/ارشد استعداد درخشان

انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه بناب

۱۳۹۶/۳/۱۲ ۱۳:۱۳:۱۳۱۳ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه بناب در نظر دارد از میان واجدین شرایط پذیرش [...]

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ دانشگاه تربت حیدریه

۱۳۹۶/۳/۹ ۱۹:۴۲:۴۳۱۱ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه تربت حیدریه شرایط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون [...]

تمدید مهلت ثبت‌نام ارشد بدون کنکور ۹۶ دانشگاه ملایر

۱۳۹۶/۳/۹ ۱۹:۳۸:۴۳۱۰ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

فرصت ثبت‌نام متقاضیان استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان جهت پذیرش [...]

فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه مراغه در سال ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۳/۸ ۱۸:۱۸:۲۵۱۰ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه مراغه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اقدام به پذیرش بدون آزمون [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۶ دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۳۹۶/۳/۸ ۱۸:۱۶:۴۰۱۰ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه صنعتی شاهرود برای سال تحصیلی 96-97 دانشجوی کارشناسی ارشد [...]

تمدید مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون دانشگاه نوشیروانی بابل در سال ۹۶

۱۳۹۶/۳/۱۲ ۱۹:۰۲:۵۹۹ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

فرصت ثبت‌نام پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون با استفاده [...]

انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه دزفول

۱۳۹۶/۳/۸ ۱۸:۰۰:۲۲۹ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول برای سال تحصیلی 96 - 97 از میان [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه آیت ا… بروجردی

۱۳۹۶/۳/۸ ۱۷:۵۶:۴۹۹ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

فراخوان پذيرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز كارشناسي در مقطع كارشناسي [...]

تمدید زمان ثبت‌نام ارشد استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه شهید رجایی

۱۳۹۶/۳/۶ ۳:۰۳:۵۱۶ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

آخرین مهلت ارسال مدارک جهت شرکت در فراخوان پذیرش کارشناسی [...]

تمدید مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی ساری

۱۳۹۶/۳/۶ ۳:۰۲:۲۰۶ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

فرصت ثبت‌نام متقاضیان پذیرش کارش استعداد درخشان سال ۱۳۹۶ دانشگاه [...]

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۱۳۹۶ دانشگاه سمنان

۱۳۹۶/۳/۴ ۷:۱۲:۴۷۴ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

داوطلبان واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1396 [...]

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه گیلان

۱۳۹۶/۳/۲ ۱۵:۳۲:۲۸۲ خرداد, ۱۳۹۶|ارشد استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادهای [...]