//کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس (کد ۱۳۶۴)

1397/11/1 19:41:131 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس|

مجموعه طراحی پارچه و لباس یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس (کد ۱۳۶۴)

1398/8/30 14:02:119 دی, 1391|کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]