//کارشناسی ارشد نمایش عروسکی

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی (کد ۱۳۵۶)

1397/11/1 19:22:141 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد نمایش عروسکی|

مجموعه نمایش عروسكی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه هنر در [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد نمایش عروسکی (کد ۱۳۵۶)

1398/8/30 13:18:569 دی, 1391|کارشناسی ارشد نمایش عروسکی, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]