رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷)

۱۳۹۹/۹/۱۵ ۱۱:۳۸:۱۸۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر|

مجموعه مهندسی كامپیوتر یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه فنی و [...]

Go to Top