/ارشد استعداد درخشان

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۹ دانشگاه امیرکبیر

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۵:۳۰:۰۲ +۰۳:۳۰۱۴ مهر, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

اطلاعیه پذیرش كارشناسی­ ارشد بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر ویژه داوطلبان [...]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه ارومیه در سال ۹۸

۱۳۹۸-۶-۲۳ ۲۱:۴۲:۲۰ +۰۴:۳۰۲۴ شهریور, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

فهرست اولیه اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان [...]

اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد استعداد درخشان ۹۸ دانشگاه تهران

۱۳۹۸-۶-۳۱ ۲۱:۰۹:۴۳ +۰۳:۳۰۲۰ شهریور, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

زمان بندی ثبت نام حضوری و غیرحضوری پذیرفته شدگان بدون [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد 

۱۳۹۸-۶-۸ ۰۰:۳۶:۴۱ +۰۴:۳۰۹ شهریور, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ اقدام [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه جیرفت

۱۳۹۸-۵-۳۱ ۰۱:۳۱:۰۱ +۰۴:۳۰۳۱ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

جزئیات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد [...]

پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۸ مؤسسه آموزش عالی آپادانا

۱۳۹۸-۵-۲۴ ۲۲:۰۰:۵۴ +۰۴:۳۰۲۷ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

مؤسسه آموزش عالی آپادانا در سال 1398 به صورت بدون [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه تربت حیدریه

۱۳۹۸-۵-۲۴ ۲۱:۵۹:۳۷ +۰۴:۳۰۲۵ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه تربت حیدریه از میان دانشجویان برتر دوره کارشناسی در [...]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه علم و صنعت

۱۳۹۸-۵-۲۴ ۲۰:۳۱:۲۳ +۰۴:۳۰۲۴ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه [...]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه ارومیه در سال ۹۸

۱۳۹۸-۵-۲۲ ۲۲:۴۰:۰۰ +۰۴:۳۰۲۲ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه ارومیه فهرست اسامی اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای [...]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه رازی

۱۳۹۸-۵-۲۰ ۱۲:۴۲:۲۴ +۰۴:۳۰۲۰ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان سال ۱۳۹۸ دانشگاه [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ پژوهشگاه زلزله

۱۳۹۸-۵-۲۰ ۰۰:۵۷:۰۸ +۰۴:۳۰۲۰ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور 98 پژوهشگاه بین المللی [...]

پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۸ مؤسسه آموزش عالی فردوس

۱۳۹۸-۵-۳۱ ۰۱:۳۳:۳۵ +۰۴:۳۰۱۵ مرداد, ۱۳۹۸|ارشد استعداد درخشان|

موسسه آموزش عالی فردوس در سال 1398 از میان متقاضیان [...]