رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی (کد ۱۱۴۴)

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۷:۰۰:۳۳۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت دریایی|

مجموعه مدیریت دریایی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی (کد ۱۱۴۴)

۱۳۹۸/۸/۲۸ ۸:۲۹:۵۱۲ آذر, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد مدیریت دریایی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]

Go to Top