صفحه اصلی/ارشد استعداد درخشان

انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون کنکور ۹۹ دانشگاه هنر تهران

۱۳۹۹/۲/۳۱ ۱۹:۲۶:۲۵۱ خرداد, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش دانشجویان ممتاز دانشگاه هنر و سایر دانشگاه ها [...]

فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۹ دانشگاه صنعتی ارومیه

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۲:۴۶:۵۶۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی [...]

انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۹ دانشگاه اصفهان

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۲:۱۸:۴۹۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان [...]

انتشار اطلاعیه ارشد بدون کنکور دانشگاه گلستان در سال ۹۹

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۲:۰۸:۴۵۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1399-1400 با [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۹ دانشگاه رازی

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۱:۳۳:۵۴۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

اطلاعیه دانشگاه رازی کرمانشاه در خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجویان [...]

تمدید مهلت ثبت نام ارشد بدون آزمون ۹۹ دانشگاه خوارزمی

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۱۸:۱۵:۵۵۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

مهلت شرکت در فراخوان کارشناسی ارشد بدون کنکور 99 دانشگاه [...]

فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی قم 

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۲:۵۷:۴۳۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه صنعتی قم از بین دانشجویان نیمسال آخر و فارغ [...]

انتشار اطلاعیه ارشد بدون آزمون ۹۹ دانشگاه علوم و فنون دریایی

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۱:۲۲:۵۲۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از میان دانشجویان ممتاز [...]

اعلام جزئیات پذیرش ارشد بدون کنکور ۹۹ دانشگاه زابل

۱۳۹۹/۲/۲۲ ۲۳:۱۴:۲۷۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

جزئیات پذیرش دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسی با [...]

تمدید فرصت ارسال مدارک پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۹ دانشگاه اراک

۱۳۹۹/۲/۲۰ ۱۲:۳۰:۵۹۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه اراک فرصت ارسال مدارک برای پذیرش بدون آزمون (سهمیه [...]

پذیرش ارشد بدون کنکور دانشگاه مالک اشتر در سال ۹۹

۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۳:۰۰:۰۶۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

متقاضیان شرکت در فراخوان کارشناسی ارشد بدون کنکور 99 دانشگاه [...]

فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۹ دانشگاه خلیج فارس

۱۳۹۹/۲/۱۷ ۵:۴۴:۰۹۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹|ارشد استعداد درخشان|

متقاضیان شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1399 [...]