صفحه اصلی/دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (کد ۱۵۰۷)

۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۹:۱۴:۳۲۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته بهداشت و كنترل كیفی مواد [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته ایمنی‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۶)

۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۹:۱۵:۳۲۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته ایمنی‌شناسی دامپزشکی برگزار شد. داوطلبان [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۹:۱۵:۵۲۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته باکتری‌شناسی دامپزشکی برگزار شد. داوطلبان [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته بافت‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۴)

۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۹:۱۶:۲۳۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته بافت‌شناسی دامپزشکی برگزار شد. داوطلبان [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته قارچ‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۳)

۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۹:۱۶:۳۹۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته قارچ‌شناسی دامپزشکی برگزار شد. داوطلبان [...]

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ رشته انگل‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۱)

۱۳۹۸/۴/۱۶ ۱۹:۱۷:۳۵۱ خرداد, ۱۳۹۸|دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی|

آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته انگل‌شناسی دامپزشکی برگزار شد. داوطلبان [...]