ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش مولفین طلایی دانلود سوالات کنکور ارشد  

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 95 دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه رازی کرمانشاه برای سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد می نماید.

به گزارش مستر تست، دانشگاه رازی در نظر دارد در اجرای ماده ۲ «آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر» و طبق آئین نامه شماره ۲۱/۹۶۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین دانشجویان ده درصد برتر مقطع کارشناسی (دانش آموختگان ورودی ۹۰ و دانشجویان سال آخر ورودی ۹۱)  از دانشگاه رازی و ده درصد برتر از بین دانشجویان سایر دانشگاههای دولتی که تا پایان نیمسال هفتم حداقل ۱۱۵ واحد درسی گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته می شوند در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نماید.

شرایط ثبت نام:

دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آیین نامه درخواست خود را به این دانشگاه ارائه نمایند.

((افراد مشمول هر یک از شرایط ذیل صرفاً می توانند برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.))

الف) رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده (با معرفی دبیرخانه المپیاد)

ب) دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم

پ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند (با معرفی دبیرخانه المپیاد)

ت) رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثار گر

ث) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که تا پایان نیمسال هفتم حداقل ۱۱۵ واحد درسی گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

تبصره ۱: پذیرش دانشجویان ممتاز این آیین نامه، به صورت رایگان می باشد لذا دانشجویانی که بعد از پذیرش نهایی اقدام به  انصراف از تحصیل نمایند، ملزم به پرداخت هزینه های آموزش رایگان خواهند بود.

تبصره ۲: لازم بذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی ، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، تربیت معلم، پردیس و فرهنگیان بعمل نمی آید.

تبصره ۳: چنانچه طول مدت تحصیل دانشجو به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مرخصی تحصیلی، زایمان و موارد مشابه) بیش از مدت مجاز مذکور در این آئین نامه شود، در این صورت پس از تائید و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه پذیرنده و معرفی به دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان موضوع در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان وزارت بررسی و با تایید نهایی معاونت آموزشی وزارت، استفاده از تسهیلات مربوط امکان پذیر می باشد.

مدارک لازم برای اخذ پذیرش:

 • تکمیل فرم درخواستی (الصاق عکس الزامی است)
 • تکمیل فرم تائید وضعیت تحصیلی
 • مدارک برگزیده شدن در جشنواره ها و مسابقات، به همراه چکیده مدارک آنها
 • تصویر از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یا معافیت
 • ریزنمرا ت واحدهای گذرانده شده با ذکر معدل کل تا آخرین نیمسال دانشجو
 • اصل و کپی فیش بانکی به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه رازی

* داوطلبان حائز شرایط می بایست مدارک فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۵/۲/۱۸  با پست پیشتاز به نشانی: کرمانشاه – طاق بستان – بلوار باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ارسال نمایند و یا مدارک درخواستی خود را شخصاَ تا تاریخ فوق به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.

تذکر: به مدارک ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبان محترم باید کلیه مدارک خود را داخل پاکت A4  قرار داده و روی پاکت: نام و نام خانوادگی، رشته دانشجو،  نام دانشکده، رشته و گرایش مورد تقاضا درج شود.

رشته های دارای پذیرش:

ردیف

نام رشته تحصیلی

گرایش

۱ زبان و ادبیات فارسی
۲ ادبیات پایداری
۳ زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی
۴ ژئومورفولوژی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
۵ آب و هوا شناسی کاربردی
۶ زبان و ادبیات عرب
۷ علوم اقتصادی
۸ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۹ اقتصاد انرژی
۱۰ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۱ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۲ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزشی
۱۳ تربیت بدنی – رفتارحرکتی یادگیری و کنترل حرکتی
۱۴ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
۱۵ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
۱۶ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
۱۷ تاریخ اسلام مخصوص دانشجویان یا دانش آموختگان رشته تاریخ
۱۸ علوم اجتماعی جامعه شناسی
۱۹ علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
۲۰ زبانشناسی همگانی
۲۱ الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن وحدیث
۲۲ الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۳ فلسفه و حکمت اسلامی
۲۴ باستانشناسی پیش از تاریخ ایران (علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان رشته باستانشناسی، دانشجویان رشته زیست گیاهی هم مجاز به انتخاب این رشته می باشند)
۲۵ مشاوره خانواده
۲۶ مشاوره مدرسه
۲۷ مشاوره مشاوره شغلی
۲۸ مشاوره مشاوره توانبخشی
۲۹ آموزش زبان انگلیسی
۳۰ زبان و ادبیات انگلیسی
۳۱ حقوق خصوصی مخصوص دانشجویان یا دانش آموختگان رشته حقوق
۳۲ علوم سیاسی
۳۳ روابط بین الملل
۳۴ روانشناسی عمومی
۳۵ حسابداری
۳۶ کارآفرینی کسب و کارجدید
۳۷ علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات
۳۸ مدیریت آموزشی
۳۹ ژئو فیزیک ژئو مغناطیس
۴۰ ژئو فیزیک ژئو الکتریک
۴۱ شیمی شیمی آلی
۴۲ شیمی شیمی معدنی
۴۳ شیمی شیمی تجزیه
۴۴ شیمی کاربردی
۴۵ نانو شیمی
۴۶ فیزیک هسته ای
۴۷ فیزیک فیزیک بنیادی
۴۸ فیزیک ذرات بنیادی ونظریه میدانها
۴۹ فیزیک اتمسفر
۵۰ فیزیک اتمی مولکولی
۵۱ علوم و فناوری نانو نانو فیزیک
۵۲ زیست شناسی علوم سلولی مولکولی
۵۳ زیست شناسی بیوشیمی
۵۴ زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی
۵۵ زیست شناسی علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی
۵۶ زیست شناسی علوم جانوری فیزیولوژی جانوری
۵۷ زیست شناسی علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری
۵۸ زیست شناسی تکوینی علوم جانوری سلولی تکوینی
۵۹ ریاضی محض جبر
۶۰ ریاضی محض آنالیز
۶۱ ریاضی کاربردی بهینه سازی (تحقیق در عملیات)
۶۲ ریاضی کاربردی آنالیز عددی
۶۳ آمار ریاضی
۶۴ علوم کامپیوتر محاسبات علمی
۶۵ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
۶۶ مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
۶۷ مهندسی برق سیستمهای قدرت
۶۸ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشینهای الکترونیکی
۶۹ مهندسی برق مخابرات میدان و موج
۷۰ مهندسی برق مخابرات سیستم
۷۱ مهندسی پزشکی بیوالکتریک
۷۲ مهندسی شیمی طراحی فرایند
۷۳ مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست
۷۴ مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی
۷۵ مهندسی شیمی پلیمر
۷۶ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
۷۷ مهندسی عمران سازه
۷۸ مهندسی عمران زلزله
۷۹ مهندسی عمران ژئوتکنیک
۸۰ مهندسی عمران راه و ترابری
۸۱ مهندسی عمران مدیریت منابع آب
۸۲ مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
۸۳ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
۸۴ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۸۵ مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
۸۶ مهندسی مواد نانو مواد
۸۷ مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتر
۸۸ مهندسی کامپیوتر نرم افزار
۸۹ مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۹۰ مهندسی فناوری اطلاعات – سیستمهای چند رسانه ای
۹۱ مهندسی معماری
۹۲ مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی
۹۳ مهندسی کشاورزی سازه های آبی
۹۴ مهندسی کشاورزی مهندسی منابع آب
۹۵ مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات
۹۶ مهندسی کشاورزی زراعت
۹۷ مهندسی کشاورزی اکولوژیک(آگرواکولوژی)
۹۸ مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
۹۹ مدیریت منابع خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی
۱۰۰ مدیریت منابع خاک فیزیک و حفاظت خاک
۱۰۱ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۱۰۲ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
۱۰۳ مهندسی کشاورزی- علوم دامی تغذیه نشخوار کنندگان
۱۰۴ مهندسی کشاورزی- علوم دامی تغذیه طیور
۱۰۵ مهندسی کشاورزی- علوم دامی اصلاح نژاد دام
۱۰۶ مهندسی کشاورزی- علوم دامی فیزیولوژی دام
۱۰۷ مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
۱۰۸ مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
۱۰۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی و ساخت
۱۱۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم فناوری پس از برداشت
۱۱۱ مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
۱۱۲ مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
۱۱۳ مهندسی جنگلداری
۱۱۴ پرورش و مدیریت تولید طیور
 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

26 دیدگاه در “پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه رازی کرمانشاه”

 1. شهاب گفت:

  سلام.من الان دانشگاه دیگه قبول شدم تا بیست تیر فرصت انتخاب یا انصراف دارم.اولویت خودم با رازیه.اگه‌تا بیستم جوابش اعلام‌نشه چی!

 2. الهام گفت:

  سلام.من فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی با معدل ۱۸.۵۶ ازغیرانتفاعی هستم آیا میتون در بدون کنکواستعداددرخشان رازی شرکت کنم؟اصلا رازی امسال در ارشد استعدادرخشان میگیره.اگه میگیره شانسم چقدره؟

 3. الهام گفت:

  سلام.من فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه غیرانتفاعی بامعدل۱۸.۵۶هستم آیا میتونم در بدون کنکور استعداددرخشان در مقطع ارشد قبول شم.اصلا رازی امسال استعداددرخشان درارشد میگیره.اگه میگیره شانسم چقدره؟ ممنونم

 4. گیتی گفت:

  دانشجویان شبانه هم میتوانند در این فراخون شرکت کنند‌

 5. zahra گفت:

  نمیدونید کی اعلام میشه؟

 6. sahar@@ گفت:

  با سلام ببخشید من شاگرد اول کارشناسی ناپیوسته جهاد دانشگاهی کرمانشاه هستم ورودی بهمن ۹۳ با معدل کل۱۸وخورده ای آیا در پذیرش بدون کنکور دانشگاه رازی میتونم ثبت نام کنم؟

 7. محمدمتش گفت:

  سلام پس کی نتیجه رواعلام میکنید ارشدبدون آزمون؟

 8. مریم گفت:

  سلام.رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیته؟
  من رشتم علوم تربیته میتونم رشته مشاوره انتخاب کنم؟

 9. زهرا گفت:

  سلام من ورودی بهمن ۹۰ هستم.دی ماه ۸ترمم تموم شد اما هنوز نمره ی پروژه پایانی ام وارد نشده برام مشکلی نداره ک ثبت نام کنم؟؟

 10. مینو گفت:

  سلام خسته نباشید. من رشته ام بهداشت مواد غذاییه جز وزارت علوم. به نظرتون میتونم یکی از رشته های پیشنهادی دانشگاه رازی رو برا ارشد انتخاب کنم؟ لطفاً منو راهنمایی کنید. با تشکر

 11. شیلا گفت:

  من فارغ التحصیل رشته برق ورودی۹۰وشاگرداول هستم.میتونم درخواست ارشدبدون ازمون بدم؟اخه همه دانشگاه هافقط ورودی۹۱قبول میکنن.

 12. آزاده گفت:

  سلام
  من شاگرد اول یکی از دانشگاه های غیرانتفاعی هستم با معدل ۱۸
  آیا شانس قبول شدنم هست

 13. شیماشایان گفت:

  سلام من فارغ التحصیل رشته ی حقوقم با معدل ۱۵/۶۸٫سال ۸۸ از دانشگاه پیام نور کرمانشاه . ورودی ۸۵ م و ۶ترمه تموم کردم.میخواستم بدونم من هم میتونم در طرح پذیرش بدون آزمون داتشگاه رازی در مقطع کارشناسی ارشد ثباتنام کنم؟

  • مشاور گفت:

   سلام شیما
   متاسفانه همون طور که در ایین نامه هم اشاره شده تنها فارغ التحصیلان ورودی ۹۰ و نیمسال اخر ۹۱ میتونن در فراخوان شرکت کنن
   و اصولا برای ثبت نام در پذیرش های بدون ازمون باید یک سال بیشتر از فارغ التحصیلی تون نگذشته باشه
   با ارزوی موفقیت

 14. سارا گفت:

  سلام ببخشید این مدرک پذیرفته شدن در جشنواره باید حتما داشته باشیم؟

  • مشاور گفت:

   سلام سارا
   مدارک این چنینی رو در صورت داشتن میتونید ارسال کنید ولی معمولا در حالت کلی حتما نیازی به داشتنشون نیست
   از اموزش دانشگاه مربوطه هم میتونید در این مورد سوال کنید
   موفق باشی.

 15. لیلا گفت:

  سلام..فرم از کجا دریافت کنیم؟؟؟

 16. الهام گفت:

  سلام..اگه مدرک پذیرفته شدن تو جشنواره نداشته باشیم میتونیم ثبت نام کنیم؟؟

  • مشاور گفت:

   سلام الهام
   معمولا این مدرک مورد نظر رو در صورتی که داشته باشید باید ارسال کنید.
   میتونی از اموزش دانشگاه مورد نظر هم در این مورد سوال کنی
   موفق و شاد باشی

 17. شادی گفت:

  سلام
  پیام نوریا هم میتونند شرکت کنند؟

  • مشاور گفت:

   سلام شادی
   با توجه به اینکه در ایین نامه پذیرش دانشگاه مورد نظر اشاره نشده که فارغ التحصیلان پیام نور امکان ثبت نام ندارن میتونی ثبت نام کنی ولی با توجه به اینکه در میان سایر داوطلبان سنجیده میشید یه مقدار شانستون کمتر هست برای قبولی.
   امیدوارم که موفق و پیروز باشی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

یک روز پر تلاش و پر امید
بالاخره زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 97 هم دارد فرا...
امروز؛ آخرین مهلت دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه رامین خوزستان
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از بین...
دریافت کارت کنکور ارشد ۹۷ از سوی بیش از ۲۹۰هزار داوطلب
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از میان ۷۳۵ هزار و ۷۴۳...
انتشار نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ سیستان و بلوچستان
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه...
انتشار کارت کنکور کارشناسی ارشد ۹۷
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه سبزوار
کلیه دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی...
انتشار سومین اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه تهران
سومین اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران...
انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال ۹۷
دانشگاه خوارزمی از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی...
پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۷ دانشگاه کاشان
جزئیات پذیرش بدون آزمون با استفاده از سهمیه...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: