی/معرفی گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد/کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی (کد ۱۱۲۵)

۱۳۹۸/۱۱/۹ ۸:۴۰:۱۶۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی|

مجموعه مدیریت جهانگردی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

Go to Top