پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان شامل گرایش های مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان ، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۷۶

۲

۵۱

۴

۲۶

۴

۱

۳

۷۷

۴

۵۲

۳

۲۷

۳

۲

۱

۷۸

۴

۵۳

۱

۲۸

۲

۳

۳

۷۹

۱

۵۴

۳

۲۹

۱

۴

۱

۸۰

۱

۵۵

۲

۳۰

۲

۵

۳

۸۱

۳

۵۶

۴

۳۱

۱

۶

۲

۸۲

۱

۵۷

۲

۳۲

۴

۷

۱

۸۳

۲

۵۸

۳

۳۳

۲

۸

۲

۸۴

۲

۵۹

۱

۳۴

۱

۹

۱

۸۵

۳

۶۰

۳

۳۵

۳

۱۰

۳

۸۶

۲

۶۱

۲

۳۶

۲

۱۱

۲

۸۷

۱

۶۲

۱

۳۷

۱

۱۲

۲

۸۸

۴

۶۳

۴

۳۸

۳

۱۳

۱

۸۹

۴

۶۴

۲

۳۹

۴

۱۴

۳

۹۰

۲

۶۵

۴

۴۰

۳

۱۵

۴

۹۱

۱

۶۶

۱

۴۱

۱

۱۶

۱

۹۲

۱

۶۷

۳

۴۲

۲

۱۷

۴

۹۳

۲

۶۸

۲

۴۳

۱

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۲

۴۴

۲

۱۹

۴

۹۵

۴

۷۰

۳

۴۵

۴

۲۰

۲

۹۶

۴

۷۱

۳

۴۶

۲

۲۱

۳

۹۷

۲

۷۲

۱

۴۷

۳

۲۲

۴

۹۸

۲

۷۳

۳

۴۸

۱

۲۳

۱

۹۹

۱

۷۴

۲

۴۹

۴

۲۴

۴

۱۰۰

۲

۷۵

۱

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۱۹۱

۴

۱۶۱

۳

۱۳۱

۲

۱۰۱

۴

۱۹۲

۲

۱۶۲

۱

۱۳۲

۳

۱۰۲

۲

۱۹۳

۱

۱۶۳

۲

۱۳۳

۳

۱۰۳

۱

۱۹۴

۳

۱۶۴

۴

۱۳۴

۲

۱۰۴

۳

۱۹۵

۲

۱۶۵

۳

۱۳۵

۴

۱۰۵

 

۱۹۶

۴

۱۶۶

۲

۱۳۶

۱

۱۰۶

 

۱۹۷

۴

۱۶۷

۴

۱۳۷

۲

۱۰۷

 

۱۹۸

۳

۱۶۸

۲

۱۳۸

۱

۱۰۸

 

۱۹۹

۲

۱۶۹

۱

۱۳۹

۱

۱۰۹

 

۲۰۰

۱

۱۷۰

۱

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

۱

۱۷۱

۴

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۳

۱۷۲

۳

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

۲

۱۷۳

۴

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۴

۱۷۴

۳

۱۴۴

۲

۱۱۴

 

۲۰۵

۳

۱۷۵

۱

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۴

۱۷۶

۳

۱۴۶

۳

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۲

۱۴۷

۴

۱۱۷

 

۲۰۸

۲

۱۷۸

۱

۱۴۸

۴

۱۱۸

 

۲۰۹

۴

۱۷۹

۲

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۴

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

۲

۱۸۱

۲

۱۵۱

۱

۱۲۱

 

۲۱۲

۳

۱۸۲

۳

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

۱

۱۸۳

۲

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

۴

۱۸۴

۱

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

۳

۱۸۵

۴

۱۵۵

۴

۱۲۵

 

۲۱۶

۱

۱۸۶

۲

۱۵۶

۴

۱۲۶

 

۲۱۷

۲

۱۸۷

۳

۱۵۷

۱

۱۲۷

 

۲۱۸

۳

۱۸۸

۴

۱۵۸

۲

۱۲۸

 

۲۱۹

۱

۱۸۹

۱

۱۵۹

۳

۱۲۹

 

۲۲۰

۲

۱۹۰

۱

۱۶۰

۳

۱۳۰

 

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات