دانلود دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد

در جدول ذیل لینک دانلود دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی درج شده است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

 

دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸

دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ۹۸

دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷

دفترچه انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۷

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۸ سراسری

دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ سراسری و آزاد

دفترچه انتخاب رشته ارشد فراگیر پیام نور ۹۷

دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۶

دفترچه انتخاب رشته ارشد آزاد ۱۳۹۶

دفترچه انتخاب رشته ارشد سراسری ۹۶ – ۹۷

دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد

دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۵

دفترچه انتخاب رشته ارشد سراسری ۹۵ – ۹۶

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۵ سراسری

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۵ آزاد

دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۴

دفترچه انتخاب رشته ارشد سراسری ۹۴ – ۹۵

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۴ سراسری

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۴ آزاد

دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۳

دفترچه انتخاب رشته ارشد سراسری ۹۳ – ۹۴

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۳ – ۹۴

 

دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۲

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۲ سراسری

 


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد