/کارشناسی ارشد علمی کاربردی

توقف پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌های دستگاه های اجرایی

1396/12/8 13:52:428 اسفند, 1396|کارشناسی ارشد علمی کاربردی|

معاون آموزش وزارت علوم گفت: پژوهشگاه های وابسته به دستگاه [...]

توقف پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

1396/11/11 22:00:5611 بهمن, 1396|کارشناسی ارشد علمی کاربردی|

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: از سال ۹۳ پذیرش دانشجو [...]

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مهارتی دانشگاه علمی کاربردی از سال ۹۸

1397/8/16 20:39:423 آبان, 1396|کارشناسی ارشد علمی کاربردی|

رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور از راه اندازی مقطع کارشناسی [...]

راه اندازی دوره های ارشد خاص در دانشگاه علمی کاربردی

1395/8/26 5:29:4126 آبان, 1395|کارشناسی ارشد علمی کاربردی|

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: راه اندازی دوره‌های ارشد [...]

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد در برخی مراکز علمی کاربردی از سال آینده‌

1396/8/13 23:03:3423 آبان, 1395|کارشناسی ارشد علمی کاربردی|

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: برای سال آینده برنامه [...]

تدوین نظام نامه برگزاری دوره های ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

1395/6/1 13:52:291 شهریور, 1395|کارشناسی ارشد علمی کاربردی|

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی از تدوین نظام نامه برگزاری [...]

آمادگی دانشگاه جامع برای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد

1393/12/9 19:50:179 اسفند, 1393|کارشناسی ارشد علمی کاربردی|

 سرپرست دانشگاه علمی کاربردی از آمادگی این دانشگاه برای راه‌اندازی [...]