رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱)

۱۳۹۷-۱۱-۱ ۱۵:۰۱:۰۹ +۰۳:۳۰۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مطالعات جهان|

مجموعه مطالعات جهان یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱)

۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۱:۱۸:۵۹ +۰۳:۳۰۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد مطالعات جهان, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 98 که از سوی سازمان [...]