صفحه اصلی/سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون

سرفصل و ضرایب دروس رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۱۲ )

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۹:۲۸:۳۸۲۰ مهر, ۱۳۹۱|سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون, کارشناسی ارشد منابع طبیعی چوب|

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده [...]

سرفصل و ضرایب دروس رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۲۲ )

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۹:۲۸:۱۶۲۰ مهر, ۱۳۹۱|سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون, کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی|

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با توجه [...]

سرفصل و ضرایب دروس رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۲۶ )

۱۳۹۷/۵/۲۲ ۵:۰۸:۵۷۲۰ مهر, ۱۳۹۱|سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون, کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز|

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته [...]

سرفصل و ضرایب دروس رشته باکتری‌شناسی دامپزشکی در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۵۰۵ )

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۹:۲۶:۳۸۲۰ مهر, ۱۳۹۱|سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون, کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی|

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته باکتری‌شناسی دامپزشکی با توجه به [...]

Go to Top