با ثبت نام بیش از ۱۶۱هزار داوطلب در فرصت های مجدد ثبت نام کنکور ارشد در اردیبهشت ماه، تعداد شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ نسبت به سال گذشته، بیش از ۷۷هزار نفر افزایش یافت.

به گزارش مسترتست، تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشت. اما پس از چند سال، تعداد داوطلبان این آزمون در سال جاری افزایش داشته است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد 99 به تفکیک رشته

روند نزولی ثبت نام کنکور ارشد در سال‌های اخیر

تا پیش از سال ۱۳۹۶، آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد به صورت مستقل از یکدیگر برگزار می شد. تعداد شرکت‌کنندگان کنکور کارشناسی ارشد سراسری از سال ۹۳ تا ۹۵ به شرح جدول زیر بود که روندی نزولی را طی می‌کرد؛ به طوری که در سال ۹۵ تعداد داوطلبان حدود ۱۸۷هزار نفر کمتر از سال ۹۳ بود.

ردیف زمان کنکور تعداد داوطلبان
۱ کنکور کارشناسی ارشد ۹۳ سراسری ۹۴۸هزار و ۲۳۹ نفر
۲ کنکور کارشناسی ارشد ۹۴ سراسری ۸۱۳هزار و ۱۳ نفر
۳ کنکور کارشناسی ارشد ۹۵ سراسری ۷۶۱هزار و ۲۷۳ نفر

 

از سال ۱۳۹۶، آزمون کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی ادغام شد. بنابراین همه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ثبت نام در سایت سازمان سنجش و شرکت در کنکور ارشد وزارت علوم بودند. به همین علت آمار کلی ثبت نام در آن سال افزایش حدود ۱۷۰هزار نفری داشت و تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد ۹۶ به ۸۷۸هزار و ۳۸۸ نفر رسید.

اما روند نزولی تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از سال ۹۷ مجدداً آغاز شد. در جدول زیر می‌توانید تعداد داوطلبان کنکور سه سال اخیر را مشاهده کنید.

ردیف زمان کنکور تعداد داوطلبان
۱ کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد ۸۷۸هزار و ۳۸۸ نفر
۲ کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ سراسری و آزاد ۷۳۵هزار و ۷۳۴ نفر
۳ کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ سراسری و آزاد ۶۱۴هزار و ۸۸۳ نفر

 

تعداد شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

در سال ۹۹، سازمان سنجش همانند سال‌های اخیر علاوه بر مهلت ثبت نام کنکور ارشد در آذر ماه، در بهمن ماه نیز فرصت مجددی برای ثبت نام جاماندگان کنکور ارشد در نظر گرفت. در مهلت اصلی ثبت نام از ۱۶ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸، تعداد ثبت نام کنندگان ۴۸۱هزار و ۷۷ نفر اعلام شد و از ۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه نیز ۴۹هزار و ۶۴۸ نفر به تعداد داوطلبان آزمون ارشد ۱۳۹۹ اضافه شد. بنابراین، اگر آزمون کارشناسی ارشد در زمان مقرر برگزار می‌شد، همچنان شاهد سیر نزولی شرکت کنندگان با حضور ۵۳۰هزار و ۷۲۵ داوطلب بودیم.

اما کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فرآیند عجیبی را طی کرد. تعویق‌های مکرر کنکور کارشناسی ارشد، دو بار مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نامی را به ارمغان آورد. در دو بار فرصت مجدد ثبت نام پس از تعویق کنکور ارشد ۹۹، بیش از ۱۶۱ هزار نفر به داوطلبان افزوده شد؛ به نحوی که آمار نهایی شرکت کنندگان کنکور ارشد ۹۹ به ۶۹۱هزار و ۹۶۸ نفر رسید.

ردیف فرصت ثبت نام تعداد ثبت نام کنندگان
۱ ۱۶ تا ۲۸ آذر ۹۸ ۴۸۱ هزار و ۷۷ نفر
۲ ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۹۸ ۴۹هزار و ۶۴۸ نفر
۳ ۱ تا ۳ اردیبهشت ۹۹ ۳۶هزار و ۲۴۷ نفر
۴ ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۹۹ ۱۲۴هزار و ۹۹۶ نفر
  مجموع ۶۹۱هزار و ۹۶۸ نفر

 

نکته قابل توجه این جاست که علیرغم اعلام سازمان سنجش مبنی بر اتمام مهلت ثبت نام در ۲۷ اردیبهشت ماه، سامانه ثبت نام همچنان فعال بود و قاعدتاً این آمار همچنان افزایش یافته است.

بدین صورت پس از چندین سال تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد افزایش یافت. از آن جا که احتمال افزایش جدی در ظرفیت کنکور کارشناسی چندان زیاد نیست، به نظر می‌رسد رقابت در کنکور امسال جدی‌تر از سال‌های گذشته باشد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد