رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعاتی (کد ۱۲۲۰)

۱۳۹۹/۹/۱۶ ۱۰:۲۵:۰۶۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی|

مجموعه علوم اطلاعاتی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم پایه [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی (کد ۱۲۲۰)

۱۳۹۹/۹/۱۱ ۷:۲۱:۰۷۱۴ فروردین, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 1400 که از سوی سازمان [...]

Go to Top