//کارشناسی ارشد نمایش عروسکی

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی (کد ۱۳۵۶)

۱۳۹۷-۱۱-۱ ۱۹:۲۲:۱۴ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد نمایش عروسکی|

مجموعه نمایش عروسكی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه هنر در [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد نمایش عروسکی (کد ۱۳۵۶)

۱۳۹۷-۱۰-۱۰ ۱۷:۲۴:۲۰ +۰۳:۳۰۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد نمایش عروسکی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 98 که از سوی سازمان [...]