رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی (کد ۱۲۱۹)

۱۳۹۷-۱۱-۱ ۱۶:۲۹:۳۴ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد علوم شناختی|

مجموعه علوم شناختی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم پایه [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی (کد ۱۲۱۹)

۱۳۹۸-۸-۲۸ ۱۶:۵۳:۵۴ +۰۳:۳۰۱۴ فروردین, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد علوم شناختی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]