رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعاتی (کد ۱۲۲۰)

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳:۲۴:۵۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی|

مجموعه علوم اطلاعاتی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم پایه [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی (کد ۱۲۲۰)

۱۳۹۸/۸/۲۸ ۱۳:۳۱:۰۵۱۴ فروردین, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]

Go to Top