/سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون

سرفصل و ضرایب دروس رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۲۲ )

1398/8/14 12:58:1620 مهر, 1391|سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون, کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی|

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با توجه [...]

سرفصل و ضرایب دروس رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۲۶ )

1397/5/22 9:38:5720 مهر, 1391|سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون, کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز|

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته [...]