رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱)

1397/11/1 15:01:092 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مطالعات جهان|

مجموعه مطالعات جهان یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱)

1398/8/27 14:47:439 دی, 1391|کارشناسی ارشد مطالعات جهان, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]