/ارشد فناوری علمی کاربردی

احتمال پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی کاربردی از سال ۹۹

۱۳۹۸-۴-۲ ۰۹:۰۶:۵۱ +۰۴:۳۰۱ تیر, ۱۳۹۸|ارشد فناوری علمی کاربردی|

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در حال برنامه ریزی [...]

عدم پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی کاربردی کردستان

۱۳۹۷-۷-۲۰ ۱۶:۰۹:۵۱ +۰۳:۳۰۲۰ مهر, ۱۳۹۷|ارشد فناوری علمی کاربردی|

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان گفت: دانشگاه جامع [...]

ورود مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه علمی و کاربردی از سال ۹۸

۱۳۹۷-۵-۹ ۱۸:۳۵:۲۷ +۰۴:۳۰۸ مرداد, ۱۳۹۷|ارشد فناوری علمی کاربردی|

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی با اشاره به توسعه [...]

راه‌اندازی مجدد مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

۱۳۹۶-۷-۱۳ ۲۱:۵۱:۵۸ +۰۳:۳۰۲۴ فروردین, ۱۳۹۶|ارشد فناوری علمی کاربردی|

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از آغاز پذیرش دانشجوی کارشناسی [...]