رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر (کد ۱۲۰۹)

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۵:۴۴۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر|

مجموعه علوم كامپیوتر یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم پایه [...]

Go to Top