رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته فرش (کد ۱۳۶۳)

۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۱:۲۲:۱۹۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد فرش|

مجموعه فرش یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه هنر در آزمون [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد فرش (کد ۱۳۶۳)

۱۳۹۸/۸/۳۰ ۱۰:۲۷:۴۴۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد فرش, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]