مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان گام

اعلام رشته های پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 94 دانشگاه تربیت مدرس

رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی آینده اعلام شد.

به گزارش مستر تست، رشته­ های دارای سهمیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح زیر است:

مشاهده اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۴ – ۹۵ دانشگاه تربیت مدرس

رشته های تحصیلی پذیرنده بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۵-۹۴ در دانشگاه تربیت مدرس

 

ردیف دانشکده علوم انسانی
۱ آب و هواشناسی (اقلیم شناسی -) مخاطرات آب و هوایی
۲ آموزش زبان روسی
۳ آموزش زبان عربی
۴ برنامه ریزی آمایش سرزمین
۵ تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
۶ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم وتربیت اسلامی
۷ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی
۸ جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن
۹ جغرافیای سیاسی
۱۰ حقوق بین الملل
۱۱ حقوق جزا و جرم شناسی
۱۲ حقوق خصوصی
۱۳ حقوق عمومی
۱۴ روابط بین الملل
۱۵ زبان و ادبیات عربی – ادبیات عربی
۱۶ زبان و ادبیات فارسی
۱۷ زبان و ادبیات فارسی – آموزش زبان فارسی
۱۸ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عامه
۱۹ زبانشناسی همگانی
۲۰ ژئومورفو لوژی – برنامه ریزی محیطی
۲۱ سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیائی – مطالعات آب وخاک
۲۲ علوم اجتماعی – جامعه شناسی
۲۳ علوم سیاسی
۲۴ فلسفه – منطق
۲۵ فلسفه و کلام اسلامی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
۲۶ اقتصاد انرژی
۲۷ حسابداری
۲۸ علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات
۲۹ علوم اقتصادی
۳۰ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل
۳۱ مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی
دانشکده کشاورزی
۳۲ علوم طیور – تغذیه طیور
۳۳ علوم طیور – فیزیولوژی طیور
۳۴ علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی
۳۵ مهندسی اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۳۶ مهندسی اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی
۳۷ مهندسی کشاورزی ، آبیاری و زهکشی
۳۸ مهندسی کشاورزی ، اصلاح نباتات
۳۹ مهندسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی
۴۰ مهندسی کشاورزی ، بیوتکنولوژی کشاورزی
۴۱ مهندسی کشاورزی ، ترویج و آموزش کشاورزی
۴۲ مهندسی کشاورزی ، حشره شناسی کشاورزی
۴۳ مهندسی کشاورزی ، خاکشناسی – شیمی و حاصلخیزی خاک
۴۴ مهندسی کشاورزی ، زراعت
۴۵ مهندسی کشاورزی ، سازه های آبی
۴۶ مهندسی کشاورزی ، علوم باغبانی – دارویی، ادویه ای و نوشابه ای (فیزیولوژی و اصلاح)
۴۷ مهندسی کشاورزی ، علوم باغبانی – سبزیکاری (فیزیولوژی واصلاح)
۴۸ مهندسی کشاورزی ، علوم دامی – اصلاح نژاددام
۴۹ مهندسی کشاورزی ، علوم دامی – تغذیه دام
۵۰ مهندسی کشاورزی ، مهندسی منابع آب
۵۱ مهندسی کشاورزی، شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
۵۲ مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدیدپذیر
۵۳ مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی و ساخت
۵۴ مهندسی مکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
۵۵ زیست شناسی دریا – جانوران دریا
۵۶ فیزیک دریا
۵۷ مهندسی منابع طبیعی ، آبخیزداری
۵۸ مهندسی منابع طبیعی ، تکثیر و پرورش آبزیان
۵۹ مهندسی منابع طبیعی ، جنگلداری
۶۰ مهندسی منابع طبیعی ، فرآوری محصولات شیلاتی
۶۱ مهندسی منابع طبیعی ، محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
۶۲ مهندسی منابع طبیعی ، مرتعداری
۶۳ مهندسی منابع طبیعی، صنایع خمیر و کاغذ
۶۴ مهندسی منابع طبیعی، فرآورده های چندسازه چوب
۶۵ مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانشکده علوم پایه
۶۶ زمین ساخت (تکتونیک)
۶۷ زمین شناسی ، زمین شناسی اقتصادی
۶۸ زمین شناسی ، زمین شناسی مهندسی
۶۹ زمین شناسی، پترولوژی
۷۰ شیمی – شیمی آلی
۷۱ شیمی – شیمی تجزیه
۷۲ شیمی – شیمی فیزیک
۷۳ شیمی – شیمی معدنی
۷۴ فیزیک – اتمی مولکولی
۷۵ فیزیک – حالت جامد
۷۶ فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
دانشکده علوم زیستی
۷۷ بیوشیمی
۷۸ بیوفیزیک
۷۹ زیست شناسی – ژنتیک
۸۰ زیست شناسی، علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی
۸۱ زیست شناسی، علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی
دانشکده علوم ریاضی
۸۲ آمار، آمار ریاضی
۸۳ ریاضی کاربردی
۸۴ ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
۸۵ ریاضی محض – آنالیز
۸۶ ریاضی محض – جبر
۸۷ ریاضی محض – هندسه
۸۸ علوم کامپیوتر م – حاسبات علمی
دانشکده فنی و مهندسی
۸۹ مهندسی سیستم های سلامت
۹۰ مهندسی صنایع – سیستم های مالی
۹۱ مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان
۹۲ مهندسی صنایع و بهینه سازی سیستم ها
۹۳ مهندسی صنایع، مدیریت سیستم وبهره وری
۹۴ مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای
۹۵ مهندسی فناوری اطلاعات – سیستمهای تکنولوژی اطلاعات
۹۶ مهندسی معدن – تونل و فضاهای زیرزمینی
۹۷ مهندسی معدن، استخراج مواد معدنی
۹۸ مهندسی معدن، اقتصاد و مدیریت معدنی
۹۹ مهندسی معدن، فرآوری موادمعدنی
۱۰۰ مهندسی معدن، مکانیک سنگ
۱۰۱ مهندسی مواد ، سرامیک
۱۰۲ مهندسی مواد،خوردگی و حفاظت مواد
۱۰۳ مهندسی مواد،شناسائی و انتخاب مواد مهندسی
۱۰۴ نانوفناوری – نانومواد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۱۰۵ مهندسی برق، الکترونیک – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
۱۰۶ مهندسی برق، الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک
۱۰۷ مهندسی برق، قدرت – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
۱۰۸ مهندسی برق، قدرت – سیستم های قدرت
۱۰۹ مهندسی برق، کنترل – اتوماسیون صنعتی
۱۱۰ مهندسی برق، کنترل – نظریه کنترل
۱۱۱ مهندسی برق، مخابرات – مخابرات سیستم
۱۱۲ مهندسی برق، مخابرات – مخابرات میدان و موج
۱۱۳ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
۱۱۴ مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات
۱۱۵ مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
۱۱۶ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانشکده مهندسی شیمی
۱۱۷ مهندسی پلیمر
۱۱۸ مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست
۱۱۹ مهندسی شیمی – طراحی فرایند
۱۲۰ مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی
۱۲۱ مهندسی شیمی ، بیو تکنولوژی
۱۲۲ مهندسی شیمی ، زیست پزشکی
۱۲۳ مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون
۱۲۴ مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
۱۲۵ مهندسی عمران ، سازه
۱۲۶ مهندسی عمران ، مهندسی زلزله
۱۲۷ مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست
۱۲۸ مهندسی عمران، حمل و نقل
۱۲۹ مهندسی عمران، راه و ترابری
۱۳۰ مهندسی عمران، ژئوتکنیک
۱۳۱ مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۱۳۲ مهندسی عمران، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۱۳۳ مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت منابع آب
دانشکده فناوری های برتر
۱۳۴ مهندسی پزشکی، بیو متریال
۱۳۵ مهندسی ساختمان های هوشمند
دانشکده مهندسی مکانیک
۱۳۶ مهندسی مکاترونیک
۱۳۷ مهندسی مکانیک ، طراحی کاربردی
۱۳۸ مهندسی مکانیک ، تبدیل انرژی
۱۳۹ مهندسی مکانیک ، ساخت و تولید
۱۴۰ مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک
۱۴۱ مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی
۱۴۲ مهندسی هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل
۱۴۳ مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی
دانشکده هنر
۱۴۴ ادبیات نمایشی
۱۴۵ ارتباط تصویری
۱۴۶ بازیگری
۱۴۷ برنامه ریزی شهری
۱۴۸ برنامه ریزی منطقه ای
۱۴۹ پژوهش هنر
۱۵۰ تصویر متحرک
۱۵۱ سینما
۱۵۲ طراحی شهری
۱۵۳ کارگردانی نمایش
۱۵۴ مدیریت پروژه و ساخت
۱۵۵ مهندسی معماری – فنی
۱۵۶ مهندسی معماری منظر
۱۵۷ نقاشی
۱۵۸ هنر اسلامی – نگارگری

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

avatar

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

ممنوعیت انتقالی در پذیرش کارشناسی ارشد ۹۷ پزشکی
هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابه‌جایی محل تحصیل...
آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد ۹۷ پیام نور از هفته آینده
رئیس دانشگاه پیام نور از آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت...
توضیح وزیر علوم در خصوص اعتبار مدارک تحصیلی
وزیر علوم گفت: مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاهی که با...
محرومیت یک ساله پذیرفته شدگان دوره روزانه ارشد ۹۷ وزارت بهداشت
پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 97 دوره های غیرشهریه...
احتمال اعلام تکمیل ظرفیت ارشد ۹۷ علوم پزشکی
در صورت اعلام ظرفیت جدید و یا پر نشدن ظرفیت دانشگاه ها...
اختصاص ۴۰ درصد از ظرفیت پذیرش ارشد دانشگاه های برتر به جذب استعدادهای درخشان
معاون آموزشی وزیر علوم توضیح داد: به دانشگاه های سطح یک...
امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد آزاد ۹۷
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد...
انتشار جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد ۹۷ علوم پزشکی
اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در خصوص ثبت نام...
انتشار نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه‌های...
بامداد فردا؛ اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

زمان اعلام نتایج کنکور ارشد آزاد 97

زمان ثبت نام کنکور ارشد 98

زمان کنکور ارشد 98

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور